1 Yoane 4:1-21

4  Bandeko ya bolingo, bóndimaka te liloba nyonso oyo emonani lokola nde euti na Nzambe,+ kasi bómekaka maloba yango mpo na komona soki euti mpenza na ye,+ mpo ebele ya basakoli ya lokuta babimi na mokili.+  Bokoyeba liloba ya elimo oyo euti na Nzambe+ na likambo oyo: Liloba nyonso ya elimo oyo endimi Yesu Kristo ete ayaki na nzoto ya mosuni euti na Nzambe,+  kasi liloba nyonso ya elimo oyo endimi Yesu te euti na Nzambe te.+ Lisusu, yango ezali liloba ya elimo ya motɛmɛli ya Kristo oyo boyokaki ete ezali koya,+ mpe sikoyo esili koya na mokili.+  Bana, bino bouti na Nzambe mpe bolongi bato wana,+ mpo moto oyo azali na bomoko+ elongo na bino aleki+ moto oyo azali na bomoko elongo na mokili.+  Bango bauti na mokili;+ yango wana bazali koloba makambo oyo euti na mokili mpe mokili ezali koyoka bango.+  Biso touti na Nzambe.+ Moto oyo azwi boyebi ya Nzambe ayokaka biso;+ moto oyo auti na Nzambe te ayokaka biso te.+ Ezali na ndenge wana nde tozali koyeba liloba ya elimo ya solo mpe liloba ya elimo ya libunga.+  Bandeko ya bolingo, tókoba kolingana,+ mpo bolingo+ euti na Nzambe, mpe moto nyonso oyo alingaka abotami na Nzambe+ mpe azwi boyebi ya Nzambe.+  Moto oyo alingaka te ayebi Nzambe te, mpo Nzambe azali bolingo.+  Na likambo oyo nde bolingo ya Nzambe emonisamaki polele mpo na biso,+ mpamba te Nzambe atindaki na mokili Mwana na ye se moko oyo abotamaki+ mpo biso tókoka kozwa bomoi na nzela na ye.+ 10  Bolingo, na likambo oyo, ezali te ete biso tolingaki Nzambe, kasi nde ete ye alingaki biso mpe atindaki Mwana na ye azala mbeka+ mpo na kozipa+ masumu na biso.+ 11  Bandeko ya bolingo, soki ezali ndenge wana nde Nzambe alingaki biso, biso moko mpe tosengeli kolingana.+ 12  Ata mokolo moko te moto amoná Nzambe.+ Soki tokobi kolingana, Nzambe afandi na kati na biso mpe bolingo na ye ekómi ya kokoka na kati na biso.+ 13  Na likambo oyo nde tozali koyeba ete tozali kotikala na bomoko elongo na ye+ mpe ye na bomoko elongo na biso,+ mpo apesi biso elimo na ye.+ 14  Lisusu, biso moko tomoni+ mpe tozali kotatola+ ete Tata atindi Mwana na ye azala Mobikisi ya mokili.+ 15  Moto nyonso oyo azali koyambola ete Yesu Kristo azali Mwana ya Nzambe,+ Nzambe azali na bomoko elongo na moto yango mpe ye na bomoko elongo na Nzambe.+ 16  Mpe biso moko toyebi mpe tondimi bolingo+ oyo Nzambe azali na yango epai na biso. Nzambe azali bolingo,+ mpe moto oyo azali kotikala na kati ya bolingo+ azali kotikala na bomoko elongo na Nzambe mpe Nzambe azali na bomoko+ elongo na ye. 17  Bolingo ekómi ya kokoka epai na biso na ndenge oyo, ete biso tóloba polele mpe na bosembo+ na mokolo ya lisambisi,+ mpo, ndenge moto wana azali, biso mpe tozali bongo na mokili oyo.+ 18  Na kati ya bolingo kobanga ezalaka te,+ kutu bolingo ya kokoka ebwakaka kobanga libándá,+ mpo kobanga etyaka nkaka. Ya solo, moto oyo azali na kati ya kobanga bolingo na ye ekómi naino ya kokoka te.+ 19  Nde biso, tozali kolinga, mpo ye alingaki biso liboso.+ 20  Soki moto alobi ete: “Nalingaka Nzambe,” nzokande azali koyina ndeko na ye, azali moto ya lokuta.+ Mpo moto oyo azali kolinga ndeko na ye te,+ oyo ye amoni, akoki kolinga Nzambe te, oyo ye amoni te.+ 21  Mpe tozwi mobeko oyo na ye,+ ete moto oyo alingaka Nzambe alinga mpe ndeko na ye.+

Maloba na nse