2 Bakorinti 5:1-21

5  Mpo toyebi ete soki ndako na biso ya mabele,+ hema oyo,+ ebebi,+ tokozwa mpenza ndako oyo euti na Nzambe, ndako oyo esalemi na mabɔkɔ te,+ oyo ezali ya seko+ na likoló.  Mpo na kati ya ndako oyo ya kofanda, tozali mpenza kokimela,+ tozali na mposa makasi ya kolata oyo ya biso moko ya likoló,+  mpo, nsima ya kolata yango mpenza, tózwama bolumbu te.+  Ɛɛ, biso baoyo tozali na kati ya hema oyo tozali kokimela, mpo tomoni mpasi; mpo eloko oyo biso tolingi, ezali te kolongola yango, kasi nde kolata mosusu wana,+ mpo bomoi emɛla eloko oyo ekufaka.+  Nzokande moto oyo abongisaki biso mpo na likambo yango mpenza ezali Nzambe,+ oyo apesaki biso ndanga+ ya eloko oyo ezali koya, elingi koloba, elimo.+  Na yango, tozali ntango nyonso na mpiko mpenza mpe toyebi ete, ntango nyonso tozali na kati ya nzoto, tozali mosika na Nkolo,+  mpo tozali kotambola na kondima, kasi na komona te.+  Kasi tozali na mpiko mpenza mpe tozali kosepela mingi kozala mosika na nzoto mpe kofanda elongo na Nkolo.+  Yango wana tozali mpe kosala makasi ete, ezala tofandi esika moko na ye to tozali mosika na ye,+ tóndimama na ye.+ 10  Mpo biso nyonso tosengeli komonisama polele liboso ya kiti ya kosambisa ya Kristo,+ mpo moto na moto azwa oyo ebongi na ye mpo na makambo oyo esalemaki na nzoto, na kotalela makambo oyo azalaki kosala, ezala ya malamu to ya mabe.+ 11  Na yango, lokola toyebi ntina ya kobanga+ Nkolo, tozali kokoba kondimisa+ bato, kasi tomonani polele na miso ya Nzambe. Nzokande, nazali na elikya ete tomonani mpe polele na lisosoli na bino.+ 12  Tozali komilobela lisusu+ epai na bino te, kasi tozali nde kopesa bino libaku ya komikumisa mpo na biso,+ mpo bózwa eyano ya kopesa baoyo bazali komikumisa mpo na oyo ezali komonana libándá+ kasi mpo na motema te.+ 13  Mpo soki tobɛlaki motó,+ ezalaki mpo na Nzambe; soki tozali bato ya makanisi malamu,+ ezali mpo na bino. 14  Mpo bolingo oyo Kristo azali na yango ememisi biso mokumba, mpo oyo tomoni yango oyo: ete moto moko akufelaki bato nyonso;+ bongo, na ndenge yango, bato nyonso bakufaki; 15  mpe akufelaki bato nyonso mpo baoyo bazali na bomoi bázala na bomoi mpo na bango moko lisusu te,+ kasi mpo na moto+ oyo akufelaki bango mpe alamwisamaki.+ 16  Yango wana, banda sikoyo, toyebi moto moko te na ndenge ya mosuni.+ Ata soki toyebaki Kristo na ndenge ya mosuni,+ ya solo mpenza sikoyo toyebi ye lisusu bongo te.+ 17  Na yango, soki moto azali na bomoko elongo na Kristo, azali ekelamu ya sika;+ biloko ya kala eleki,+ talá! biloko ya sika esalemi.+ 18  Kasi biloko nyonso euti na Nzambe, oyo azongisaki biso na boyokani+ elongo na ye moko na nzela ya Kristo mpe apesaki biso mosala+ ya kozongisa na boyokani, 19  elingi koloba, ete Nzambe na nzela ya Kristo+ azalaki kozongisa mokili na boyokani+ ná ye moko,+ atángelaki bango mabunga na bango te,+ mpe apesaki biso liloba+ ya kozongisa na boyokani.+ 20  Na yango, biso+ tozali bantoma*+ na esika ya Kristo,+ lokola nde Nzambe azali kobondelabondela na nzela na biso.+ Na esika ya Kristo, tozali kobondela ete:+ “Bózonga na boyokani elongo na Nzambe.” 21  Moto oyo ayebaki lisumu te,+ akómisaki ye lisumu+ mpo na biso, mpo tókóma boyengebene ya Nzambe+ na nzela na ye.

Maloba na nse

To, “baambasadɛrɛ.” Mosali oyo mokonzi atindi mpo na komonisa ye na mboka mopaya.