1 Samwele 28:1-25

28  Mpe esalemaki boye: na mikolo wana, Bafilistia babandaki koyanganisa bakaa na bango mpo na kosala limpinga oyo ekobundisa Yisraele.+ Bongo Akishe alobaki na Davidi boye: “Oyebi malamu ete okobima elongo na ngai na kaa, yo ná bato na yo.”+  Na yango, Davidi alobaki na Akishe ete: “Yango wana, yo moko oyebi oyo mosaleli na yo asengeli kosala.” Bongo Akishe alobaki na Davidi boye: “Yango wana nakotya yo mokɛngɛli ya motó na ngai libela.”+  Sikoyo Samwele asilaki kokufa, mpe Yisraele mobimba esilaki kolela ye mpe kokunda ye na engumba na ye, na Rama.+ Nde Saulo alongolaki na mokili bato oyo basololaka na bilimo mpe bato oyo basalaka mosala ya kosakola makambo oyo ekoya.+  Na nsima, Bafilistia bayanganaki mpe bayaki kotya kaa na bango na Shuneme.+ Bongo Saulo ayanganisaki Yisraele mobimba mpe batyaki kaa na Gilboa.+  Ntango Saulo amonaki kaa ya Bafilistia, abangaki mpe motema na ye elɛngaki makasi.+  Atako Saulo azalaki kotuna Yehova,+ Yehova azalaki koyanola ye ata moke te,+ ezala na bandɔtɔ,+ to na Urime,+ to na basakoli.+  Nsukansuka, Saulo alobaki na basaleli na ye boye: “Bólukela ngai mwasi moko oyo azali nganga-nkisi,+ oyo azali na nguya ya kosolola na bilimo, mpe nakokende epai na ye mpe nakotuna ye.” Bongo basaleli na ye balobaki na ye ete: “Talá! Mwasi moko oyo azali nganga-nkisi azali na Ene-dore, azali na nguya ya kosolola na bilimo.”+  Na yango, Saulo asalaki ete báyeba ye te+ mpe alataki bilamba mosusu mpe akendaki, ye ná bato mibale elongo na ye; mpe bakómaki epai ya mwasi yango na butu.+ Bongo alobaki boye: “Nabondeli yo, salelá nguya ya kosolola na bilimo+ mpo na kosakolela ngai makambo oyo ebombaná mpe bimiselá ngai moto oyo nakoyebisa yo.”  Kasi mwasi yango alobaki na ye ete: “Talá, yo moko oyebi malamu makambo oyo Saulo asalá, ndenge alongolá na mokili bato oyo basololaka na bilimo mpe bato oyo basalaka mosala ya kosakola makambo oyo ekoya.+ Bongo mpo na nini ozali kosala lokola moto oyo azali kotyela molimo na ngai motambo mpo báboma ngai?”+ 10  Na mbala moko, Saulo alapelaki ye ndai na nkombo ya Yehova, alobi: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ okozala na ngambo mpo na libunga na likambo oyo te!” 11  Na yango, mwasi yango alobaki boye: “Nabimisela yo nani?” Bongo ye alobaki ete: “Bimiselá ngai Samwele.”+ 12  Ntango mwasi yango amonaki “Samwele,”*+ agangaki na mongongo makasi mpenza; mpe mwasi yango alobaki na Saulo ete: “Mpo na nini okosi ngai, nzokande yo Saulo?” 13  Kasi mokonzi alobaki na ye boye: “Kobanga te, omoni nini?” Mpe mwasi yango alobaki na Saulo ete: “Namoni nzambe+ moko azali kobima na mabele.” 14  Na mbala moko alobaki na mwasi yango: “Azali ndenge nini?” Na yango, mwasi yango alobaki ete: “Azali mobange moko boye, azali komata, mpe alati kazaka ezangá mabɔkɔ.”+ Na yango, Saulo ayebaki ete ezali “Samwele,”+ mpe agumbamaki elongi na nse mpe afukamaki. 15  Bongo “Samwele” alobaki na Saulo boye: “Mpo na nini otungisi ngai na ndenge osɛngi bábimisá ngai?”+ Na yango, Saulo alobaki ete: “Makambo eyeli ngai ndongo,+ mpo Bafilistia bazali kobunda na ngai, mpe Nzambe ye moko atiki+ ngai mpe azali lisusu koyanola ngai te, ezala na basakoli to na bandɔtɔ;+ yango wana, nazali kobenga yo mpo oyebisa ngai nini nasengeli kosala.”+ 16  Mpe “Samwele” alobaki lisusu boye: “Bongo mpo na nini ozali kotuna ngai, awa Yehova ye moko atiki yo+ mpe akómi monguna na yo?+ 17  Mpe Yehova akosala makambo kaka ndenge alobaki na nzela na ngai, mpe Yehova akobɔtɔla bokonzi na lobɔkɔ+ na yo mpe akopesa yango moninga na yo Davidi.+ 18  Lokola otosaki mongongo ya Yehova+ te, mpe oyeiselaki Amaleke+ nkanda na ye ya kongala te, yango wana, oyo nde likambo Yehova akosala yo mpenza na mokolo ya lelo. 19  Mpe lisusu, Yehova akopesa Yisraele elongo na yo na lobɔkɔ ya Bafilistia,+ mpe lobi, yo+ ná bana+ na yo bokozala elongo na ngai. Ata mpe kaa ya Yisraele, Yehova akopesa yango na lobɔkɔ ya Bafilistia.”+ 20  Na yango, na mbala moko Saulo akweaki na nse, amitandi mobimba na mabele mpe akómi kobanga makasi mpo na maloba ya “Samwele.” Mpe azalaki lisusu na makasi te, mpo alyaki ata eloko te ezala na moi to na butu, mokolo wana mobimba. 21  Sikoyo mwasi yango ayaki epai ya Saulo mpe amonaki ete abulungani makasi. Bongo alobaki na ye boye: “Talá, mosaleli na yo atosaki mongongo na yo, mpe natyaki molimo na ngai na likama+ mpe natosaki maloba oyo oyebisaki ngai. 22  Bongo sikoyo, nabondeli yo, yo mpe tosá mongongo ya mosaleli na yo mpe tiká natya liboso na yo eteni ya limpa, mpe yo lyá, ozwa makasi, mpo olanda nzela na yo.” 23  Kasi aboyaki mpe alobaki ete: “Nakolya te.” Kasi basaleli na ye ná mwasi yango mpe bazalaki se kolendisa ye. Nsukansuka, atosaki mongongo na bango mpe atɛlɛmaki na mabele mpe afandaki na mbeto. 24  Nzokande, mwasi yango azalaki na mwana-ngɔmbɛ+ ya mafutamafuta na ndako na ye. Nokinoki, abomaki* yango+ mpe azwaki farini, abɛtaki pɔtɔpɔtɔ mpe asalaki na yango bagato oyo ezangi levire. 25  Bongo apesaki yango Saulo ná basaleli na ye, mpe balyaki. Na nsima, batɛlɛmaki mpe bakendaki na butu wana.+

Maloba na nse

Lisolo oyo ezali kolobela ndenge nganga-nkisi wana amonaki likambo yango, nzokande demo moko oyo amibimisaki lokola Samwele nde akosaki ye.
Lil., “apesaki mbeka.”