2 Bakorinti 3:1-18

3  Tobandi nde lisusu komilobela biso moko?+ To mpe, mbala mosusu tosengeli nde na mikanda,+ lokola bato mosusu, mpo na kolobela biso epai na bino to oyo euti na bino?  Bino nde mokanda na biso,+ oyo ekomami na mitema na biso mpe oyo eyebani mpe ezali kotángama na bato nyonso.+  Mpo ezali komonisa polele ete bino bozali mokanda ya Kristo oyo ekomami na biso lokola basaleli,+ ekomami na mai ya mokanda te kasi na elimo+ ya Nzambe ya bomoi, likoló ya bitanda ya mabanga+ te, kasi likoló ya bitanda ya mosuni, likoló ya mitema.+  Nzokande ezali mpo na Kristo nde totyelaka Nzambe motema+ ndenge wana.  Ezali te ete biso tobongi mpenza na ndenge na biso moko mpo na komona ete eloko boye to boye euti na biso moko,+ kasi kobonga na biso mpenza euti nde na Nzambe,+  oyo abongisi mpenza biso mpo na kozala basaleli ya kondimana ya sika,+ ya mibeko oyo ekomami+ te, kasi ya elimo;+ mpo mibeko oyo ekomami epesaka etumbu+ ya liwa, kasi elimo epesaka bomoi.+  Lisusu, soki mibeko oyo ekomami epesaka liwa+ mpe oyo bakataki makomi na mabanga+ eyaki na nkembo,+ bongo bana ya Yisraele bakokaki te kotala mpenza elongi ya Moize mpo na nkembo ya elongi na ye,+ nkembo oyo esengelaki kolongolama,  mpo na nini mosala ya kopesa elimo+ ezala na nkembo mingi koleka te?+  Mpo soki mibeko oyo ezalaki kopesa etumbu+ ezalaki na nkembo,+ mosala ya kokómisa bato na boyengebene+ ezali kutu na nkembo mingi koleka.+ 10  Ɛɛ, eloko oyo kutu bakómisaki na ntango ya kala eloko ya nkembo elongolami nkembo na likambo yango,+ mpo na nkembo oyo eleki yango.+ 11  Mpo soki eloko oyo esengelaki kolongolama bakɔtisaki yango na nkembo,+ eloko oyo ezali koumela esengeli kozala na nkembo mingi koleka.+ 12  Na yango, lokola tozali na elikya+ motindo oyo, tozali koloba polele mpenza mpe na bosembo, 13  mpe tozali kosala te lokola ntango Moize atyaki litambala+ na elongi na ye, mpo bana ya Yisraele bátala na likebi te nsuka+ ya eloko oyo esengelaki kolongolama. 14  Kasi makanisi na bango elɛmbaki.+ Mpo tii na mokolo ya lelo, litambala wana ezipolami naino te ntango bazali kotánga kondimana ya kala,+ mpo elongolami nde na nzela ya Kristo.+ 15  Ɛɛ, tii lelo oyo, ntango nyonso oyo bazali kotánga Moize,+ litambala ezali na mitema na bango.+ 16  Kasi ntango moto abongwani epai ya Yehova, litambala elongwaka.+ 17  Nzokande Yehova azali Elimo;+ mpe esika elimo+ ya Yehova+ ezali, bonsomi ezali wana.+ 18  Mpe biso nyonso,+ na bilongi oyo ezipwami, lokola talatala, tozali kongɛngisa nkembo ya Yehova,+ tozali kobongwana+ mpo na kokóma na motindo ya elilingi wana moko,+ uta na nkembo tii na nkembo,+ ndenge mpenza Yehova, oyo azali Elimo, azali kosala.+

Maloba na nse