2 Ntango 1:1-17

1  Mpe Salomo mwana ya Davidi azalaki se kozwa makasi na bokonzi na ye,+ mpe Yehova Nzambe na ye azalaki na ye+ mpe azalaki se kokómisa ye moto monene mingi mpenza.+  Mpe Salomo apesaki mitindo bábengisa Yisraele mobimba, bakonzi ya bato nkóto nkóto,+ ya bato nkama nkama,+ basambisi+ ná bankumu nyonso ya Yisraele mobimba,+ bankumu ya bandako ya batata.+  Na nsima, Salomo ná lisangá mobimba elongo na ye bakendaki na esika oyo etombwaná oyo ezalaki na Gibeone;+ mpo hema ya kokutana+ ya Nzambe ya solo, oyo Moize mosaleli+ ya Yehova asalaki na esobe, ezalaki nde kuna.  Nzokande Davidi amemaki sanduku+ ya Nzambe ya solo longwa na Kiriate-yearime+ kino na esika oyo Davidi abongiselaki yango,+ mpamba te atɛlɛmiselaki yango hema na Yerusaleme.+  Mpe etumbelo ya motako+ oyo Bezalele+ mwana ya Uri mwana ya Hure+ asalaki etyamaki liboso ya tabernakle ya Yehova; mpe Salomo ná lisangá babondelaki liboso na yango lokola na momeseno.  Bongo Salomo apesaki makabo kuna liboso ya Yehova, likoló ya etumbelo ya motako ya hema ya kokutana, mpe apesaki makabo ya kotumba nkóto moko (1 000) likoló na yango.+  Na butu yango, Nzambe abimelaki Salomo, bongo alobaki na ye boye: “Sɛngá! Napesa yo nini?”+  Na yango, Salomo alobaki na Nzambe ete: “Yo nde omonisaki motema boboto monene epai ya tata na ngai Davidi+ mpe okómisi ngai mokonzi na esika na ye.+  Sikoyo, Ee Yehova Nzambe, tiká elaka na yo epai ya tata na ngai Davidi ezala sembo,+ mpo yo moko okómisi ngai mokonzi+ ya bato ebele lokola zɛlo ya mokili.+ 10  Sikoyo, pesá ngai bwanya mpe boyebi+ mpo nabimaka liboso ya bato oyo mpe nakɔtaka,+ mpo nani akoki kosambisa ebele ya bato na yo oyo?”+ 11  Bongo Nzambe alobaki na Salomo boye: “Lokola na motema+ na yo, ozalaki nde na mposa yango mpe osɛngi te bozwi, bomɛngo ná lokumu to molimo ya baoyo bayinaka yo, osɛngi mpe mikolo ebele te,+ kasi osɛngi nde bwanya ná boyebi, mpo osambisaka bato na ngai oyo natye yo mokonzi na bango,+ 12  napesi yo bwanya mpe boyebi;+ nakopesa yo mpe bozwi, bomɛngo ná lokumu na ndenge oyo bakonzi mosusu oyo bazalaki liboso na yo bazalaki na yango te,+ mpe na ndenge oyo ata moko te nsima na yo akozala na yango.”+ 13  Bongo Salomo autaki na esika oyo etombwaná oyo ezalaki na Gibeone,+ alongwaki liboso ya hema ya kokutana,+ ayei na Yerusaleme mpe akobaki koyangela Yisraele.+ 14  Mpe Salomo azalaki se koyanganisa makalo mpe bampunda ya etumba, bongo akómaki na makalo nkóto moko na nkama minei (1 400) mpe bampunda ya etumba nkóto zomi na mibale (12 000),+ mpe atyaki yango na bingumba ya makalo+ mpe pene na mokonzi na Yerusaleme. 15  Mpe na Yerusaleme, mokonzi akómisaki palata ná wolo mpamba lokola mabanga;+ mpe akómisaki mabaya ya sɛdrɛ mpamba lokola banzete ya sikomore+ oyo ezali na Shefela,+ mpo ezalaki ebele. 16  Mpe bazalaki kobimisa bampunda mpo na Salomo longwa na Ezipito,+ mpe etuluku ya bato ya mombongo ya mokonzi bazalaki kosomba etonga ya bampunda na mbongo.+ 17  Mpe mbala na mbala, bazalaki koya na likalo moko, oyo bazalaki kobimisa na Ezipito na ntalo ya shekele ya palata nkama motoba (600), mpe mpunda moko na ntalo ya nkama moko na ntuku mitano (150); mpe ezalaki bongo mpo na bakonzi nyonso ya Bahiti mpe bakonzi ya Siri.+ Bazalaki kobimisa yango na nzela na bango.

Maloba na nse