2 Ntango 19:1-11

19  Na nsima, Yehoshafate mokonzi ya Yuda azongaki na kimya+ na ndako na ye na Yerusaleme.  Sikoyo Yehu+ mwana ya Hanani,+ momoni-bimonaneli,+ abimaki, ayaki liboso na ye mpe alobaki na Mokonzi Yehoshafate boye: “Esengeli nde kosalisa moto mabe,+ mpe osengeli nde kolinga+ baoyo bazali koyina+ Yehova? Yango wana, nkanda+ oyo euti na Yehova ye moko ekiteli yo.  Atako bongo, makambo ya malamu+ emonani epai na yo, mpo olongoli banzete ya losambo na mokili+ mpe obongisi motema na yo mpo na koluka Nzambe ya solo.”+  Mpe Yehoshafate akobaki kofanda na Yerusaleme; mpe abandaki kobima lisusu na kati ya bato banda na Beere-sheba+ kino na etúká ya ngombangomba ya Efraime,+ mpo azongisa bango epai ya Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango.+  Mpe atyaki basambisi na mokili, na bingumba nyonso ya Yuda oyo ebatelami makasi, engumba na engumba.+  Mpe azalaki koloba na basambisi boye: “Bótala malamu oyo bozali kosala,+ mpo bozali kosambisa mpo na moto te, kasi nde mpo na Yehova;+ mpe na likambo oyo etali kosambisa, ye azali elongo na bino.+  Bongo, sikoyo, nsɔmɔ+ ya Yehova ekwela bino.+ Bókeba mpe bósala,+ mpo epai ya Yehova Nzambe na biso, kozanga boyengene+ to kopona bilongi+ to kozwa kanyaka+ ezalaka te.”  Na Yerusaleme mpe, Yehoshafate atyaki Balevi+ mosusu mpe banganga-nzambe+ ná bankumu mosusu ya bandako ya batata+ ya Yisraele mpo na kosambisa+ na nkombo ya Yehova mpe mpo na kosambisa makambo+ ya bato oyo bafandi na Yerusaleme.  Lisusu, apesaki bango mitindo ete: “Talá ndenge bokosala na bobangi+ ya Yehova na bosembo mpe na motema mobimba. 10  Mpo na likambo nyonso ya kosambisa oyo ekoyela bino, oyo euti na bandeko na bino oyo bafandi na bingumba na bango, ezala likambo ya kosopa makila,+ mobeko,+ mitindo,+ malako+ ná bikateli ya lisambisi,+ bosengeli kokebisa bango mpo básalela Yehova mabe te mpe nkanda+ ekwela bino ná bandeko na bino te. Ndenge wana nde bokosala mpo bómema ngambo te. 11  Mpe talá Amaria nganga-nzambe mokonzi atyami mpo na kokamba bino na makambo nyonso ya Yehova;+ mpe Zebadia mwana ya Yishimaele mokambi ya ndako ya Yuda na makambo nyonso ya mokonzi; Balevi mpe bazali wana bakapita na bino. Bózala makasi+ mpe bósala, mpe Yehova+ azala na makambo oyo ezali malamu.”+

Maloba na nse