2 Batesaloniki 3:1-18

3  Mpo na kosukisa, bandeko, bókoba kobondela mpo na biso,+ mpo liloba ya Yehova+ ekoba kotambola nokinoki+ mpe kokumisama ndenge mpenza ezali epai na bino,  mpe mpo tósikolama na bato oyo bayokisaka mpasi mpe bato mabe,+ mpo bato nyonso te nde bazalaka na kondima.+  Kasi Nkolo azali sembo, mpe akopesa bino makasi mpe akobatela bino na moto mabe.+  Lisusu, totyeli mpenza bino motema+ na kati ya Nkolo, ete bozali kosala mpe bokokoba kosala makambo oyo tozali kopesa mitindo.+  Nkolo akoba kotambwisa mitema na bino malamu na bolingo+ ya Nzambe mpe na koyika mpiko+ mpo na Kristo.  Sikoyo tozali kopesa bino mitindo,+ bandeko, na nkombo ya Nkolo Yesu Kristo, ete bókima+ ndeko nyonso oyo azali kotambola na mobulu+ kasi te na kolanda momeseno oyo bozwaki epai na biso.+  Mpo bino moko boyebi motindo bosengeli komekola biso,+ mpo tomitambwisaki te na mobulu na kati na bino+  mpe tolyaki eloko ya moto mpamba te.+ Nzokande, na mosala makasi mpe na mitoki+ butu moi tozalaki kosala mosala mpo na komemisa moto moko te na kati na bino kilo monene na makasi.+  Ezali te mpo tozali na bokonzi te,+ kasi nde mpo tómipesa biso moko lokola ndakisa epai na bino mpo bómekola biso.+ 10  Lisusu, kutu ntango tozalaki elongo na bino, tozalaki kopesa bino etinda+ oyo: “Soki moto alingi kosala mosala te, alya mpe te.”+ 11  Mpo tozali koyoka ete bato mosusu bazali kotambola na mobulu+ na kati na bino, bazali kosala mosala ata moke te, kasi bazali nde komikɔtisa na makambo oyo etali bango te.+ 12  Epai ya bato wana tozali kopesa etinda mpe elendiseli na kati ya Nkolo Yesu Kristo ete: básala mosala na kimya, bálya bilei oyo bango moko bazwi.+ 13  Nde bino, bandeko, bótika te kosala makambo ya malamu.+ 14  Kasi soki moto moko atosi te liloba na biso+ oyo ezali na mokanda oyo, bótya moto yango elembo,+ bótika kosangana na ye,+ mpo ayoka nsɔni.+ 15  Mpe atako bongo bótalela ye lokola monguna te, kasi bókoba nde kokebisa+ ye lokola ndeko. 16  Nzokande, Nkolo ya kimya ye moko apesa bino ntango nyonso kimya na ndenge nyonso.+ Nkolo azala na bino nyonso. 17  Mbote na ngai yango oyo, ya Paulo, na lobɔkɔ na ngai moko,+ oyo ezali elembo na mikanda nyonso; wana ezali ndenge nakomaka. 18  Boboto monene+ ya Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino nyonso.

Maloba na nse