2 Batesaloniki 1:1-12

1  Paulo ná Silvano mpe Timote+ epai ya lisangá ya Batesaloniki oyo ezali na bomoko elongo na Nzambe Tata na biso mpe Nkolo Yesu Kristo:  Boboto monene mpe kimya ya Nzambe Tata mpe ya Nkolo Yesu Kristo ezala na bino.+  Tosengeli kopesa Nzambe matɔndi ntango nyonso mpo na bino,+ bandeko, mpo ebongi bongo, mpamba te kondima na bino ezali kokola+ mingi mpenza mpe bolingo ya mokomoko na bino nyonso epai ya mosusu ezali kobakisama.+  Mpo na yango biso mpenza tozali komikumisa+ mpo na bino na kati ya masangá ya Nzambe mpo na koyika mpiko na bino mpe kondima na bino na minyoko na bino nyonso mpe malɔzi oyo bozali kokangela motema.+  Yango ezali elembeteli ya lisambisi ya boyengebene ya Nzambe,+ oyo ezali komema bino bótángama bato babongi na bokonzi ya Nzambe,+ oyo mpo na yango bozali mpenza komona mpasi.+  Yango elakisi mpe ete ezali likambo ya boyengebene mpo na Nzambe kozongisa bolɔzi na baoyo bazali kobimisela bino bolɔzi,+  kasi, epai na bino baoyo bozali kozwa bolɔzi, kopema elongo na biso na ntango ya emoniseli+ ya Nkolo Yesu uta na likoló elongo na baanzelu+ na ye ya nguya  na kati ya mɔtɔ ya kopela, ntango akozongisa mabe+ na baoyo bayebi Nzambe te+ mpe baoyo bazali kotosa te+ nsango malamu oyo etali Nkolo na biso Yesu.+  Bato yango mpenza bakozwa etumbu ya lisambisi+ ya libebi ya seko+ uta na liboso ya Nkolo mpe uta na nkembo ya bokasi na ye,+ 10  na ntango akoya kozwa nkembo mpo na basantu na ye+ mpe mpo bátala ye na kokamwa na mokolo yango mpo na baoyo nyonso bamonisaki kondima, mpo litatoli oyo topesaki eyambamaki na kondima na kati na bino. 11  Mpo na ntina yango mpenza nde tozali kobondela ntango nyonso mpo na bino, mpo Nzambe na biso atánga bino bato babongi na kobengama+ na ye mpe na nguya, akokisa na mobimba mpenza bolamu nyonso oyo asepeli kosala mpe mosala ya kondima; 12  mpo nkombo ya Nkolo na biso Yesu ezwa nkembo na kati na bino,+ mpe bino na bomoko+ elongo na ye, na boyokani na boboto monene+ ya Nzambe na biso mpe ya Nkolo Yesu Kristo.

Maloba na nse