2 Ntango 13:1-22

13  Na mbula ya zomi na mwambe ya Mokonzi Yeroboame, Abiya abandaki koyangela Yuda.+  Ayangelaki mbula misato na Yerusaleme, mpe nkombo ya mama na ye Mikaya+ mwana ya Uriele ya Gibea.+ Mpe etumba ebimaki kati na Abiya ná Yeroboame.+  Bongo Abiya akɔtaki na etumba elongo na limpinga ya basoda oyo ezalaki na mibali ya nguya+ nkóto nkama minei (400 000), oyo bazalaki basoda ya makasi koleka. Mpe Yeroboame asalaki bituluku ya etumba mpo na kobunda na ye ná bato nkóto nkama mwambe (800 000), oyo bazalaki basoda ya makasi koleka, bilombe, mibali ya nguya.+  Bongo Abiya atɛlɛmaki na Ngomba Zemaraime, oyo ezali na etúká ya ngombangomba ya Efraime,+ mpe alobaki boye: “Bóyoka ngai, Ee Yeroboame mpe Yisraele mobimba.  Bino boyebi malamu ete Yehova Nzambe ya Yisraele ye moko apesaki Davidi bokonzi+ na Yisraele mpo na ntango oyo etyami ndelo te,+ ye ná bana na ye,+ na nzela ya kondimana ya mungwa,+ boye te?  Mpe Yeroboame+ mwana ya Nebate, mosaleli+ ya Salomo mwana ya Davidi, atɛlɛmaki mpe atombokelaki+ nkolo na ye.+  Mpe bawayawaya,+ bato ya mpambampamba,+ bazalaki koyangana pene na ye. Nsukansuka, balekaki Rehoboame mwana ya Salomo na makasi, mpo Rehoboame+ azalaki elenge mpe na motema ya kobanga,+ mpe akokaki kotɛlɛmɛla bango te.  “Bongo sikoyo, bozali na likanisi ya kotɛmɛla bokonzi ya Yehova oyo ezali na lobɔkɔ ya bana ya Davidi,+ mpo bozali ebele+ mpe bozali na bana-ngɔmbɛ ya wolo oyo Yeroboame asalelaki bino ete ezala banzambe na bino.+  Bobengani banganga-nzambe ya Yehova,+ bana ya Arona ná Balevi, mpe bozali kokoba komisalela banganga-nzambe ndenge bato ya mikili mosusu basalaka,+ boye te? Moto nyonso oyo ayei mpe atondisi lobɔkɔ na ye na nguya* na kopesáká mwana-ngɔmbɛ ya mobali mpe mpate-mibali nsambo, akómi nganga-nzambe ya biloko yango oyo ezali banzambe te.+ 10  Kasi biso, Yehova azali Nzambe na biso,+ mpe totiki ye te; banganga-nzambe bazali kosalela Yehova, bana ya Arona, mpe lisusu Balevi bazali na mosala.+ 11  Mpe bazali kobimisela Yehova milinga ya makabo ya kotumba ntɔngɔ na ntɔngɔ mpe mpokwa na mpokwa+ ná mpaka ya malasi;+ mpe mampa oyo bamatisamatisá likoló ya mosusu ezali na mesa ya wolo ya pɛto,+ mpe etɛlɛmiselo ya miinda ya wolo+ ná miinda na yango mpo na kopelisa mpokwa na mpokwa ezali;+ mpo tozali kokokisa mokumba na biso+ liboso ya Yehova Nzambe na biso, kasi bino botiki ye.+ 12  Mpe talá! Nzambe ya solo azali liboso na biso+ elongo na banganga-nzambe+ ná bakelelo ya koyokisa elembo+ ya kokebisa bino mpo na etumba. Ee bana ya Yisraele, bóbunda na Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bino te,+ mpo bokolonga te.”+ 13  Mpe Yeroboame atindaki bato bábombana mpo bábimela bango na nsima, bongo basoda na ye bazalaki liboso ya Yuda mpe na nsima na bango, bato oyo babombanaki.+ 14  Ntango bato ya Yuda babalukaki, talá, etumba ezalaki na liboso mpe na nsima na bango.+ Mpe babandaki kobelela Yehova,+ wana banganga-nzambe bazalaki koyula bakelelo makasi. 15  Mpe bato ya Yuda babɛtaki ntangwa ya etumba.+ Mpe esalemaki boye: ntango bato ya Yuda babɛtaki ntangwa ya etumba, Nzambe ya solo ye moko alongaki+ Yeroboame mpe Yisraele mobimba liboso ya Abiya+ mpe Yuda. 16  Mpe bana ya Yisraele bakimaki liboso ya Yuda, mpe Nzambe apesaki bango na lobɔkɔ ya Yuda.+ 17  Mpe Abiya ná bato na ye babandaki koboma bango na koboma moko monene mpenza; mpe bato ya Yisraele oyo bazalaki kobomama bazalaki kokwea se kokwea: basoda ya makasi nkóto nkama mitano (500 000). 18  Bongo bana ya Yisraele bakweaki na ntango yango, kasi bana ya Yuda balongaki mpo batyelaki Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango motema.+ 19  Mpe Abiya akobaki kolanda Yeroboame mpe abɔtɔlaki ye bingumba: Betele+ ná basité oyo esimbami na yango, Yeshana ná basité oyo esimbami na yango, Efraine ná basité oyo esimbami na yango.+ 20  Mpe Yeroboame azalaki na nguya lisusu te+ na mikolo ya Abiya; Yehova abɛtaki ye,+ bongo akufaki. 21  Mpe Abiya azalaki kaka komikómisa makasi.+ Na nsima, azwaki basi zomi na minei,+ mpe abotaki bana mibali ntuku mibale na mibale (22)+ mpe bana basi zomi na motoba. 22  Mpe makambo mosusu ya Abiya, ɛɛ banzela na ye mpe maloba na ye, ekomami na makambo oyo mosakoli Ido alimbolaki.+

Maloba na nse

Talá Kob 28:41, msl.