2 Bakorinti 4:1-18

4  Yango wana, lokola tozwi mosala+ oyo na kotalela motema mawa oyo bamoniseli biso,+ tozali kotika te;  kasi tobwaki makambo ya kobombama oyo eyokisaka nsɔni,+ tozali kotambola na mayele mabe te, tozali mpe kobebisa liloba ya Nzambe te,+ kasi na ndenge tozali komonisa solo polele, na miso ya Nzambe tozali kokóma ndakisa ya malamu+ mpo na lisosoli ya bato nyonso.  Nzokande, soki nsango malamu oyo tozali kosakola ezipami mpenza, ezipami nde epai ya baoyo bazali kokufa,+  baoyo na kati na bango nzambe ya makambo ya ntango oyo+ azipi makanisi ya bato oyo bazangi kondima,+ mpo ete kongɛnga+ ya nsango malamu ya nkembo+ oyo etali Kristo, oyo azali elilingi+ ya Nzambe, ekoka kokɔta te.+  Mpo oyo tozali kosakola, ezali biso moko te, kasi nde Kristo Yesu ete azali Nkolo,+ mpe biso moko ete tozali baombo+ na bino mpo na Yesu.  Mpo ezali Nzambe nde moto alobaki ete: “Pole engɛnga uta na molili,”+ mpe angɛngi na mitema na biso mpo na kongɛngisa+ yango na boyebi+ ya nkembo ya Nzambe na nzela ya elongi ya Kristo.+  Nzokande, tozali na eloko oyo ya motuya+ na kati ya bambɛki+ ya mabele,+ mpo nguya+ oyo eleki makasi ezala ya Nzambe+ kasi oyo euti na biso moko te.+  Tokamolami na ndenge nyonso,+ kasi tofinani te tii tózanga koningana; tosili mayele, kasi tozangi mwa nzela ya kobima te;+  tozali konyokwama, kasi tosundolami te;+ tozali kobambama na nse,+ kasi tobomami te.+ 10  Ntango nyonso, tozali bipai nyonso komema na nzoto na biso monyoko ya liwa oyo banyokolaki Yesu,+ mpo bomoi ya Yesu emonana mpe polele na nzoto na biso.+ 11  Mpo biso baoyo tozali na bomoi tozali ntango nyonso komona liwa na miso+ mpo na Yesu, mpo bomoi ya Yesu emonana mpe polele na nzoto na biso oyo ekufaka.+ 12  Na yango, liwa ezali kosala mosala na kati na biso, kasi bomoi na kati na bino.+ 13  Nzokande lokola tozali na elimo ya kondima wana kaka moko oyo bakomá mpo na yango ete: “Nazalaki na kondima, yango wana nalobaki,”+ biso mpe tozali na kondima, yango wana tozali koloba, 14  mpo toyebi ete moto oyo alamwisaki Yesu akolamwisa mpe biso elongo na Yesu mpe akolakisa biso elongo na bino.+ 15  Mpo makambo nyonso ezali mpo na bino,+ mpo boboto monene oyo ebakisamaki mingi etonda kotonda mpo na matɔndi oyo bato mingi mpenza bazali kopesa, mpo na nkembo ya Nzambe.+ 16  Yango wana tozali kotika te, kasi ata soki lolenge ya moto oyo tozali na libándá ezali kobeba, ya solo mpenza, lolenge ya moto oyo tozali na kati+ ezali kokóma ya sika mokolo na mokolo. 17  Mpo atako bolɔzi ezali ya ntango mokuse+ mpe ya pɛpɛlɛ, ezali kobotela biso nkembo moko ya kilo mingi koleka mpe oyo ezali seko;+ 18  wana tozali te kotya miso na biso na biloko oyo emonanaka, kasi nde na biloko oyo emonanaka te.+ Mpo biloko oyo emonanaka ezali ya ntango mokuse,+ kasi biloko oyo emonanaka te ezali ya seko.+

Maloba na nse