1 Samwele 4:1-22

4  Mpe liloba ya Samwele ekobaki kokómela Yisraele mobimba. Bongo Yisraele abimaki mpo na kokutana na Bafilistia mpe kobunda; mpe batyaki kaa pembenipembeni ya Ebenezere,+ kasi Bafilistia batyaki kaa na Afeke.+  Bongo Bafilistia basalaki bituluku ya etumba+ mpo na kobunda na Yisraele mpe etumba ebebelaki Yisraele, mpe Bafilistia balongaki Yisraele,+ mpe babomaki mibali soki nkóto minei (4 000) oyo batandanaki na molɔngɔ moko ya etumba oyo ezalaki na esika ya koleka te, na esobe.  Ntango bato ya etumba bakómaki na kaa, mikóló ya Yisraele babandaki koloba boye: “Mpo na nini Yehova akweisi biso liboso ya Bafilistia lelo?+ Tiká tózwa sanduku ya kondimana ya Yehova+ na Shilo, mpo eya na katikati na biso mpe ebikisa biso na lobɔkɔ ya banguna na biso.”  Na yango, bato ya etumba batindaki bato na Shilo mpe kuna, bazwaki sanduku ya kondimana ya Yehova ya mampinga, oyo afandi likoló ya bakeruba.+ Mpe bana mibali mibale ya Eli, elingi koloba: Hofini ná Finehase,+ bazalaki wana ná sanduku ya kondimana ya Nzambe ya solo.  Mpe esalemaki boye: ntango kaka sanduku ya kondimana ya Yehova ekɔtaki na kaa, Bayisraele nyonso bagangaki makasi+ mpe mabele eninganaki.  Bafilistia mpe bayokaki makɛlɛlɛ ya bato bazali koganga mpe babandaki koloba ete: “Makɛlɛlɛ ya bato bazali koganga+ makasi boye na kaa ya Baebre elakisi nini?” Nsukansuka, bayebaki ete sanduku ya Yehova ekɔti na kaa.  Mpe Bafilistia babangaki mpo, ndenge balobaki: “Nzambe akɔti na kaa!”+ Bongo balobaki ete: “Mawa na biso, mpamba te likambo ya boye esalemá naino te!  Mawa na biso! Nani akobikisa biso na lobɔkɔ ya Nzambe monene oyo? Oyo ezali Nzambe oyo abɛtaki Ezipito na esobe, na ndenge abomaki ebele ya bato na bampasi ya ndenge na ndenge.+  Bózala na mpiko, bino Bafilistia, mpe bólakisa ete bozali mibali, mpo bósalela Baebre te ndenge bango basalelaki bino;+ mpe bólakisa ete bozali mibali mpe bóbunda!” 10  Na yango, Bafilistia babundaki mpe balongaki Yisraele,+ mpe moto na moto akimaki na hema na ye;+ mpe babomaki bango na koboma moko monene,+ bongo na Yisraele, mibali nkóto ntuku misato (30 000) bakweaki, babundi oyo batambolaka na makolo.+ 11  Mpe babɔtɔlaki sanduku ya Nzambe,+ mpe bana mibale ya Eli, Hofini ná Finehase, bakufaki.+ 12  Bongo mobali moko ya Benyamina alongwaki na esika ya etumba, apotaki mbangu mpe akómaki na Shilo na mokolo yango, ná bilamba na ye epasukipasuki+ mpe mabele na motó na ye.+ 13  Ntango akómaki, Eli afandaki na ebonga pembeni na nzela, azalaki kotalatala, mpamba te motema na ye ezalaki kolɛnga mpo na sanduku ya Nzambe ya solo.+ Bongo mobali yango akendaki kopesa nsango na engumba, mpe engumba mobimba egangaki na kolela. 14  Mpe Eli ayokaki makɛlɛlɛ ya bato bazali kolela. Bongo alobaki ete: “Makɛlɛlɛ ya yikiyiki wana elakisi nini?”+ Mpe mobali yango asalaki mbangu aya kopesa Eli nsango. 15  (Nzokande, Eli azalaki na mbula ntuku libwa na mwambe [98], mpe miso na ye ezalaki koningana lisusu te mpe azalaki lisusu komona te.)+ 16  Mpe mobali yango alobaki na Eli boye: “Ngai moto nauti na esika ya etumba, mpe nakimi nde kokima lelo oyo longwa na esika ya etumba.” Na yango, Eli alobaki ete: “Mwana na ngai, likambo nini esalemi?” 17  Bongo momemi-nsango ayanolaki mpe alobaki boye: “Yisraele akimi liboso ya Bafilistia, mpe bato ya etumba babɛtami mpenza;+ mpe lisusu, bana na yo mibale, Hofini ná Finehase,+ bakufi, mpe babɔtɔli sanduku ya Nzambe ya solo.”+ 18  Mpe esalemaki boye: ntango kaka alobelaki sanduku ya Nzambe ya solo, Eli akweaki makalekale na ebonga, pembeni ya porte, mpe nkingo na ye ebukanaki, bongo akufaki, mpamba te mobali yango akómaki mobange mpe kilo mingi; asambisaki Yisraele mbula ntuku minei (40). 19  Mpe mwasi ya mwana na ye, mwasi ya Finehase, azalaki na zemi, akómaki pene na kobota, mpe ayokaki nsango ete babɔtɔli sanduku ya Nzambe ya solo mpe ete bokilo na ye ná mobali na ye bakufi. Bongo agunzamaki mpe abotaki, mpamba te mpasi ya kobota eyelaki ye pwasa.+ 20  Mpe ntango alingaki kokufa, basi oyo batɛlɛmaki pene na ye bakómaki koloba boye: “Kobanga te, mpo oboti mwana mobali.”+ Kasi ayanolaki te mpe atyaki motema na ye na likambo yango te. 21  Kasi apesaki mwana yango nkombo Ikabode+ mpe alobaki ete: “Nkembo elongwe na Yisraele mpe ekei na mboka mopaya,”+ alobaki bongo mpo na ndenge babɔtɔlaki sanduku ya Nzambe ya solo mpe mpo na bokilo na ye ná mobali na ye.+ 22  Bongo alobaki ete: “Nkembo elongwe na Yisraele mpe ekei na mboka mopaya,+ mpamba te babɔtɔli sanduku ya Nzambe ya solo.”+

Maloba na nse