2 Ntango 16:1-14

16  Na mbula ya ntuku misato na motoba (36) ya boyangeli ya Asa, Baasha+ mokonzi ya Yisraele amataki kobundisa Yuda mpe abandaki kotonga Rama,+ mpo na kopesa moto moko te nzela ya kobima to ya kokɔta epai ya Asa mokonzi ya Yuda.+  Bongo Asa abimisaki palata mpe wolo na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya Yehova+ mpe ya ndako ya mokonzi+ mpe atindaki yango epai ya Bene-hadade+ mokonzi ya Siri,+ oyo azalaki kofanda na Damasi,+ alobaki ete:  “Kondimana ezali kati na ngai ná yo mpe kati na tata na ngai ná tata na yo. Talá, nazali kotindela yo palata ná wolo. Kende, buká kondimana na yo ná Baasha+ mokonzi ya Yisraele, mpo alongwa epai na ngai.”+  Bongo Bene-hadade ayokelaki Mokonzi Asa mpe atindaki bakonzi ya mampinga ya basoda na ye kobundisa bingumba ya Yisraele, bongo babɛtaki Iyone,+ Dani,+ Abele-maime+ ná bisika nyonso ya kobomba biloko+ ya bingumba ya Nafatali.+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Baasha ayokaki yango, na mbala moko atikaki kotonga Rama mpe atikaki mosala na ye.+  Mokonzi Asa azwaki Yuda mobimba,+ mpe bamemaki mabanga ya Rama+ mpe banzete na yango, oyo Baasha atongaki+ na yango, mpe Asa abandaki kotonga na yango Geba+ ná Mizipa.+  Mpe na ntango yango, Hanani+ momoni-makambo ayaki epai ya Asa mokonzi ya Yuda mpe alobaki na ye boye: “Lokola otyeli mokonzi ya Siri motema+ mpe otyeli Yehova Nzambe na yo motema te,+ yango wana limpinga ya basoda ya mokonzi ya Siri ekimi, elongwe na lobɔkɔ na yo.  Bato ya Etiopi+ mpe bato ya Libi+ bazalaki limpinga moko monene mpenza ya basoda mpo bazalaki ebele, na makalo mpe na basoda oyo batambolaka na mpunda,+ boye te? Mpe lokola otyelaki Yehova motema, apesaki bango na lobɔkɔ na yo, boye te?+  Mpo na Yehova, miso na ye+ ezali kotambolatambola na mabele mobimba+ mpo na komonisa makasi na ye mpo na bolamu ya baoyo motema+ na bango ezali mobimba epai na ye. Osali bozoba+ na likambo oyo, yango wana kobanda sikoyo bitumba ekoyela yo.”+ 10  Kasi Asa asilikelaki mo-moni-makambo mpe atyaki ye na ndako ya bikanga-makolo,+ mpo asilikelaki ye makasi mpo na yango.+ Mpe se na ntango yango, Asa abandaki konyata+ bato mosusu. 11  Mpe talá! makambo ya Asa, ya liboso mpe ya nsuka, ekomami na Buku+ ya Bakonzi ya Yuda mpe ya Yisraele. 12  Mpe na mbula ya ntuku misato na libwa (39) ya boyangeli na ye, Asa azwaki maladi na makolo tii abɛlaki mpenza makasi;+ mpe ata na maladi na ye alukaki Yehova te,+ kasi alukaki nde banganga-nkisi.+ 13  Nsukansuka, Asa alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye+ mpe akufaki na mbula ya ntuku minei na moko (41) ya boyangeli na ye. 14  Bongo bakundaki ye na lilita na ye monene+ oyo atimolaki mpo na ye moko na Sité ya Davidi;+ mpe balalisaki ye na mbeto oyo etondisami na mafuta ya balsame+ mpe na malasi ndenge na ndenge+ oyo esangisami na malasi oyo basali na ndenge mosusu.+ Lisusu, basalelaki ye mɔtɔ ya lilaka+ moko ya monene mingi koleka.

Maloba na nse