1 Samwele 26:1-25

26  Na nsima, mibali ya Zife+ bayaki epai ya Saulo na Gibea,+ balobi: “Davidi amibombi nde na ngomba moke ya Hakila,+ oyo etalani na Yeshimone*+ te?”  Bongo Saulo atɛlɛmaki+ mpe akitaki na esobe ya Zife, ná bato nkóto misato (3 000)+ elongo na ye, basoda ya makasi koleka na Yisraele, mpo na koluka Davidi na esobe ya Zife.  Mpe Saulo atyaki kaa pene na balabala, na ngomba moke ya Hakila, oyo etalani na Yeshimone, nzokande Davidi azalaki kofanda na esobe. Mpe amonaki ete Saulo alandi ye na esobe.  Na yango, Davidi atindaki banɔngi+ mpo ayeba soki ya solo mpenza Saulo ayei.  Na nsima, Davidi atɛlɛmaki mpe akendaki na esika oyo Saulo atyaki kaa, mpe Davidi amonaki esika Saulo alali, mpe Abinere+ mwana ya Nere mokonzi ya basoda na ye; mpe Saulo alalaki na kati ya lopango ya kaa,+ bongo bato balalaki zingazinga na ye.  Na nsima, Davidi ayanolaki mpe alobaki boye na Ahimeleke Mohiti,+ mpe na Abishai+ mwana ya Zeruya,+ ndeko ya Yoabe: “Nani akokita na ngai na kaa epai ya Saulo?” Na yango, Abishai alobaki ete: “Ngai nakokita elongo na yo.”+  Mpe Davidi asimbaki nzela elongo na Abishai bakei na butu epai bato bazalaki; mpe talá! Saulo alali na kati ya lopango ya kaa, ná likɔnga na ye epikami na mabele pene na motó na ye, mpe Abinere ná bato balalaki zingazinga na ye.  Bongo, Abishai alobaki na Davidi boye: “Lelo Nzambe akabi monguna na yo na lobɔkɔ na yo.+ Mpe sikoyo, nabondeli yo, tiká ngai nabaka ye na mabele kaka mbala moko na likɔnga, nakosala yango mbala mibale te.”  Kasi Davidi alobaki na Abishai boye: “Koboma ye te, mpo nani asembolá lobɔkɔ na ye likoló ya moto oyo Yehova atye mafuta+ kozanga ete azwa likambo?”+ 10  Bongo Davidi alobaki lisusu boye: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ Yehova ye moko akobɛta ye;+ to mokolo na ye ekoya+ mpe akokufa, to akokende na etumba+ mpe akobomama mpenza.+ 11  Na kotalela likanisi ya Yehova,+ nakoki kokanisa ata moke te+ ete nasembolela+ moto oyo Yehova atye mafuta lobɔkɔ na ngai!+ Boye sikoyo, nabondeli yo, zwá likɔnga oyo ezali pene na motó na ye mpe elokó ya mai, mpe tókende.” 12  Na yango, Davidi azwaki likɔnga mpe elokó ya mai na esika motó ya Saulo ezalaki, bongo bakendaki; mpe ata moto moko te amonaki,+ to atyaki likebi, to alamukaki, mpo bango nyonso balalaki, mpamba te mpɔngi moko makasi+ oyo euti na Yehova nde ekwelaki bango. 13  Na nsima, Davidi alekaki na ngámbo mosusu mpe atɛlɛmaki na nsɔngɛ ya ngomba, mwa mosika mpe kati na bango, ntaka monene ezalaki. 14  Bongo Davidi abandaki kobelela bato mpe Abinere mwana ya Nere ete: “Abinere, okoyanola te?” Mpe Abinere+ abandaki koyanola mpe koloba boye: “Yo nani oyo ozali kobelela mokonzi?” 15  Bongo Davidi alobaki lisusu na Abinere ete: “Yo mobali te? Mpe nani azali lokola yo na Yisraele? Bongo mpo na nini okɛngɛli nkolo na yo mokonzi te? Mpo moto moko kati na bato akɔtaki mpo na koboma mokonzi nkolo na yo.+ 16  Likambo oyo osali ezali malamu te. Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ bobongi kokufa,+ mpo bokɛngɛli nkolo na bino te, bokɛngɛli te+ moto oyo Yehova atye mafuta.+ Bongo sikoyo, talá esika likɔnga ya mokonzi mpe elokó ya mai+ oyo ezalaki pene na motó na ye ezali.” 17  Mpe Saulo ayaki koyeba mongongo ya Davidi mpe alobaki boye: “Oyo mongongo na yo, mwana na ngai Davidi?”+ Na yango, Davidi alobaki ete: “Ezali mongongo na ngai, nkolo na ngai mokonzi.” 18  Mpe alobaki lisusu boye: “Mpo na nini nkolo na ngai azali kolandalanda mosaleli na ye,+ nasali nini, mpe mabe nini ezali na lobɔkɔ na ngai?+ 19  Bongo sikoyo, nabondeli yo, tiká ete nkolo na ngai, mokonzi ayoka maloba ya mosaleli na ye: Soki Yehova nde atindi yo osilikela ngai, tiká ayoka nsolo ya likabo ya mbuma.+ Kasi soki bana ya moto,+ balakelami mabe liboso ya Yehova,+ mpo babengani ngai lelo mpo nazala lisusu na mposa te ya kokangama na libula ya Yehova,+ balobi: ‘Kende, salelá banzambe mosusu!’+ 20  Mpe sikoyo, makila na ngai ekwea te na mabele liboso ya Yehova;+ mpo mokonzi ya Yisraele abimi mpo na kolukaluka nsili moko mpamba,+ kaka ndenge moto alandaka ekwale na bangomba.”+ 21  Bongo Saulo alobaki boye: “Nasali lisumu.+ Zongá, mwana na ngai Davidi, mpo nakosala yo mabe lisusu te, mpo molimo na ngai ezali na motuya+ na miso na yo na mokolo ya lelo. Talá! Nasali likambo na bozoba mpe nasali libunga monene mpenza.” 22  Na nsima, Davidi ayanolaki mpe alobaki ete: “Likɔnga ya mokonzi yango oyo, mpe moko kati na bilenge mibali akatisa kozwa yango. 23  Mpe Yehova akozongisela moto na moto boyengebene+ na ye mpe bosembo na ye, mpo Yehova apesaki yo lelo na lobɔkɔ na ngai, mpe ngai naboyaki kosembolela moto oyo Yehova atye mafuta+ lobɔkɔ na ngai. 24  Mpe talá! ndenge molimo na yo ezali na motuya mingi na miso na ngai na mokolo ya lelo, molimo na ngai mpe ezala na motuya mingi na miso ya Yehova+ mpo abikisa ngai na mpasi nyonso.”+ 25  Na yango, Saulo alobaki na Davidi boye: “Opambwama, mwana na ngai Davidi. Okosuka kaka te na kosala makambo ya minene, kasi okolonga mpenza kolonga.”+ Bongo Davidi asimbaki nzela akei; mpe Saulo azongaki na esika na ye.+

Maloba na nse

To, “esobe.”