2 Bakorinti 10:1-18

10  Nzokande, ngai moko, Paulo, nazali kobondela bino na motema pɛtɛɛ+ mpe na boboto+ ya Kristo, atako namonanaka moto moke+ na kati na bino, nzokande ntango nazali te nalobelaka bino makambo na mpiko.+  Ɛɛ, nabondeli bino: bótinda ngai te ete nalakisa mpiko, ntango nakozala kuna, ndenge nakani kozwa bikateli makasi+ mpo na baoyo bazali komona biso lokola nde tozali kotambola kaka ndenge tozali na mosuni.  Mpo atako tozali kotambola na kati ya mosuni,+ tozali kobunda etumba te na kotalela ndenge tozali na mosuni.+  Mpo bibundeli ya etumba na biso ezali ya mosuni te,+ kasi ezali na nguya oyo euti na Nzambe+ mpo na kokweisa biloko oyo epikamá makasi.  Mpo tozali kokweisa makanisi mpe eloko nyonso etombwani oyo ezali kotɛmɛla boyebi ya Nzambe;+ mpe tozali kokómisa likanisi nyonso mokangami mpo etosa Kristo;  mpe tomilɛngɛli mpo na kopesa etumbu na makambo nyonso ya kozanga botosi,+ ntango kaka botosi na bino moko ekokokisama malamu.+  Bozali kotala makambo ndenge ezali komonana na libándá.+ Soki moto amimonaka mpenza ete azali moto ya Kristo, ayeba mpe likambo oyo mpo na ye moko: ete kaka ndenge ye azali moto ya Kristo, biso mpe.+  Mpo ata soki nasengeli komikumisa+ mwa mingi mpo na bokonzi oyo Nkolo apesá biso ya kotonga bino kasi ya kobuka bino te,+ nakoyokisama nsɔni te,  mpo namonana te lokola nde nazali koluka kobangisa bino na mikanda na ngai. 10  Mpo, bazali koloba ete: “Mikanda na ye ezali na kilo mpe na bokasi, kasi kozala na ye moko moto ezali na bolɛmbu+ mpe elobeli na ye ezali mpamba.”+ 11  Moto motindo wana ayeba likambo oyo: ete kaka ndenge biso tozali na maloba na biso na mikanda ntango tozali kuna te, ndenge mpe tokozala na misala ntango tokozala kuna.+ 12  Mpo tomekaka kutu te komitya na molɔngɔ ya bamosusu to komikokanisa na bamosusu oyo bamilobelaka bango moko.+ Ya solo, ndenge bazali komimeka na bango moko mpe komikokanisa na bango moko bazali na mayele te.+ 13  Mpo na biso, tokomikumisa te na libándá ya bandelo ya esika oyo bapesá biso,+ kasi nde na kotalela ndelo ya teritware oyo Nzambe apesá biso, ndenge akómisaki yango tii epai na bino.+ 14  Ya solo, tokei mosika koleka ndelo te lokola nde tokómaki tii epai na bino te, mpo tozalaki bato ya liboso oyo bakómaki tii epai na bino, wana tozalaki kosakola nsango malamu oyo etali Kristo.+ 15  Ɛɛ, tozali komikumisa te na libándá ya bandelo ya esika oyo bapesá biso, na misala makasi ya moto mosusu,+ kasi tozali nde na elikya ete, lokola kondima na bino ezali kokola,+ tokokóma bato minene na kati na bino na kotalela teritware na biso.+ Bongo tokokóma lisusu bato minene koleka, 16  mpo na kosakola nsango malamu na mikili oyo ezali mosika koleka bino,+ mpo tómikumisa te na teritware ya moto mosusu epai makambo esilá kobongisama. 17  “Kasi moto oyo azali komikumisa, amikumisa na Yehova.”+ 18  Mpo ezali te moto oyo amilobelaka ye moko nde andimami,+ kasi moto oyo Yehova+ azali kolobela.+

Maloba na nse