2 Ntango 12:1-16

12  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bokonzi ya Rehoboame epikamaki makasi+ mpe ntango kaka akómaki makasi, atikaki mobeko ya Yehova,+ ye ná Yisraele mobimba+ elongo na ye.  Mpe esalemaki boye: na mbula ya mitano ya Mokonzi Rehoboame,+ Shishake+ mokonzi ya Ezipito amataki kobundisa Yerusaleme, (mpo bazangaki bosembo epai ya Yehova,)+  ná makalo+ nkóto moko na nkama mibale (1 200) mpe basoda nkóto ntuku motoba (60 000) oyo batambolaka na mpunda; mpe bato oyo babimaki elongo na ye na Ezipito bakokaki kotángama te+—bato ya Libi,+ Basukiyime mpe bato ya Etiopi.+  Mpe azwaki bingumba ya Yuda oyo ebatelami makasi+ mpe nsukansuka akómaki kino na Yerusaleme.+  Bongo mosakoli Shemaya+ ayaki epai ya Rehoboame mpe bankumu ya Yuda oyo bayanganaki na Yerusaleme mpo na Shishake, mpe alobaki na bango boye: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Bino botiki ngai,+ ngai mpe natiki bino+ na lobɔkɔ ya Shishake.’”  Na yango, bankumu ya Yisraele mpe mokonzi bamikitisaki+ mpe balobaki boye: “Yehova azali sembo.”+  Mpe ntango Yehova amonaki+ ete bamikitisi, liloba ya Yehova eyelaki Shemaya+ ete: “Bamikitisi.+ Nakobebisa bango te, mpe mosika te, nakobikisa bango, mpe nkanda na ngai makasi ekosopana na Yerusaleme na lobɔkɔ ya Shishake te.+  Kasi bakokóma basaleli na ye,+ mpo báyeba bokeseni kati na kosalela ngai+ ná kosalela makonzi ya mikili.”+  Bongo Shishake+ mokonzi ya Ezipito amataki kobundisa Yerusaleme mpe azwaki biloko ya motuya ya ndako ya Yehova+ mpe biloko ya motuya ya ndako ya mokonzi.+ Azwaki eloko nyonso; mpe azwaki banguba ya wolo oyo Salomo asalaki.+ 10  Na yango, Mokonzi Rehoboame asalaki na esika na yango banguba ya motako, mpe apesaki yango na mabɔkɔ ya bakonzi ya bapoti-mbangu,+ bakɛngɛli+ ya monɔkɔ ya ndako ya mokonzi.+ 11  Mpe ezalaki kosalema boye: ntango nyonso oyo mokonzi azalaki koya na ndako ya Yehova, bapoti-mbangu bazalaki kokɔta mpe komema yango mpe bazalaki kozongisa yango na mwa ndako ya bapoti-mbangu.+ 12  Mpe lokola amikitisaki, nkanda ya Yehova elongwaki epai na ye,+ mpe atikaki likanisi ya kosilisa bango nyɛɛ.+ Longola yango, amonaki mpe mwa makambo ya malamu na Yuda.+ 13  Mpe Mokonzi Rehoboame akobaki koyeisa ebonga na ye makasi na Yerusaleme mpe akobaki koyangela; mpo Rehoboame+ azalaki na mbula ntuku minei na moko (41) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula zomi na nsambo na Yerusaleme, engumba+ oyo Yehova aponá kati na mabota nyonso ya Yisraele mpo na kotya nkombo na ye kuna.+ Mpe nkombo ya mama na ye Naama+ Moamone.+ 14  Kasi asalaki oyo ezali mabe,+ mpo alendisaki motema na ye te mpo na koluka Yehova.+ 15  Makambo ya Rehoboame, ya liboso mpe ya nsuka,+ ekomami te na maloba ya mosakoli Shemaya+ mpe ya Ido+ momoni-bimonaneli, ndenge ekomami na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ? Mpe bitumba ezalaki kati na Rehoboame+ mpe Yeroboame+ ntango nyonso. 16  Nsukansuka, Rehoboame alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye+ mpe akundamaki na Sité ya Davidi;+ mpe mwana na ye Abiya+ abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse