1 Ntango 7:1-40

7  Bongo bana ya Isakare bango oyo: Tola,+ Pua,+ Yashube ná Shimirone,+ minei.  Mpe bana ya Tola bango oyo: Uzi, Refaya, Yeriele, Yamai, Yibisame ná Shemuele, bankumu ya ndako ya bankɔkɔ na bango. Epai ya Tola ezalaki na bilombe, mibali ya nguya, na kolanda ndenge bakitanaki. Motángo na bango na mikolo ya Davidi+ ezalaki bato nkóto ntuku mibale na mibale na nkama motoba (22 600).  Mpe bana ya Uzi: Yizirahiya; mpe bana ya Yizirahiya bango oyo: Mikaele, Obadia, Yoele, Yishia, . . . ,* mitano, bango nyonso bankumu.  Mpe elongo na bango na kolanda ndenge bakitanaki, na kolanda ndako ya bankɔkɔ na bango, limpinga ya etumba ezalaki na basoda nkóto ntuku misato na motoba (36 000), mpo bazalaki na basi mpe bana ebele.+  Mpe bandeko na bango ya mabota nyonso ya Isakare bazalaki bilombe, mibali ya nguya,+ bato nkóto ntuku mwambe na nsambo (87 000), ndenge bango nyonso bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango.+  Bana ya Benyamina+ bango oyo: Bela,+ Bekere+ ná Yediaele,+ misato.  Mpe bana ya Bela+ bango oyo: Ezebone, Uzi, Uziele, Yerimote ná Iri, mitano, bankumu ya ndako ya bankɔkɔ na bango, bilombe, mibali ya nguya; mpe ndenge bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango+ bazalaki bato nkóto ntuku mibale na mibale na ntuku misato na minei (22 034).  Mpe bana ya Bekere bango oyo: Zemira, Yoashe, Eliezere, Eliyonai, Omiri, Yeremote, Abiya, Anatote ná Alemete, baoyo wana nyonso bana ya Bekere.  Mpe ndenge bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango,+ ndenge bakitanaki na kotalela bankumu ya ndako ya bankɔkɔ na bango, bilombe, mibali ya nguya, bazalaki bato nkóto ntuku mibale na nkama mibale (20 200). 10  Mpe bana ya Yediaele:+ Bilane; mpe bana ya Bilane bango oyo: Yeushe, Benyamina, Ehude, Kenana, Zetane, Tarasisi ná Akishakare. 11  Baoyo wana nyonso bana ya Yediaele, na kolanda bankumu ya bankɔkɔ na bango, bilombe, mibali ya nguya,+ basoda nkóto zomi na nsambo na nkama mibale (17 200) oyo bazalaki kokende na etumba. 12  Mpe Shupime+ ná Hupime+ bazalaki bana ya Ire;+ Bahushime bazalaki bana ya Ahere. 13  Bana mibali ya Nafatali+ bango oyo: Yaheziele+ ná Guni+ ná Yezere mpe Shalume,+ bana mibali ya Bila.+ 14  Bana ya Manase:+ Asiriele, oyo makango na ye moto ya Siri abotaki. (Mwasi yango abotaki Makire+ tata ya Gileade. 15  Mpe Makire azwaki mwasi mpo na Hupime mpe mpo na Shupime, mpe nkombo ya ndeko na ye ya mwasi Maaka.) Mpe nkombo ya oyo ya mibale Zelofehade, kasi Zelofehade+ azalaki se na bana basi.+ 16  Na nsima, Maaka, mwasi ya Makire, abotaki mwana mobali mpe apesaki ye nkombo Pereshe; mpe nkombo ya ndeko na ye Shereshe; mpe bana na ye bango oyo: Ulame ná Rekeme. 17  Mpe bana ya Ulame: Bedane. Bango nde bazalaki bana ya Gileade mwana ya Makire mwana ya Manase. 18  Mpe ndeko na ye ya mwasi: Hamolekete. Abotaki Ishihode, Abi-ezere+ ná Mahala. 19  Mpe bana ya Shemida bango oyo: Ahiane, Shekeme, Liki ná Aniame. 20  Mpe bana ya Efraime+ bango oyo: Shutela,+ mwana na ye Berede, mwana na ye Tahate, mwana na ye Eleada, mwana na ye Tahate, 21  mwana na ye Zabade, mwana na ye Shutela, Ezere ná Elade. Mpe mibali ya Gate+ oyo babotamaki na mokili yango babomaki bango mpo bakitaki kozwa bibwɛlɛ na bango. 22  Mpe Efraime tata na bango alelaki mikolo mingi,+ mpe bandeko na ye bazalaki se koya kobɔndisa ye. 23  Na nsima, asangisaki nzoto na mwasi na ye, bongo azwaki zemi+ mpe abotaki mwana mobali. Mpe apesaki ye nkombo Beria, mpo mwasi abotaki na ntango mpasi+ ezalaki na ndako na ye. 24  Mwana na ye ya mwasi: Sheera; atongaki Bete-horone,+ ya nse+ mpe ya likoló,+ mpe Uzene-sheera. 25  Mwana na ye Refa, mpe Reshefe, mwana na ye Tela, mwana na ye Tahane, 26  mwana na ye Ladane, mwana na ye Amihude, mwana na ye Elishama, 27  mwana na ye Nunu,+ mwana na ye Yehoshua.+ 28  Biloko na bango mpe bisika na bango ya kofanda ezalaki Betele+ ná basité oyo esimbami na yango; na ɛsti, Naarane,+ na wɛsti, Gezere+ ná basité oyo esimbami na yango; Shekeme+ ná basité oyo esimbami na yango, tii na Gaza ná basité oyo esimbami na yango; 29  mpe pembeni ya bana ya Manase: Bete-sheane+ ná basité oyo esimbami na yango, Taanake+ ná basité oyo esimbami na yango, Megido+ ná basité oyo esimbami na yango, Dore+ ná basité oyo esimbami na yango. Bana ya Yozefe+ mwana ya Yisraele bafandaki kuna. 30  Bana mibali ya Ashere+ bango oyo: Yimena+ ná Yishiva ná Yishivi+ mpe Beria;+ ná Sera ndeko na bango ya mwasi. 31  Mpe bana mibali ya Beria bango oyo: Hebere mpe Malikiele, oyo azalaki tata ya Birizaite. 32  Hebere abotaki Yafelete, Shomere, Hotame ná Shua ndeko na bango ya mwasi. 33  Mpe bana ya Yafelete bango oyo: Pasake, Bimihale ná Ashevate. Bango nde bazalaki bana ya Yafelete. 34  Mpe bana ya Shemere bango oyo: Ahi, Roga, Yehuba ná Arame. 35  Mpe bana ya ndeko na ye Heleme bango oyo: Zofa, Yimina, Sheleshe ná Amale. 36  Bana ya Zofa bango oyo: Sua, Haranefere, Shuale, Beri ná Yimira, 37  Bezere, Hode, Shama, Shilisha, Yitrane ná Beera. 38  Mpe bana ya Yetere bango oyo: Yefune, Pisipa ná Ara. 39  Mpe bana ya Ula bango oyo: Ara, Haniele ná Rizia. 40  Bango nyonso wana nde bazalaki bana ya Ashere, bankumu+ ya ndako ya bankɔkɔ, bato oyo baponamaki, bilombe,+ mibali ya nguya, bakonzi ya bankumu; mpe ndenge oyo bakomamaki nkombo na kolanda molɔngɔ ya bankɔkɔ na bango+ ezalaki mpo na mosala ya soda, na ntango ya etumba. Motángo na bango ezalaki bato nkóto ntuku mibale na motoba (26 000).+

Maloba na nse

Nkombo yango ezangi na makomi ya Ebre.