2 Bakonzi 15:1-38

15  Na mbula ya ntuku mibale na nsambo (27) ya Yeroboame mokonzi ya Yisraele, Azaria+ mwana ya Amazia+ mokonzi ya Yuda akómaki mokonzi.  Azalaki na mbula zomi na motoba ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula ntuku mitano na mibale (52) na Yerusaleme.+ Mpe nkombo ya mama na ye Yekolia ya Yerusaleme.  Mpe akobaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova, na kolanda nyonso oyo tata na ye Amazia asalaki.+  Kasi bisika oyo etombwaná elimwaki te.+ Bato bazalaki se kopesa mbeka mpe kobimisa milinga ya mbeka na bisika oyo etombwaná.+  Nsukansuka, Yehova apesaki mokonzi mpasi,+ mpe atikalaki moto ya maba+ kino mokolo ya liwa na ye; azalaki se kofanda na ndako na ye, bapemisaki ye na mikumba+ na ye, wana Yotame+ mwana ya mokonzi azalaki kokamba ndako mpe kosambisa+ bato ya mokili.  Makambo mosusu ya Azaria mpe nyonso oyo asalaki ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yuda?  Nsukansuka, Azaria alalaki esika moko na bankɔkɔ+ na ye, mpe bakundaki ye esika moko na bankɔkɔ na ye na Sité ya Davidi; mpe Yotame mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.+  Na mbula ya ntuku misato na mwambe (38) ya Azaria+ mokonzi ya Yuda, Zekaria+ mwana ya Yeroboame akómaki mokonzi ya Yisraele na Samaria na boumeli ya sanza motoba.  Mpe azalaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova, ndenge bankɔkɔ na ye basalaki.+ Alongwaki te na masumu ya Yeroboame+ mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala.+ 10  Bongo Shalume mwana ya Yabeshe asalelaki ye likita+ mpe abɛtaki+ ye na Ibleame+ mpe abomaki ye; bongo abandaki koyangela na esika na ye. 11  Makambo mosusu ya Zekaria, talá yango ekomami na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele. 12  Wana ezalaki liloba oyo Yehova alobaki+ na Yehu ete:+ “Bana+ na yo, tii libota ya minei, bakofanda na kiti ya bokonzi ya Yisraele.” Mpe esalemaki kaka bongo.+ 13  Mpe Shalume mwana ya Yabeshe akómaki mokonzi na mbula ya ntuku misato na libwa (39) ya Uzia+ mokonzi ya Yuda, mpe ayangelaki sanza moko na Samaria.+ 14  Bongo Menaheme+ mwana ya Gadi autaki na Tireza+ amati tii na Samaria mpe abɛtaki Shalume+ mwana ya Yabeshe na Samaria mpe abomaki ye; bongo abandaki koyangela na esika na ye. 15  Makambo mosusu ya Shalume, mpe likita mabe+ oyo asalaki, talá yango ekomami na buku ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele. 16  Na ntango yango Menaheme abɛtaki Tifisa mpe nyonso oyo ezalaki kuna ná teritware na yango banda na Tireza, mpamba te bafungolelaki ye yango te, mpe abɛtaki yango. Apasolaki mabumu ya basi nyonso ya esika yango oyo bazalaki na zemi.+ 17  Na mbula ya ntuku misato na libwa+ (39) ya Azaria mokonzi ya Yuda, Menaheme mwana ya Gadi akómaki mokonzi ya Yisraele na boumeli ya mbula zomi na Samaria. 18  Mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ Alongwaki te na masumu nyonso ya Yeroboame+ mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala,+ mikolo na ye nyonso. 19  Pulu+ mokonzi ya Asiri+ akɔtaki na mokili yango. Na yango, Menaheme apesaki+ Pulu talanta nkóto moko (1 000) ya palata,+ mpo mabɔkɔ na ye ezala elongo na ye mpo na kokembisa bokonzi na lobɔkɔ na ye.+ 20  Bongo Menaheme abimisaki palata yango oyo afutisaki Yisraele, oyo afutisaki bilombe nyonso, mibali ya nguya,+ mpo na kopesa mokonzi ya Asiri shekele ntuku mitano (50) ya palata mpo na moto mokomoko. Bongo mokonzi ya Asiri azongaki, mpe atikalaki na mokili yango te. 21  Makambo mosusu ya Menaheme+ mpe nyonso oyo asalaki ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 22  Nsukansuka, Menaheme alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye, mpe Pekahia+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye. 23  Na mbula ya ntuku mitano (50) ya Azaria mokonzi ya Yuda, Pekahia mwana ya Menaheme akómaki mokonzi ya Yisraele na Samaria, na boumeli ya mbula mibale.+ 24  Mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ Alongwaki te na masumu ya Yeroboame+ mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala.+ 25  Bongo Peka+ mwana ya Remalia, komanda oyo asalisaka ye,+ asalelaki ye likita+ mpe abomaki ye na Samaria, na ndako molai ya kofanda oyo ezalaki na ndako ya mokonzi,+ ye ná Argobe ná Ariye, mpe mibali ntuku mitano (50) kati na bana ya Gileade bazalaki elongo na ye. Na yango, abomaki ye mpe abandaki koyangela na esika na ye. 26  Makambo mosusu ya Pekahia mpe nyonso oyo asalaki, talá yango ekomami na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele. 27  Na mbula ya ntuku mitano na mibale (52) ya Azaria mokonzi ya Yuda, Peka+ mwana ya Remalia+ akómaki mokonzi ya Yisraele na Samaria, na boumeli ya mbula ntuku mibale (20). 28  Mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ Alongwaki te na masumu ya Yeroboame+ mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala.+ 29  Na mikolo ya Peka mokonzi ya Yisraele, Tiglate-pilesere+ mokonzi ya Asiri+ ayaki mpe azwaki Iyone+ ná Abele-bete-maaka+ ná Yanoa ná Kedeshe+ ná Hazore+ ná Gileade+ mpe Galile,+ mokili nyonso ya Nafatali,+ mpe amemaki bango na mboka mopaya na Asiri.+ 30  Nsukansuka, Hoshea+ mwana ya Ela asalelaki Peka mwana ya Remalia likita+ bongo abɛtaki ye+ mpe abomaki ye; mpe abandaki koyangela na esika na ye na mbula ya ntuku mibale (20) ya Yotame+ mwana ya Uzia. 31  Makambo mosusu ya Peka mpe nyonso oyo asalaki, talá yango ekomami na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele. 32  Na mbula ya mibale ya Peka mwana ya Remalia mokonzi ya Yisraele, Yotame+ mwana ya Uzia+ mokonzi ya Yuda akómaki mokonzi. 33  Azalaki na mbula ntuku mibale na mitano (25) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula zomi na motoba na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Yerusha mwana ya Zadoke.+ 34  Mpe akobaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova.+ Asalaki na kolanda nyonso oyo tata na ye Uzia asalaki.+ 35  Kasi bisika oyo etombwaná elimwaki te. Bato bazalaki se kopesa mbeka mpe kobimisa milinga ya mbeka na bisika oyo etombwaná.+ Ye nde atongaki porte ya likoló ya ndako ya Yehova.+ 36  Makambo mosusu ya Yotame oyo asalaki ekomami te na buku ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yuda?+ 37  Na mikolo wana, Yehova abandaki kotinda+ Rezine+ mokonzi ya Siri mpe Peka+ mwana ya Remalia mpo na kobundisa Yuda. 38  Nsukansuka, Yotame alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye mpe akundamaki esika moko na bankɔkɔ na ye na Sité ya Davidi nkɔkɔ na ye;+ mpe Ahaze+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse