2 Bakorinti 2:1-17

2  Mpo talá ekateli oyo nazwaki mpo na ngai: ete naya lisusu epai na bino na mawa+ te.  Mpo soki nayokisi bino mawa,+ nani lisusu mpenza akopesa ngai esengo soki te moto oyo nayokisi ye mawa?  Yango wana nakomaki likambo yango, mpo, ntango nakoya, nakóma na mawa te+ mpo na baoyo nasengelaki nde kosepela mpo na bango;+ mpo natyeli bino nyonso motema+ ete esengo oyo nazali na yango ezali oyo ya bino nyonso.  Mpo, na bolɔzi mingi mpe bwale na motema nde nakomelaki bino, na mpisoli+ mingi, ezalaki te mpo na koyokisa bino mawa,+ kasi mpo bóyeba bolingo oyo nalingaka mpenza bino.  Nzokande soki moto moko ayokisi mawa,+ ezali ngai te nde ayokisi mawa, kasi bino nyonso na meko moko boye—nalobi bongo mpo maloba na ngai ezala makasi te koleka ndelo.  Mpamela+ oyo bato mingi bapesi ekoki bongo mpo na moto wana,  bongo, sikoyo, bosengeli nde kolimbisa+ ye na boboto mpe kobɔndisa ye, noki ezala na ndenge nini moto yango azinda na mawa na ye oyo eleki ndelo.+  Na yango, nazali kolendisa bino ete bólakisa lisusu bolingo+ oyo bolingaka ye.  Mpo ezali mpe mpo na yango nde nazali kokomela bino, mpo na koyeba malamu bosolo na likambo oyo etali bino, soki botosaka na makambo nyonso.+ 10  Likambo nyonso oyo bokolimbisa moto na boboto, ngai mpe nakolimbisa ye yango.+ Kutu, mpo na ngai, likambo nyonso nalimbisi na boboto, soki nalimbisi moto likambo moko boye na boboto, nasali yango mpo na bino na miso ya Kristo; 11  mpo Satana+ alonga biso te mpo toyebi malamu mayele na ye.+ 12  Nzokande ntango nakómaki na Troase+ mpo na kosakola nsango malamu na ntina na Kristo, mpe porte moko efungwamaki liboso na ngai na mosala ya Nkolo,+ 13  nazwaki kopema te na elimo na ngai na ndenge nakutaki ndeko na ngai Tito+ te, kasi napesaki bango mbote mpe nakendaki na Masedonia.+ 14  Kasi Nzambe azwa matɔndi, ye moto azali ntango nyonso kotambwisa+ biso na molɔngɔ ya balongi esika moko+ na Kristo mpe azali koyokisa nsolo ya boyebi na ye bipai nyonso na nzela na biso!+ 15  Mpo epai ya Nzambe tozali nsolo kitoko+ ya Kristo na kati ya baoyo bazali kobikisama mpe na kati ya baoyo bazali kokufa;+ 16  epai ya baoyo bazali kokufa nsolo oyo euti na liwa mpo na liwa,+ epai ya baoyo bazali kobikisama nsolo oyo euti na bomoi mpo na bomoi. Mpe nani abongi mpenza na makambo wana?+ 17  Ezali biso; mpo tozali te bato oyo batɛkaka liloba ya Nzambe+ ndenge bato mingi bazali,+ kasi biso tozali koloba nde na bosembo, ɛɛ, lokola bato batindami na Nzambe, na miso ya Nzambe, esika moko na Kristo.+

Maloba na nse