1 Ntango 3:1-24

3  Mpe baoyo nde bana mibali Davidi+ abotaki na Hebrone:+ mwana ya liboso Aminone,+ mwana ya Ahinoame+ Moyizireele,+ ya mibale Danyele, mwana ya Abigaile+ Mokaramele,+  ya misato Abisalome+ mwana ya Maaka+ mwana mwasi ya Talamai+ mokonzi ya Geshure,+ ya minei Adoniya+ mwana ya Hagite,+  ya mitano Shefatia mwana ya Abitale,+ ya motoba Yitreame mwana ya Egla+ mwasi na ye.  Babotelaki ye bana motoba na Hebrone; mpe akobaki koyangela kuna mbula nsambo na sanza motoba, mpe ayangelaki na Yerusaleme+ mbula ntuku misato na misato (33).  Mpe baoyo abotaki na Yerusaleme+ bango oyo: Shimea,+ Shobabe,+ Natane+ ná Salomo,+ bana minei ya Bate-sheba+ mwana ya Amiele,+  Yibare,+ Elishama,+ Elifelete,+  Noga, Nefege ná Yafia,+  Elishama,+ Eliada ná Elifelete,+ libwa,  bango nyonso bana ya Davidi longola bana ya bamakango, mpe Tamara+ ndeko na bango ya mwasi. 10  Mpe mwana ya Salomo ezalaki Rehoboame,+ mwana na ye Abiya,+ mwana na ye Asa,+ mwana na ye Yehoshafate,+ 11  mwana na ye Yehorame,+ mwana na ye Ahazia,+ mwana na ye Yehoashe,+ 12  mwana na ye Amazia,+ mwana na ye Azaria,+ mwana na ye Yotame,+ 13  mwana na ye Ahaze,+ mwana na ye Hizikiya,+ mwana na ye Manase,+ 14  mwana na ye Amone,+ mwana na ye Yosiya.+ 15  Mpe bana ya Yosiya bango oyo: Yohanane mwana ya liboso, mwana ya mibale Yehoyakime,+ mwana ya misato Zidikiya,+ mwana ya minei Shalume. 16  Mpe bana ya Yehoyakime bango oyo: mwana na ye Yekonia,+ mwana na ye Zidikiya. 17  Mpe bana ya Yekonia ntango azalaki na bolɔkɔ bango oyo: mwana na ye Shealatiele,+ 18  Malekirame, Pedaya, Shenazare, Yekamia, Hoshama ná Nedabia. 19  Mpe bana ya Pedaya bango oyo: Zerubabele+ ná Shimei; mpe bana ya Zerubabele bango oyo: Meshulame ná Hanania (mpe Shelomite azalaki ndeko na bango ya mwasi); 20  ná Hashuba, Ohele, Berekia, Hasadia, Yushabe-hesede, mitano. 21  Mpe bana ya Hanania bango oyo: Pelatia+ ná Yeshaya; bana ya Yeshaya: Refaya; bana ya Refaya: Arnane; bana ya Arnane: Obadia; bana ya Obadia: Shekania; 22  mpe bana ya Shekania: Shemaya; mpe bana ya Shemaya: Hatushe, Yigale, Baria, Nearia ná Shafate, motoba. 23  Mpe bana ya Nearia bango oyo: Eliyonai, Hizikia ná Azirikame, misato. 24  Mpe bana ya Eliyonai bango oyo: Hodavia, Eliashibe, Pelaya, Akube, Yohanane, Delaya ná Anani, nsambo.

Maloba na nse