1 Ntango 27:1-34

27  Mpe bana ya Yisraele na kolanda motángo na bango, bankumu ya bandako ya batata+ ná bakonzi+ ya bato nkóto nkóto mpe ya bato nkama nkama+ ná bakapita na bango oyo bazalaki kosalela+ mokonzi na likambo nyonso oyo etali bituluku ya bato oyo bazalaki kokɔta mpe oyo bazalaki kobima sanza na sanza mpo na basanza nyonso ya mbula, etuluku na etuluku: bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000).  Mokambi ya etuluku ya liboso mpo na sanza ya liboso: Yashobeame+ mwana ya Zabediele, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000).  Bana mosusu ya Pereze+ nkumu ya bakapita nyonso ya bituluku ya mosala bazalaki mpo na sanza ya liboso.  Mpe mokambi ya etuluku ya sanza ya mibale: Dodai+ Moahohi+ ná etuluku na ye, mpe Mikelote azalaki mokambi, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000).  Kapita ya etuluku ya misato ya mosala mpo na sanza ya misato: Benaya+ mwana ya Yehoyada+ nganga-nzambe mokonzi, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000).  Benaya+ yango azalaki mobali ya nguya kati na bato wana ntuku misato+ (30) mpe azalaki mokonzi ya bato yango ntuku misato; mpe mokambi ya etuluku na ye: mwana na ye Amizabade.  Oyo ya minei mpo na sanza ya minei: Asahele,+ ndeko ya Yoabe,+ mpe mwana na ye Zebadia nsima na ye, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000).  Kapita ya mitano mpo na sanza ya mitano: Shamute+ Moyizira, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000).  Oyo ya motoba mpo na sanza ya motoba: Ira+ mwana ya Ikeshe+ Motekoa,+ ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 10  Oyo ya nsambo mpo na sanza ya nsambo: Heleze+ Mopelone+ ya bana ya Efraime, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 11  Oyo ya mwambe mpo na sanza ya mwambe: Sibekai+ Mohusha ya Bazera,+ ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 12  Oyo ya libwa mpo na sanza ya libwa: Abi-ezere+ Moanatote+ ya Babenyamina, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 13  Oyo ya zomi mpo na sanza ya zomi: Maharai+ Monetofa ya Bazera,+ ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 14  Oyo ya zomi na moko mpo na sanza ya zomi na moko: Benaya+ Mopiratone ya bana ya Efraime,+ ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 15  Oyo ya zomi na mibale mpo na sanza ya zomi na mibale: Heledai+ Monetofa, ya libota ya Otiniele, ná etuluku na ye, bato nkóto ntuku mibale na minei (24 000). 16  Mpe bakambi ya mabota ya Yisraele,+ na Barubene: Eliezere mwana ya Zikri azalaki mokambi; na Basimeone: Shefatia mwana ya Maaka; 17  na Levi: Hashabia mwana ya Kemuele; na Arona: Zadoke;+ 18  na Yuda: Elihu,+ moko ya bandeko ya Davidi;+ na Isakare: Omiri mwana ya Mikaele; 19  na Zebulone: Yishimaya mwana ya Obadia; na Nafatali: Yerimote mwana ya Aziriele; 20  na bana ya Efraime: Hoshea mwana ya Azazia; na ndambo ya libota ya Manase: Yoele mwana ya Pedaya; 21  na ndambo ya libota ya Manase na Gileade: Ido mwana ya Zekaria; na Benyamina: Yaasiele mwana ya Abinere;+ 22  na Dani: Azarele mwana ya Yerohame. Bango wana nde bankumu+ ya mabota ya Yisraele. 23  Mpe Davidi azwaki te motángo ya baoyo bazalaki na mbula banda ntuku mibale (20) mpe na nse na yango, mpamba te Yehova alakaki ete akokómisa Yisraele mingi lokola minzoto ya likoló.+ 24  Yoabe+ mwana ya Zeruya abandaki kotánga bato, kasi asilisaki te;+ mpe mpo na yango nkanda+ ya Nzambe eyelaki Yisraele, mpe bakɔtisaki motángo yango na lisolo ya makambo ya mikolo ya Mokonzi Davidi te. 25  Mpe mokambi ya bisika ya kobomba biloko ya motuya ya mokonzi:+ Azemavete mwana ya Adiele. Mpe mokambi ya bisika ya kobomba biloko ya motuya na esobe,+ na bingumba+ mpe na bamboka mpe na bandako milai: Yonatane mwana ya Uzia. 26  Mpe mokambi ya basali ya mosala na esobe,+ mpo na mosala ya kolona biloko: Eziri mwana ya Kelube. 27  Mpe mokambi ya bilanga ya vinyo:+ Shimei Morama; mpe mokambi ya biloko oyo ezalaki na kati ya bilanga ya vinyo mpo na bibombelo ya vinyo: Zabedi Moshifimote. 28  Mpe mokambi ya bilanga ya olive mpe ya banzete ya sikomore+ oyo ezalaki na Shefela:+ Baala-hanane Mogedere; mpe mokambi ya bibombelo ya mafuta:+ Yoashe. 29  Mpe mokambi ya bitonga ya bangɔmbɛ oyo ezalaki kolya matiti na Sharone:+ Shitrai Mosharone; mpe mokambi ya bitonga ya bangɔmbɛ na mabwaku ya patatalu: Shafate mwana ya Adelai. 30  Mpe mokambi ya bakamela:+ Obile Moyishimaele;+ mpe mokambi ya bampunda-basi: Yehedeya Momeronote. 31  Mpe mokambi ya bitonga ya bampate: Yazize Mohagri. Bango nyonso wana nde bakapita ya biloko ya Mokonzi Davidi. 32  Mpe Yonatane,+ mwana ya ndeko ya Davidi, azalaki mopesi-toli, moto ya mayele,+ azalaki mpe sɛkrɛtɛrɛ; mpe Yehiele mwana ya Hakamoni+ azalaki elongo na bana ya mokonzi.+ 33  Mpe Ahitofele+ azalaki mopesi-toli+ ya mokonzi; mpe Hushai+ Moarake+ azalaki moninga+ ya mokonzi. 34  Mpe nsima ya Ahitofele: Yehoyada mwana ya Benaya+ mpe Abiatare;+ mpe Yoabe+ azalaki mokonzi ya basoda ya mokonzi.

Maloba na nse