2 Bakorinti 13:1-14

13  Oyo ezali mbala ya misato+ nazali koya epai na bino. “Na monɔkɔ ya batatoli mibale to misato nde likambo nyonso esengeli kondimama.”+  Nalobelaki yango liboso mpe, lokola nde nazali lisusu kuna mpo na mbala ya mibale nzokande sikoyo nazali kuna te, nazali koloba libelalibela na baoyo basalaki masumu liboso mpe na bamosusu nyonso oyo batikali, ete soki mpenza nayei lisusu, nakotika moto moko te,+  mpo bozali koluka elembeteli oyo emonisi ete Kristo azali koloba na kati na ngai,+ Kristo oyo azali moto ya bolɛmbu te epai na bino, kasi azali moto ya nguya na kati na bino.  Ɛɛ, ezali solo ete, abakamaki na nzete+ mpo na bolɛmbu,+ kasi azali na bomoi mpo na nguya ya Nzambe.+ Ezali mpe solo ete tozali bato ya bolɛmbu elongo na ye, kasi tokozala na bomoi elongo na ye+ mpo na nguya ya Nzambe+ epai na bino.  Bókoba komimeka mpo na komona soki bozali na kati ya kondima, bókoba kotala soki bozali ndenge nini.+ To bozali koyeba te ete Yesu Kristo azali na bomoko elongo na bino?+ Lobá nde soki bozali bato oyo baboyami.  Nazali solo kolikya ete bokoyeba ete biso tozali te bato oyo baboyami.  Nzokande tozali kobondela+ Nzambe ete bósala likambo moko te ya mabe, ezali te mpo biso moko tómonana bato oyo bandimamá, kasi nde mpo bino bósalaka oyo ezali malamu mingi, ata soki biso tomonani bato oyo baboyami.  Mpo tokoki kosala eloko moko te ya kotɛmɛla solo, kasi kaka oyo ezali mpo na solo.+  Ya solo mpenza tosepelaka ntango nyonso oyo biso tozali bato ya bolɛmbu, kasi bino bozali bato ya nguya;+ mpe tozali kobondela+ mpo na likambo oyo: bósembolama. 10  Yango wana nakomeli bino makambo oyo ntango nazali kuna te, mpo, ntango nakozala kuna, nasala makambo na makasi te+ mpo na bokonzi oyo Nkolo apesá ngai ya kotonga+ kasi ya kobuka te. 11  Bandeko, mpo na kosukisa, bókoba kosepela, kosembolama, kobɔndisama,+ kokanisa ndenge moko,+ kofanda na kimya;+ mpe Nzambe ya bolingo mpe ya kimya+ akozala na bino. 12  Bópesana mbote na lipwɛpwɛ mosantu.+ 13  Basantu nyonso batindeli bino mbote. 14  Boboto monene ya Nkolo Yesu Kristo mpe bolingo ya Nzambe mpe bosangani na kati ya elimo santu ezala na bino nyonso.+

Maloba na nse