1 Ntango 29:1-30

29  Bongo mokonzi Davidi alobaki na lisangá mobimba ya Yisraele+ boye: “Mwana na ngai Salomo, moto oyo Nzambe aponi,+ azali elenge+ mpe azali naino makasi te, kasi mosala ezali monene; mpo ndako yango monene ezali ya moto te,+ kasi ya Yehova Nzambe.  Mpe na nguya na ngai nyonso,+ nalɛngɛli+ mpo na ndako ya Nzambe na ngai wolo+ mpo na misala ya wolo, mpe palata mpo na misala ya palata, mpe motako mpo na misala ya motako, ebende+ mpo na misala ya ebende, mpe banzete+ mpo na misala ya nzete; mabanga ya onikisi,+ mpe mabanga oyo ekotyama na pɔtɔpɔtɔ oyo ekangaka makasi, mabanga mike ya langilangi mpo na mayemi, mpe libanga nyonso ya ntalo, mpe mabanga ya alabasita ebele mpenza.  Mpe lokola nalingi+ ndako ya Nzambe na ngai mingi, napesi mpe biloko na ngai moko,+ wolo ná palata; napesi yango mpenza mpo na ndako ya Nzambe na ngai, longola oyo nyonso nalɛngɛli mpo na ndako mosantu:+  talanta nkóto misato (3 000) ya wolo, ya wolo ya Ofire,+ mpe talanta nkóto nsambo (7 000) ya palata oyo epɛtolami, mpo na kozipa bifelo ya bandako;  wolo mpo na misala ya wolo, mpe palata mpo na misala ya palata mpe mpo na mosala nyonso oyo esengeli kosalema na lobɔkɔ ya bato oyo bayebi malamu misala ya mabɔkɔ. Nani akomipesa na bolingo mpo na kotondisa lobɔkɔ na ye lelo na likabo mpo na Yehova?”+  Mpe bankumu+ ya bandako ya batata+ mpe bankumu+ ya mabota ya Yisraele mpe bakonzi ya bato nkóto nkóto+ mpe ya bato nkama nkama+ mpe bakapita ya mosala+ ya mokonzi bamipesaki na bolingo.  Na yango, bapesaki mpo na mosala ya ndako ya Nzambe ya solo wolo oyo ezali na motuya ya talanta nkóto mitano (5 000) mpe darike nkóto zomi (10 000) mpe palata oyo ezali na motuya ya talanta nkóto zomi mpe motako oyo ezali na motuya ya talanta nkóto zomi na mwambe (18 000) mpe bibende oyo ezali na motuya ya talanta nkóto nkama moko+ (100 000).  Ezala libanga nini bakutaki epai ya bato, bapesaki yango mpo etyama na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya Yehova, oyo Yehiele+ Mogereshone+ azalaki kotalela.  Mpe bato basepelaki na ndenge bazalaki kopesa makabo ya bolingo, mpo ezalaki na motema mobimba nde bazalaki kopesa Yehova makabo ya bolingo;+ mpe ata mokonzi Davidi ye moko asepelaki na esengo monene.+ 10  Na yango, Davidi apambolaki+ Yehova na miso ya lisangá+ mobimba mpe Davidi alobaki boye: “Tiká opambwama,+ Ee Yehova Nzambe ya Yisraele+ tata na biso, libela na libela. 11  Ee Yehova, bonene,+ nguya,+ kitoko,+ nkembo+ ná lokumu+ ezali ya yo; mpo eloko nyonso na likoló mpe na mabele ezali ya yo.+ Bokonzi+ ezali ya yo, Ee Yehova, Yo mokonzi oyo otombwami likoló na nyonso.+ 12  Bomɛngo+ mpe nkembo+ eutaka na yo, mpe ozali koyangela+ eloko nyonso; mpe makasi+ ná nguya+ ezali na lobɔkɔ na yo, mpe likoki ya kokómisa moto nyonso monene+ ná makasi ezali na lobɔkɔ na yo.+ 13  Bongo sikoyo, Ee Nzambe na biso, tozali kopesa yo matɔndi+ mpe kosanzola+ nkombo na yo monene.+ 14  “Kasi ngai nani+ mpe bato na ngai banani, mpo tózala na nguya ya kopesa makabo ya bolingo ya ndenge oyo?+ Mpo eloko nyonso euti na yo,+ mpe oyo topesi yo euti na lobɔkɔ na yo moko. 15  Mpo liboso na yo tozali bato oyo bafandi bapaya mpe bato oyo bautá na mboka mosusu+ lokola bankɔkɔ na biso nyonso. Mikolo na biso na mabele ezali lokola elili+ mpe elikya ezali te. 16  Ee Yehova Nzambe na biso, ebele ya biloko oyo nyonso tolɛngɛli mpo na kotongela yo ndako mpo na nkombo na yo mosantu, euti na lobɔkɔ na yo, mpe nyonso ezali ya yo.+ 17  Mpe nayebi malamu, Ee Nzambe na ngai, ete yo moto otalaka motema malamumalamu,+ mpe osepelaka na bosembo.+ Ngai, na bosembo ya motema na ngai, napesi biloko oyo nyonso na bolingo, mpe sikoyo nasepeli komona ndenge bato na yo, oyo bazali awa, bazali kopesa yo makabo ya bolingo. 18  Ee Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na biso Abrahama, Yisaka mpe Yisraele,+ batelá likambo oyo, mpo na ntango oyo etyami ndelo te, ezala mposa ya makanisi ya motema ya bato na yo,+ mpe balusá motema na bango epai na yo.+ 19  Mpe pesá mwana na ngai Salomo motema moko+ mpo atosa mibeko+ na yo, matatoli+ na yo ná malako+ na yo, mpe mpo asala eloko nyonso, mpe atonga ndako monene+ oyo nalɛngɛlɛli biloko.”+ 20  Mpe Davidi alobaki lisusu na lisangá mobimba+ ete: “Sikoyo, bópambola+ Yehova Nzambe na bino.” Mpe lisangá mobimba bapambolaki Yehova Nzambe ya bankɔkɔ na bango mpe bagumbamaki+ mpe bafukamaki bilongi na nse+ liboso ya Yehova mpe liboso ya mokonzi. 21  Mpe bakobaki kopesa Yehova bambeka+ mpe kopesa Yehova makabo ya kotumba+ na mokolo oyo elandaki yango: bana-ngɔmbɛ nkóto moko (1 000), bampate-mibali nkóto moko, bana-mpate ya mibali nkóto moko mpe makabo na yango ya masanga,+ ɛɛ, bambeka ebele mpenza mpo na Yisraele mobimba.+ 22  Mpe bakobaki kolya mpe komɛla liboso ya Yehova na mokolo yango, na esengo monene;+ mpe mpo na mbala ya mibale, bakómisaki Salomo mwana ya Davidi mokonzi+ mpe batyaki ye mafuta mpo na Yehova mpo azala mokambi,+ mpe Zadoke+ mpo azala nganga-nzambe. 23  Mpe Salomo afandaki mokonzi na kiti ya bokonzi ya Yehova+ na esika ya tata na ye Davidi mpe alongaki,+ mpe Bayisraele nyonso bazalaki kotosa ye. 24  Mpe bankumu+ nyonso ná mibali ya nguya+ mpe lisusu bana nyonso ya Mokonzi Davidi,+ bamikitisaki liboso ya mokonzi Salomo. 25  Mpe Yehova azalaki se kokómisa Salomo moto monene mingi mpenza+ na miso ya Yisraele mobimba mpe kopesa ye lokumu ya bokonzi na ndenge oyo apesá mokonzi mosusu ya Yisraele liboso na ye te.+ 26  Davidi mwana ya Yese ayangelaki Yisraele mobimba;+ 27  mpe mikolo oyo ayangelaki Yisraele ezalaki mbula ntuku minei+ (40). Ayangelaki na Hebrone mbula nsambo,+ mpe ayangelaki na Yerusaleme mbula ntuku misato na misato+ (33). 28  Mpe nsukansuka akufaki nsima ya kozala na bomoi moko ya malamu mpe ya molai,+ atondi na mikolo, na bomɛngo+ mpe na nkembo;+ mpe mwana na ye Salomo abandaki koyangela na esika na ye.+ 29  Makambo ya mokonzi Davidi, ya liboso mpe ya nsuka, talá ekomami na maloba ya Samwele momoni-makambo+ mpe na maloba ya mosakoli Natane+ mpe na maloba ya Gade+ momoni-bimonaneli, 30  ná bokonzi na ye nyonso ná nguya na ye mpe makambo oyo esalemaki na ntango+ na ye, na Yisraele mpe na makonzi nyonso ya mokili.+

Maloba na nse