1 Samwele 12:1-25

12  Nsukansuka Samwele alobaki na Yisraele mobimba boye: “Talá, nayoki mongongo na bino na makambo nyonso oyo boyebisaki ngai,+ ete natya mokonzi moko ayangela bino.+  Mpe sikoyo, mokonzi ye oyo azali kotambola liboso na bino!+ Ngai nakómi mobange+ mpe na nsuki mpɛmbɛ,+ mpe bana na ngai ya mibali, bango oyo elongo na bino;+ mpe ngai, natamboli liboso na bino banda bolenge na ngai tii na mokolo ya lelo.+  Ngai oyo. Bófunda ngai liboso ya Yehova mpe liboso ya moto na ye oyo atyami mafuta:+ Nazwaki ngɔmbɛ ya nani, to nazwaki+ mpunda ya nani, to nabubaki nani, to nanyataki nani, to nandimaki kozwa mbongo na lobɔkɔ ya nani mpo nakanga monɔkɔ mpe nazipa miso na ngai mpo na yango?+ Mpe nakozongisela bino yango.”+  Na yango, bango balobaki ete: “Obubá biso te, onyatá biso te, ondimá eloko moko te na lobɔkɔ ya moto ata moko.”+  Bongo ye alobaki na bango boye: “Yehova azali motatoli liboso na bino, mpe moto na ye oyo atyami mafuta+ azali motatoli lelo oyo ete bino bokuti ata eloko moko te na lobɔkɔ na ngai.”+ Na yango, bango balobaki ete: “Azali motatoli.”  Bongo Samwele alobaki lisusu na bato boye: “Yehova azali motatoli, ye oyo asalelaki Moize ná Arona mpe ye oyo abimisaki bankɔkɔ na bino na mokili ya Ezipito.+  Sikoyo bótɛlɛma, mpe nakosambisa bino liboso ya Yehova mpe nakoyebisa bino misala nyonso ya boyengebene+ ya Yehova, oyo asaleli bino mpe bankɔkɔ na bino.  “Ntango Yakobo akómaki na Ezipito+ mpe bankɔkɔ na bino bakómaki kobelela Yehova mpo na kosɛnga lisalisi,+ Yehova atindaki Moize+ ná Arona, mpo bátambwisa bankɔkɔ na bino mpe bábimisa bango na Ezipito mpe báfandisa bango na esika oyo.+  Kasi babosanaki Yehova Nzambe+ na bango, yango wana, atɛkaki+ bango na lobɔkɔ ya Sisera,+ mokonzi ya limpinga ya Hazore mpe na lobɔkɔ ya Bafilistia+ mpe na lobɔkɔ ya mokonzi ya Moabe,+ mpe bazalaki se kobunda na bango. 10  Bongo babandaki kobelela Yehova mpo na kosɛnga lisalisi+ mpe balobaki boye: ‘Tosali lisumu,+ mpamba te totiki Yehova mpo na kosalela Babaala+ mpe bikeko ya Ashitorete;+ bongo sikoyo bikisá+ biso na lobɔkɔ ya banguna na biso mpo tósalela yo.’ 11  Mpe Yehova atindaki Yerubaala,+ mpe Bedane, mpe Yefeta+ mpe Samwele+ mpo na kobikisa bino bólongwa na lobɔkɔ ya banguna na bino ya zingazinga mpo bófanda na kimya.+ 12  Ntango bomonaki ete Nahashe,+ mokonzi ya bana ya Amone, ayei kobunda na bino, bozalaki se koloba na ngai ete: ‘Te, mokonzi nde asengeli koyangela biso!’+ na ntango wana nyonso, Yehova Nzambe na bino azalaki mokonzi na bino.+ 13  Mpe sikoyo, talá mokonzi oyo boponi, mokonzi oyo bosɛngaki;+ mpe talá, Yehova atyeli bino mokonzi.+ 14  Soki bobangi Yehova+ mpe bosaleli ye+ mpenza mpe botosi mongongo na ye,+ mpe soki botombokeli+ etinda ya Yehova te, bino mpe mokonzi oyo akoyangela bino bokomonisa mpenza ete bozali kolanda Yehova Nzambe na bino. 15  Kasi soki botosi mongongo ya Yehova+ te, soki botombokeli mpenza etinda ya Yehova,+ ya solo, lobɔkɔ ya Yehova ekotɛmɛla bino mpe batata na bino.+ 16  Sikoyo, lisusu, bótɛlɛma mpe bómona likambo monene oyo Yehova azali kosala na miso na bino. 17  Lelo ezali nde mokolo ya kobuka mbuma+ ya blé te? Nakobelela+ Yehova abɛtisa bankake mpe mbula;+ bongo bóyeba mpe bómona ete mabe oyo bino bosali na miso ya Yehova na ndenge bosɛngi mokonzi mpo na bino ezali monene.”+ 18  Na yango, Samwele abelelaki Yehova,+ mpe Yehova abɛtisaki bankake mpe mbula na mokolo yango,+ bongo bato nyonso babangaki Yehova mpe Samwele makasi mpenza. 19  Mpe bato nyonso babandaki koloba na Samwele ete: “Bondelá+ Yehova Nzambe na yo mpo na basaleli na yo, mpo toboyi kokufa; mpamba te tobakisi mabe na masumu na biso nyonso na ndenge tosɛngi mokonzi mpo na biso.” 20  Bongo Samwele alobaki na bato boye: “Bóbanga te.+ Bino, bosali mabe oyo nyonso. Kaka nde bópɛngwa te, bótika kolanda Yehova te,+ mpe bosengeli kosalela Yehova na motema na bino mobimba.+ 21  Mpe bosengeli te kopɛngwa mpo na kolanda biloko oyo ezali ya solo te,+ oyo ezali na litomba ata moko te+ mpe oyo ebikisaka te, mpamba te ezali biloko ya solo te. 22  Mpo Yehova akotika+ bato na ye te, mpo na nkombo na ye monene,+ mpamba te Yehova akani kokómisa bino bato na ye.+ 23  Mpo na ngai mpe, nakoki kokanisa ata moke te kosalela Yehova lisumu na kotikáká kobondela mpo na bino;+ mpe nasengeli koteya+ bino nzela ya malamu+ mpe ya sembo. 24  Bóbanga+ nde Yehova, mpe bósalela ye na solo mpe na motema na bino mobimba;+ mpo bótala naino makambo minene oyo asali mpo na bino.+ 25  Kasi soki bosali mabe na nko, bokokɔmbɔlama,+ ná bino, ná mokonzi na bino.”+

Maloba na nse