2 Bakonzi 14:1-29

14  Na mbula ya mibale ya Yehoashe+ mwana ya Yehoahaze mokonzi ya Yisraele, Amazia+ mwana ya Yehoashe mokonzi ya Yuda akómaki mokonzi.  Azalaki na mbula ntuku mibale na mitano (25) ntango abandaki koyangela, mpe ayangelaki mbula ntuku mibale na libwa (29) na Yerusaleme. Mpe nkombo ya mama na ye Yehoadine,+ ya Yerusaleme.  Mpe akobaki kosala oyo ezali sembo na miso ya Yehova,+ nde lokola nkɔkɔ na ye Davidi te.+ Asalaki na kolanda nyonso oyo tata na ye Yehoashe asalaki.+  Kasi bisika oyo etombwaná elimwaki te.+ Bato bazalaki se kopesa mbeka mpe kobimisa milinga ya mbeka na bisika oyo etombwaná.+  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bokonzi efandaki makasi na lobɔkɔ na ye, abandaki koboma+ basaleli na ye oyo babomaki mokonzi, tata na ye.+  Kasi abomaki bana ya babomi yango te, ndenge ekomami na buku ya mobeko ya Moize oyo Yehova apesaki:+ “Batata bakobomama te mpo na bana, mpe bana bakobomama te mpo na batata; kasi moto na moto akobomama mpo na lisumu na ye moko.”+  Ye nde abomaki Baedome+ na Lobwaku ya Mungwa,+ mibali nkóto zomi (10 000), mpe azwaki Sela na etumba, mpe bakómaki kobenga yango na nkombo Yokoteele tii na mokolo ya lelo.  Na ntango yango nde Amazia atindaki bamemi-nsango epai ya Yehoashe mwana ya Yehoahaze mwana ya Yehu mokonzi ya Yisraele, na maloba oyo: “Yaká. Tótalana bilongi.”+  Na yango, Yehoashe mokonzi ya Yisraele atindelaki Amazia mokonzi ya Yuda bato, na maloba oyo: “Lititi ya nzubɛnzubɛ oyo ezalaki na Libá etindaki maloba epai ya sɛdrɛ+ oyo ezalaki na Libá ete: ‘Pesá mwana na ngai ya mobali mwana na yo ya mwasi azala mwasi na ye.’ Nzokande, nyama moko ya zamba oyo efandaka na esobe, oyo ezalaki na Libá, elekaki wana mpe enyataki lititi yango ya nzubɛnzubɛ.+ 10  Ya solo, obɛti+ Edome, mpe motema na yo evimbisi yo motó.+ Sepelá na lokumu+ na yo mpe fandá na ndako na yo. Bongo mpo na nini omikɔtisa na etumba+ oyo ekosukela yo mabe,+ bongo okwea, yo ná Yuda?” 11  Mpe Amazia ayokaki te.+ Bongo Yehoashe mokonzi ya Yisraele amataki, mpe batalanaki bilongi,+ ye ná Amazia mokonzi ya Yuda, na Bete-shemeshe,+ oyo ezali na Yuda. 12  Mpe Yisraele alongaki Yuda,+ bongo bakimaki moto na moto na hema na ye. 13  Mpe Yehoashe mokonzi ya Yisraele akangaki Amazia mokonzi ya Yuda mwana ya Yehoashe mwana ya Ahazia na Bete-shemeshe; nsima na yango, bayaki na Yerusaleme mpe abukaki efelo ya Yerusaleme, na Porte ya Efraime,+ tii na Porte ya Litumu,+ mapeko nkama minei (400). 14  Mpe azwaki wolo nyonso ná palata ná biloko nyonso oyo emonanaki na ndako ya Yehova+ mpe na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya mokonzi, ná bakangami, mpe na nsima azongaki na Samaria. 15  Makambo mosusu oyo Yehoashe asalaki ná nguya na ye ná ndenge abundaki na Amazia mokonzi ya Yuda ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 16  Nsukansuka, Yehoashe alalaki esika moko na bankɔkɔ+ na ye mpe akundamaki na Samaria,+ esika moko na bakonzi ya Yisraele, mpe Yeroboame+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye. 17  Mpe Amazia+ mwana ya Yehoashe mokonzi ya Yuda aumelaki na bomoi mbula zomi na mitano+ nsima ya liwa ya Yehoashe+ mwana ya Yehoahaze mokonzi ya Yisraele. 18  Makambo mosusu ya Amazia ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yuda?+ 19  Nsukansuka, basanganaki mpe basalelaki ye likita+ na Yerusaleme, mpe akimaki na Lakishi;+ kasi batindaki bato bálanda ye na Lakishi mpe babomaki ye kuna.+ 20  Bongo bamemaki ye na bampunda mpe akundamaki+ na Yerusaleme esika moko na bankɔkɔ na ye na Sité ya Davidi.+ 21  Na nsima, bato nyonso ya Yuda bazwaki Azaria,+ wana azalaki na mbula zomi na motoba,+ mpe bakómisaki ye mokonzi na esika ya tata na ye Amazia.+ 22  Ye nde atongaki Elate+ mpe azongiselaki yango Yuda nsima ya kolala ya mokonzi esika moko na bankɔkɔ na ye. 23  Na mbula ya zomi na mitano ya Amazia mwana ya Yehoashe mokonzi ya Yuda, Yeroboame+ mwana ya Yehoashe mokonzi ya Yisraele akómaki mokonzi na Samaria na boumeli ya mbula ntuku minei na moko (41). 24  Mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova. Alongwaki te na masumu nyonso ya Yeroboame mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala.+ 25  Ye nde azongisaki ndelo ya Yisraele banda na esika ya kokɔta na Hamate+ tii na mbu ya Araba,+ na kolanda liloba oyo Yehova Nzambe ya Yisraele alobaki na nzela ya mosaleli na ye Yona+ mwana ya Amitai, mosakoli oyo azalaki moto ya Gate-efere.+ 26  Mpo Yehova amonaki ndenge Yisraele ekómaki na mpasi makasi.+ Moto oyo azangi makoki to moto oyo azangi ntina azalaki te, moto ya kosunga Yisraele azalaki mpe te.+ 27  Mpe Yehova alakaki ete akolongola nkombo ya Yisraele te na nse ya lola.+ Na yango, abikisaki+ bango na nzela ya lobɔkɔ ya Yeroboame mwana ya Yehoashe. 28  Makambo mosusu ya Yeroboame ná nyonso oyo asalaki ná nguya na ye, ndenge abundaki mpe ndenge azongisaki Damasi+ mpe Hamate+ na Yuda na Yisraele, ekomami te na buku ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 29  Nsukansuka, Yeroboame alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye, esika moko na bakonzi ya Yisraele, mpe Zekaria+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye.

Maloba na nse