2 Bakonzi 20:1-21

20  Na mikolo yango, Hizikiya abɛlaki pene na liwa.+ Bongo mosakoli Yisaya+ mwana ya Amoze akɔtaki epai na ye mpe alobaki na ye boye: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Pesá bato ya ndako na yo mitindo,+ mpo okokufa mpenza, okobika te.’”+  Bongo abalusaki elongi na ye na efelo+ mpe abandaki kobondela Yehova+ boye:  “Nabondeli yo, Ee Yehova, nabondeli yo, kobosana te+ ete natamboli+ liboso na yo na bosolo+ mpe na motema mobimba,+ mpe nasali oyo ezali malamu na miso na yo.”+ Mpe Hizikiya alelaki mingi mpenza.+  Mpe esalemaki boye: Yisaya abimaki mpe akómaki naino na katikati ya lopango te, liloba ya Yehova eyelaki ye+ ete:  “Zongá, mpe osengeli koloba na Hizikiya mokambi+ ya bato na ngai boye: ‘Talá oyo Yehova Nzambe+ ya nkɔkɔ na yo Davidi alobi: “Nayoki+ libondeli+ na yo. Namoni mpisoli+ na yo. Talá, nazali kobikisa yo.+ Na mokolo ya misato, okomata na ndako ya Yehova.+  Mpe nakobakisa mpenza mbula zomi na mitano na mikolo ya bomoi na yo, mpe nakobikisa yo ná engumba oyo na lobɔkɔ ya mokonzi ya Asiri, mpe nakobatela+ engumba oyo mpo na ngai moko mpe mpo na mosaleli na ngai Davidi.”’”+  Mpe Yisaya alobaki lisusu boye: “Bózwa gato ya figi ya kokauka oyo bafinafiná.”+ Bongo bazwaki yango mpe batyaki yango na bibɔ;+ nsukansuka abikaki.+  Na ntango yango, Hizikiya alobaki na Yisaya boye: “Elembo+ nini emonisi ete Yehova akobikisa ngai mpe nakomata mpenza na ndako ya Yehova na mokolo ya misato?”  Na yango, Yisaya alobaki ete: “Talá elembo+ euti na Yehova mpo na yo, oyo emonisi ete Yehova akokokisa liloba oyo alobi: elili ekokende mpenza liboso matambe zomi na eskalye to ekozonga nde nsima matambe zomi?” 10  Bongo Hizikiya alobaki boye: “Ezali likambo ya pɛtɛɛ mpo elili ekende liboso matambe zomi, kasi mpo ezonga nsima matambe zomi, ezali pɛtɛɛ te.”+ 11  Na yango, mosakoli Yisaya abandaki kobelela Yehova; mpe elili oyo ekitaki, azongisaki yango nsima mokemoke na matambe, elingi koloba, na matambe ya eskalye ya Ahaze, matambe zomi na nsima.+ 12  Na ntango yango, Bero-dake-baladane+ mwana ya Baladane mokonzi ya Babilone+ atindelaki Hizikiya mikanda+ ná likabo; mpo ayokaki ete Hizikiya abɛlaki. 13  Mpe Hizikiya ayokaki bango mpe alakisaki bango ndako na ye mobimba ya kobomba biloko ya motuya,+ palata ná wolo,+ mafuta ya balsame+ ná mafuta kitoko, ebombelo ya bibundeli na ye ná nyonso oyo emonanaki na bisika na ye ya kobomba biloko ya motuya. Ezali ata na eloko moko te oyo Hizikiya azangaki kolakisa bango na ndako na ye mpe na boyangeli na ye mobimba.+ 14  Nsima na yango, mosakoli Yisaya akɔtaki epai ya Mokonzi Hizikiya mpe alobaki na ye:+ “Bato oyo balobi nini mpe bauti wapi mpo báya epai na yo?”+ Bongo Hizikiya alobaki ete: “Bauti na mokili moko mosika, na Babilone.” 15  Mpe alobaki lisusu boye: “Bamoni nini na ndako na yo?” Na yango, Hizikiya alobaki ete: “Bamoni nyonso oyo ezali na ndako na ngai. Ezali ata na eloko moko te oyo nalakisaki bango te na bisika na ngai ya kobomba biloko ya motuya.”+ 16  Sikoyo Yisaya alobaki na Hizikiya boye: “Yoká liloba ya Yehova:+ 17  ‘“Talá! Mikolo ezali koya, mpe nyonso oyo ezali na kati ya ndako+ na yo mpe oyo bankɔkɔ na yo babombaki tii na mokolo ya lelo ekokende mpenza na Babilone.+ Ata eloko moko te ekotikala,”+ Yehova alobi bongo. 18  “Mpe bana na yo mosusu, baoyo bakouta na yo, oyo okobota, bakozwama+ mpe bakokóma mpenza bakapita+ na ndako monene ya mokonzi ya Babilone.”’”+ 19  Na yango, Hizikiya alobaki na Yisaya: “Liloba ya Yehova oyo olobi ezali malamu.”+ Mpe alobaki lisusu boye: “Ekozala bongo soki kimya mpe libateli*+ ezali ntango nyonso na mikolo na ngai,+ boye te?” 20  Makambo mosusu ya Hizikiya ná nguya na ye nyonso ná ndenge asalaki liziba+ ná nzela oyo elekisaka mai,+ mpe na nsima akómisaki mai na engumba ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yuda? 21  Nsukansuka, Hizikiya alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye;+ mpe mwana na ye Manase+ abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse

Lil., “solo.”