1 Ntango 28:1-21

28  Mpe Davidi ayanganisaki na Yerusaleme bankumu nyonso+ ya Yisraele, bankumu+ ya mabota mpe bankumu+ ya bituluku ya baoyo bazalaki kosalela mokonzi mpe bakonzi ya bato nkóto nkóto+ mpe bakonzi ya bato nkama nkama+ mpe bakapita ya biloko+ nyonso mpe ya bibwɛlɛ+ ya mokonzi mpe ya bana na ye,+ elongo na bakapita ya ndako ya mokonzi+ mpe mibali ya nguya,+ ɛɛ elombe nyonso, mobali nyonso ya nguya.  Bongo mokonzi Davidi atɛlɛmaki na makolo na ye mpe alobaki boye: “Bandeko na ngai mpe bato na ngai, bóyoka ngai. Mpo na ngai, na motema+ na ngai, nazalaki na mposa ya kotongela sanduku ya kondimana ya Yehova ndako ya kopema mpo ezala ebonga ya makolo+ ya Nzambe na biso, mpe nalɛngɛlaki biloko mpo na kotonga.+  Mpe Nzambe ya solo ye moko alobaki na ngai boye: ‘Okotongela nkombo na ngai ndako te;+ mpo ozali moto ya bitumba, mpe osopá makila.’+  Bongo Yehova Nzambe ya Yisraele aponaki ngai na ndako mobimba ya tata na ngai+ mpo nakóma mokonzi+ ya Yisraele mpo na ntango oyo etyami ndelo te; mpo aponaki nde Yuda azala mokambi,+ mpe na ndako ya Yuda aponaki ndako ya tata na ngai,+ mpe na bana ya tata na ngai,+ andimaki nde ngai,+ mpo akómisa ngai mokonzi ya Yisraele mobimba;  mpe na bana na ngai nyonso (mpo bana oyo Yehova apesi ngai bazali mingi)+ ayei kopona mwana na ngai Salomo+ mpo afanda na kiti ya bokonzi+ ya Yehova na Yisraele.  “Lisusu, alobaki na ngai ete: ‘Mwana na yo Salomo nde akotonga ndako na ngai+ mpe mapango na ngai; mpo naponi ye azala mwana na ngai,+ mpe ngai moko nakozala tata na ye.+  Mpe nakopika makasi mpenza bokonzi na ye+ mpo na ntango oyo etyami ndelo te soki akokana mpenza kosalela mibeko+ na ngai mpe bikateli na ngai ya lisambisi,+ ndenge ezali lelo oyo.’  Mpe sikoyo, na miso ya Yisraele mobimba, lisangá ya Yehova,+ mpe na matoi ya Nzambe+ na biso, bótya likebi mpe bólukaluka mitindo nyonso ya Yehova Nzambe na bino, mpo bózwa mokili ya malamu+ mpe bópesa yango mpenza libula na bana na bino nsima na bino mpo na ntango oyo etyami ndelo te.  “Mpe yo, mwana na ngai Salomo, yebá+ Nzambe ya tata na yo mpe salelá+ ye na motema mobimba+ mpe na molimo ya esengo;+ mpo Yehova azali kotalatala mitema nyonso,+ mpe asosolaka mposa nyonso ya makanisi.+ Soki oluki ye, akosala ete omona ye;+ kasi soki otiki ye,+ akobwaka yo mpo na libela.+ 10  Sikoyo talá, mpo Yehova aponi yo otonga ndako mpo ezala esika mosantu. Zalá na mpiko mpe salá.”+ 11  Mpe Davidi apesaki mwana na ye Salomo plan ya kotonga+ ndako ya kokɔtela+ mpe bandako na yango mpe bisika na yango ya kobomba biloko+ mpe bashambrɛ na yango ya likoló+ mpe bashambrɛ na yango ya kati oyo ezali molili mpe ndako ya ezipeli ya kozipa masumu;+ 12  ɛɛ, plan ya kotonga eloko nyonso oyo eyelaki ye na nzela ya elimo,+ mpo na mapango+ ya ndako ya Yehova mpe mpo na bisika ya kolya+ epai na epai, mpo na bisika ya kobomba biloko ya motuya ya ndako ya Nzambe ya solo mpe mpo na bisika ya kobomba biloko ya motuya oyo esantisami;+ 13  mpe mpo na bituluku+ ya banganga-nzambe mpe ya Balevi mpe mpo na mosala nyonso oyo esengelaki kosalema na ndako ya Yehova mpe mpo na bisaleli nyonso ya mosala ya ndako ya Yehova; 14  mpo na wolo na kolanda kilo na yango, wolo mpo na bisaleli nyonso ya misala ndenge na ndenge, mpo na bisaleli nyonso ya palata na kolanda kilo na yango, mpo na bisaleli+ nyonso ya misala ndenge na ndenge; 15  mpe kilo ya wolo mpo na bitɛlɛmiselo ya miinda+ ya wolo mpe miinda na yango ya wolo, na kolanda kilo ya bitɛlɛmiselo ya miinda ndenge na ndenge mpe miinda na yango, mpe ya palata mpo na bitɛlɛmiselo ya miinda ya palata na kolanda kilo ya etɛlɛmiselo ya miinda mpe miinda na yango, na kolanda mosala ya bitɛlɛmiselo ya miinda ndenge na ndenge; 16  mpe wolo na kolanda kilo na yango mpo na bamesa ya mampa oyo bamatisamatisá likoló ya mosusu,+ mpo na bamesa ndenge na ndenge, mpe palata mpo na bamesa ya palata; 17  mpe nkanya mpe mabakuli+ mpe bilokó ya wolo ya pɛto, mpe mpo na mabakuli+ ya mike ya wolo na kolanda kilo na yango mpo na mabakuli ya mike ndenge na ndenge, mpe mpo na mabakuli ya mike ya palata na kolanda kilo na yango mpo na mabakuli ya mike ndenge na ndenge; 18  mpe mpo na etumbelo ya mpaka ya malasi+ oyo esalemi na wolo oyo epɛtolami na kolanda kilo na yango mpe mpo na bililingi ya likalo,+ elingi koloba, bakeruba+ ya wolo mpo na kosembola mapapu na yango mpe kozipa sanduku ya kondimana ya Yehova. 19  “Apesaki ngai mayele ya kososola likambo yango nyonso oyo ekomami,+ ɛɛ, misala nyonso ya plan ya kotonga+ mpo lobɔkɔ ya Yehova ezalaki likoló na ngai.” 20  Mpe Davidi alobaki lisusu na mwana na ye Salomo boye: “Zalá na mpiko+ mpe na makasi mpe salá. Kobanga te,+ koyoka nsɔmɔ mpe te,+ mpo Yehova Nzambe, Nzambe na ngai, azali na yo.+ Akosundola yo te,+ akotika yo mpe te tii mosala nyonso ya ndako ya Yehova, oyo esengeli kosalema, ekosila. 21  Mpe talá bituluku ya banganga-nzambe+ mpe ya Balevi,+ bango oyo mpo na mosala nyonso ya ndako ya Nzambe ya solo; mpe moto nyonso oyo alingi,+ oyo azali na mayele mpo na mosala+ nyonso, mpe lisusu bankumu+ mpe bato nyonso, bazali elongo na yo na mosala yango nyonso, mpo na maloba na yo nyonso.”

Maloba na nse