2 Ntango 17:1-19

17  Mpe mwana na ye Yehoshafate+ abandaki koyangela na esika na ye mpe koyeisa ebonga na ye makasi na Yisraele.  Mpe atyaki mampinga ya basoda na bingumba nyonso ya Yuda oyo ebatelami makasi mpe atyaki bituluku ya basoda na mokili ya Yuda mpe na bingumba ya Efraime oyo tata na ye Asa azwaki.+  Mpe Yehova akobaki kozala na Yehoshafate,+ mpamba te azalaki kotambola na banzela ya kala ya nkɔkɔ na ye Davidi+ mpe alukaki Babaala te.+  Mpo alukaki nde Nzambe ya tata na ye+ mpe atambolaki na mobeko na ye,+ kasi alandaki misala ya Yisraele te.+  Mpe Yehova apikaki bokonzi yango makasi na lobɔkɔ na ye;+ mpe Yuda mobimba bazalaki kopesa Yehoshafate makabo,+ mpe akómaki na bomɛngo mpe na nkembo mingi.+  Mpe akómaki kolanda banzela+ ya Yehova na mpiko, mpe kutu alongolaki na Yuda bisika oyo etombwaná+ ná banzete ya losambo.+  Mpe na mbula ya misato ya boyangeli na ye, atindaki bábenga bankumu oyo: Bene-haile, Obadia, Zekaria, Netanele ná Mikaya, mpo na koteya na bingumba ya Yuda,  ná Balevi oyo bazalaki elongo na bango: Shemaya, Netania, Zebadia, Asahele, Shemiramote, Yehonatane, Adoniya, Tobiya ná Tobe-adoniya Balevi, mpe elongo na bango Elishama ná Yehorame banganga-nzambe.+  Mpe babandaki koteya+ na Yuda, mpe bazalaki na buku ya mobeko ya Yehova;+ mpe bazalaki kokende epai na epai na bingumba nyonso ya Yuda mpe koteya na kati ya bato. 10  Mpe nsɔmɔ+ ya Yehova ekwelaki makonzi nyonso ya mikili oyo ezalaki zingazinga ya Yuda, mpe babundaki na Yehoshafate te.+ 11  Mpe Bafilistia bazalaki komemela Yehoshafate makabo+ ná mbongo ya mpako.+ Baarabe+ mpe bazalaki komemela ye bitonga: bampate-mibali nkóto nsambo na nkama nsambo (7 700) mpe bantaba-mibali nkóto nsambo na nkama nsambo.+ 12  Mpe Yehoshafate azalaki se kokende liboso mpe kokóma moto monene+ mingi koleka; mpe azalaki kotonga bisika oyo ebatelami makasi+ mpe bingumba oyo ezalaki bisika ya kobomba biloko+ na Yuda. 13  Mpe asalaki misala ndenge na ndenge na bingumba ya Yuda; mpe babundi,+ bilombe, mibali ya nguya,+ bazalaki na Yerusaleme. 14  Mpe talá mikumba na bango na kolanda ndako ya bankɔkɔ na bango: Na Yuda, bakonzi ya bato nkóto nkóto: kapita Adana, mpe bato nkóto nkama misato (300 000), bilombe, mibali ya nguya,+ bazalaki elongo na ye. 15  Mpe azalaki kokamba kapita Yehohanane, mpe bato nkóto nkama mibale na ntuku mwambe (280 000) bazalaki elongo na ye. 16  Mpe azalaki kokamba Amasia mwana ya Zikri, moto oyo amipesaki na bolingo na ye moko+ mpo na Yehova, mpe bato nkóto nkama mibale (200 000), bilombe, mibali ya nguya, bazalaki elongo na ye. 17  Mpe na Benyamina+ ezalaki Eliada, elombe, mobali ya nguya, mpe bato nkóto nkama mibale (200 000), oyo bazalaki na litimbo mpe na nguba,+ bazalaki elongo na ye. 18  Mpe azalaki kokamba Yehozabade, mpe bato nkóto nkama moko na ntuku mwambe (180 000), oyo bazalaki na bibundeli mpo na etumba, bazalaki elongo na ye. 19  Bango nde bato bazalaki kosalela mokonzi, longola baoyo mokonzi atyaki na bingumba oyo ebatelami makasi+ na Yuda mobimba.

Maloba na nse