2 Batesaloniki 2:1-17

2  Nzokande, bandeko, na likambo oyo etali kozala+ ya Nkolo na biso Yesu Kristo mpe koyanganisama na biso epai na ye,+ tozali kosɛnga bino ete  bóningana nokinoki te na makanisi na bino mpe bózala mitema likolólikoló te mpo na liloba moko boye oyo emonani lokola nde euti na Nzambe+ to mpo na nsango moko boye oyo epesami na monɔkɔ+ to mpo na mokanda+ moko boye lokola nde euti epai na biso, mpo na koloba ete mokolo+ ya Yehova eyei.  Moto akosa bino te ata na ndenge nini, mpo ekoya te soki lipɛngwi+ eyei naino te mpe mobuki mibeko+ amonisami te,+ ye mwana ya libebi.+  Azali kotɛmɛla+ mpe komitombola likoló ya moto nyonso oyo abengami “nzambe” to eloko ya kosambela, kino kofanda na tempelo ya Nzambe, mpe komimonisa polele ete azali nzambe.+  Bobosani ete, ntango nazalaki naino elongo na bino, nazalaki koyebisa+ bino makambo wana?  Mpe na yango sikoyo boyebi eloko+ oyo ezali kokanga nzela,+ mpo ye amonisama na ntango ekoki na ye mpenza.+  Ya solo, libombami ya kobuka mibeko oyo esili kobanda kosala mosala;+ kasi tii kaka na ntango moto oyo azali sikoyo kokanga nzela akolongwa na nzela.+  Na ntango yango nde mobuki mibeko akomonisama, ye oyo Nkolo Yesu akoboma na elimo ya monɔkɔ na ye+ mpe akokómisa eloko mpamba na komonisama+ ya kozala na ye.+  Kasi kozala ya mobuki mibeko eyokani na mosala+ ya Satana elongo na misala nyonso ya nguya mpe bilembo ya lokuta mpe makamwisi oyo ezali komonisa makambo oyo ekoya+ 10  mpe na bokosi+ oyo euti na makambo nyonso oyo ezangi boyengebene mpo na baoyo bazali kobeba nyɛɛ,+ lokola lifuti na ndenge bamonisaki te ete balingi+ mpenza solo mpo bábikisama.+ 11  Yango wana Nzambe atiki misala ya kobungisa esalema epai na bango, mpo bándima lokuta,+ 12  mpo bango nyonso básambisama mpo bandimaki solo te+ kasi basepelaki nde na makambo ya kozanga boyengebene.+ 13  Nzokande, biso tosengeli kopesa Nzambe matɔndi ntango nyonso mpo na bino, bandeko oyo Yehova alingi, mpamba te Nzambe aponaki bino+ banda na ebandeli mpo na lobiko na ndenge asantisaki+ bino na elimo+ mpe na nzela ya kondima na bino na kati ya solo.+ 14  Mpo na ntina yango mpenza nde ye abengaki bino na nzela ya nsango malamu oyo tozali kosakola,+ mpo na kozwa nkembo ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+ 15  Na yango, bandeko, bótɛlɛma ngwi+ mpe bókoba kokangama na mimeseno+ oyo toteyaki bino, na monɔkɔ to na mokanda. 16  Lisusu, Nkolo na biso Yesu Kristo ye moko mpe Nzambe Tata na biso, oyo alingaki+ biso mpe apesaki libɔndisi ya seko mpe elikya ya malamu+ na nzela ya boboto monene, 17  bábɔndisa mitema na bino mpe bápesa bino makasi na mosala nyonso ya malamu mpe liloba nyonso ya malamu.+

Maloba na nse