2 Bakorinti 9:1-15

9  Nzokande na likambo oyo etali mosala+ yango mpo na basantu, ezali kutu na ntina te nakomela bino,  mpo nayebi mposa makasi na bino oyo ngai nazali komikumisa na yango epai ya bato ya Masedonia mpo na bino, ete Akaya emibongisá esali sikoyo mbula moko,+ mpe molende na bino elamwisi mingi na bango.  Kasi nazali kotinda bandeko, mpo komikumisa oyo tomikumisaka mpo na bino ezala mpamba te na likambo yango, kasi nde mpo bómibongisa mpenza,+ ndenge kaka nazalaki koloba yango ete bokomibongisa.  Soki bongo te, ezala na ndenge nini, soki bato ya Masedonia bayei elongo na ngai mpe bakuti bino bomibongisi te, biso—naboyi koloba bino—tokoyoka nsɔni na ndenge totyaki motema bongo.  Na yango, namonaki malamu kolendisa bandeko báya epai na bino liboso mpe bábongisa libelalibela likabo na bino ya motema malamu, oyo esilaki kolakama liboso,+ mpo na ndenge wana, elɛngɛlama lokola likabo oyo epesami na motema malamu kasi lokola eloko oyo ebɔtɔlami te.+  Kasi na likambo yango, moto oyo azali kolona mingi te+ akobuka mpe mingi te; mpe moto oyo azali kolona mingi+ akobuka mpe mingi.  Moto na moto asala ndenge akani na motema na ye, na koimaima te+ to na kotindikama te, mpo Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo.+  Kutu, Nzambe akoki kosala ete boboto monene na ye nyonso etonda epai na bino, ete, wana bozali ntango nyonso na oyo ekoki na bino na makambo nyonso, bózala na yango mingi mpenza mpo na mosala nyonso ya malamu.+  (Kaka ndenge ekomamá ete: “Akabi biloko mingi, apesi babola, boyengebene na ye ezali koumela libela na libela.”+ 10  Nzokande moto oyo apesaka moloni mboto mingi mpe limpa ya kolya+ akopesa mpe akobakisa mboto mpo bólona mpe akokómisa mbuma ya boyengebene na bino ebele.)+ 11  Na makambo nyonso bozali kotonda na bomɛngo mpo na motindo nyonso ya bokabi, oyo ezali kobimisa na nzela na biso matɔndi mpo na Nzambe;+ 12  mpo mosala oyo ezali kosalema mpo na bolamu ya bato nyonso ezali te kaka mpo na kokokisa malamu bamposa ya basantu,+ kasi ezali mpe mpo matɔndi mingi epesama na Nzambe. 13  Mpo na elembeteli oyo mosala yango ezali kopesa, bazali kopesa Nzambe nkembo mpo bozali kotosa nsango malamu oyo etali Kristo,+ ndenge bolobela yango polele ete botosaka, mpe mpo bozali na bokabi na makabo na bino epai na bango mpe epai ya bato nyonso;+ 14  mpe elongo na malɔmbɔ oyo bazali kosala mpo na bino bazali mpe koyoka bino mposa makasi mpo na boboto monene+ ya Nzambe oyo eleki mpenza epai na bino. 15  Nzambe azwa matɔndi mpo na likabo na ye wana ya ofele+ oyo ekoki kolimbolama te.

Maloba na nse