2 Bakonzi 13:1-25

13  Na mbula ya ntuku mibale na misato (23) ya Yehoashe+ mwana ya Ahazia+ mokonzi ya Yuda, Yehoahaze+ mwana ya Yehu,+ akómaki mokonzi ya Yisraele na Samaria na boumeli ya mbula zomi na nsambo.  Mpe azalaki se kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova+ mpe kolanda lisumu ya Yeroboame+ mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala.+ Alongwaki na yango te.  Mpe nkanda ya Yehova+ engalelaki Yisraele, bongo apesaki bango na lobɔkɔ ya Hazaele+ mokonzi ya Siri mpe na lobɔkɔ ya Bene-hadade+ mwana ya Hazaele, mikolo nyonso wana.  Na nsima, Yehoahaze akitisaki Yehova motema,+ bongo Yehova ayokaki+ ye; mpo amonaki monyoko ya Yisraele,+ mpamba te mokonzi ya Siri anyokolaki bango.+  Na yango, Yehova apesaki Yisraele mobikisi,+ bongo balongwaki na lobɔkɔ ya Siri, mpe bana ya Yisraele bakobaki kofanda na bandako na bango ndenge bafandaki liboso.+  (Kasi balongwaki te na lisumu ya ndako ya Yeroboame, oyo atindaki Yisraele básala.+ Atambolaki na yango;+ kutu nzete ya losambo+ etɛlɛmaki na Samaria.)  Mpo atikelaki Yehoahaze kaka basoda ntuku mitano (50) oyo batambolaka na mpunda mpe makalo zomi mpe basoda nkóto zomi (10 000) oyo batambolaka na makolo,+ mpamba te mokonzi ya Siri abomaki bango,+ anyatinyati bango lokola putulu oyo ebimaka ntango bazali kotutatuta mbuma.+  Makambo mosusu ya Yehoahaze mpe nyonso oyo asalaki mpe nguya na ye ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele?  Nsukansuka, Yehoahaze alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye, mpe bakundaki ye na Samaria;+ mpe Yehoashe+ mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye. 10  Na mbula ya ntuku misato na nsambo (37) ya Yehoashe mokonzi ya Yuda, Yehoashe+ mwana ya Yehoahaze akómaki mokonzi ya Yisraele na Samaria na boumeli ya mbula zomi na motoba. 11  Mpe akobaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ Alongwaki te na masumu nyonso ya Yeroboame mwana ya Nebate, oyo atindaki Yisraele básala.+ Atambolaki na yango. 12  Makambo mosusu ya Yehoashe mpe nyonso oyo asalaki mpe nguya na ye mpe ndenge abundaki+ na Amazia mokonzi ya Yuda ekomami te na buku+ ya makambo ya mikolo ya bakonzi ya Yisraele? 13  Nsukansuka, Yehoashe alalaki esika moko na bankɔkɔ na ye, mpe Yeroboame+ afandaki na kiti na ye ya bokonzi. Yehoashe akundamaki na Samaria, esika moko na bakonzi ya Yisraele.+ 14  Nzokande Elisha+ abɛlaki maladi oyo asengelaki kokufa+ na yango. Bongo Yehoashe mokonzi ya Yisraele akitaki epai na ye mpe abandaki kolelela ye na elongi mpe koloba: “Tata na ngai,+ tata na ngai, likalo ya etumba ya Yisraele ná bato na ye oyo batambolaka na mpunda!”+ 15  Mpe Elisha alobaki na ye ete: “Zwá litimbo ná makula.” Bongo azwaki litimbo ná makula. 16  Mpe alobaki lisusu na mokonzi ya Yisraele: “Tyá lobɔkɔ na yo na litimbo.” Na yango, atyaki lobɔkɔ na ye na litimbo; nsima na yango, Elisha atyaki mabɔkɔ na ye likoló ya mabɔkɔ+ ya mokonzi. 17  Bongo alobaki ete: “Fungolá lininisa na ngámbo ya ɛsti.” Mpe afungolaki yango. Na nsuka, Elisha alobaki boye: “Bɛtá likula!” Mpe abɛtaki yango. Bongo alobaki: “Likula ya lobiko ya Yehova, ɛɛ likula ya lobiko+ mpo na kolonga Siri! Mpe okobɛta mpenza Siri na Afeke+ tii okosilisa yango nyɛɛ.” 18  Mpe alobaki lisusu boye: “Zwá makula.” Mpe azwaki yango. Na yango, alobaki na mokonzi ya Yisraele ete: “Bɛtá na mabele.” Bongo abɛtaki mbala misato mpe atiki.+ 19  Mpe moto ya Nzambe ya solo+ asilikelaki ye; bongo alobaki boye: “Esengelaki kobɛta mbala mitano to motoba! Boye olingaki mpenza kobɛta Siri tii kosilisa yango nyɛɛ, kasi sikoyo okobɛta Siri kaka mbala misato.”+ 20  Nsima na yango, Elisha akufaki mpe bakundaki ye.+ Mpe bituluku ya bapunzi+ kati na Bamoabe+ ezalaki koya mbala na mbala na mokili yango na ebandeli ya mbula. 21  Mpe esalemaki boye: ntango bazalaki kokunda moto moko, Ee talá, bamonaki etuluku ya bapunzi. Na mbala moko, babwakaki moto yango na kati ya lilita ya Elisha mpe bakendaki. Ntango moto yango atutaki mikuwa ya Elisha, na mbala moko, azongaki na bomoi+ mpe atɛlɛmaki na makolo na ye.+ 22  Bongo Hazaele+ mokonzi ya Siri anyokolaki+ Yisraele mikolo nyonso ya Yehoahaze. 23  Kasi Yehova amoniselaki bango boboto+ mpe ayokelaki bango mawa+ mpe atyelaki bango likebi mpo na kondimana+ na ye ná Abrahama,+ Yisaka+ ná Yakobo;+ mpe alingaki te kobebisa bango,+ mpe abwakaki bango mosika na elongi na ye te tii sikoyo. 24  Nsukansuka, Hazaele mokonzi ya Siri akufaki, mpe Bene-hadade mwana na ye abandaki koyangela na esika na ye. 25  Mpe Yehoashe mwana ya Yehoahaze azwaki lisusu na lobɔkɔ ya Bene-hadade mwana ya Hazaele bingumba oyo azwaki na etumba na lobɔkɔ ya tata na ye Yehoahaze. Mbala misato, Yehoashe abɛtaki ye, mpe azwaki lisusu bingumba ya Yisraele.+

Maloba na nse