1 Ntango 25:1-31

25  Lisusu, Davidi ná bakapita+ ya bituluku ya mosala+ batyaki pembeni bana mosusu ya Asafe, ya Hemane+ mpe ya Yedutune+ mpo na kosala mosala, bango bazalaki kosakola na banzɛnzɛ,+ na bibɛtɛlo ya bansinga+ mpe na basɛmbalɛ.+ Mpe bato oyo bapesamaki mikumba mpo na mosala na bango bazwamaki na kati na bango.  Na bana ya Asafe: Zakure, Yozefe,+ Netania ná Asharela,+ bana ya Asafe oyo Asafe+ azalaki kokamba, ye moto oyo azalaki kosakola na kolanda litambwisi ya mokonzi.  Na Yedutune,+ bana ya Yedutune: Gedalia,+ Zeri,+ Yeshaya,+ Shimei, Hashabia ná Matitia,+ motoba, oyo tata na bango Yedutune azalaki kokamba, ye moto oyo azalaki kosakola na nzɛnzɛ mpo na kotɔnda Yehova mpe kosanzola ye.+  Na Hemane,+ bana ya Hemane: Bukia,+ Matania,+ Uziele,+ Shebuele ná Yerimote, Hanania,+ Hanani, Eliata,+ Gidaliti+ ná Romamiti-ezere,+ Yoshebekasha,+ Maloti,+ Hotire,+ Mahaziote.  Bango nyonso bazalaki bana ya Hemane, momoni-bimonaneli+ ya mokonzi na makambo ya Nzambe ya solo mpo na kotombola liseke na ye; na yango, Nzambe ya solo apesaki Hemane bana mibali zomi na minei mpe bana basi misato.+  Bango nyonso wana bazalaki kokambama na tata na bango mpo na nzembo na ndako ya Yehova, na basɛmbalɛ,+ bibɛtɛlo ya bansinga+ ná banzɛnzɛ+ mpo na mosala ya ndako ya Nzambe ya solo. Mokonzi azalaki kokamba Asafe, Yedutune ná Hemane.+  Mpe motángo na bango ná bandeko na bango oyo bamesaná na nzembo ya Yehova,+ bango nyonso bato bayebi mosala malamumalamu:+ bato nkama mibale na ntuku mwambe na mwambe (288).  Na yango, babwakaki mbɛsɛ+ mpo na biloko oyo esengelaki kobatelama, moto moke ndenge moko na moto monene,+ moto oyo ayebi mosala malamumalamu+ ná moto oyo azali koyekola.  Mpe mbɛsɛ ebimaki: ya liboso ya Asafe ebimelaki Yozefe,+ ya mibale Gedalia+ (ye ná bandeko na ye ná bana na ye bazalaki zomi na mibale); 10  ya misato Zakure,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 11  ya minei Yiziri,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 12  ya mitano Netania,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 13  ya motoba Bukia, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 14  ya nsambo Yesharela,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 15  ya mwambe Yeshaya, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 16  ya libwa Matania, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 17  ya zomi Shimei, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 18  ya zomi na moko Azarele,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 19  ya zomi na mibale Hashabia, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 20  ya zomi na misato Shubaele,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 21  ya zomi na minei Matitia, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 22  ya zomi na mitano Yeremote, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 23  ya zomi na motoba Hanania, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 24  ya zomi na nsambo Yoshebekasha, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 25  ya zomi na mwambe Hanani, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 26  ya zomi na libwa Maloti, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 27  ya ntuku mibale (20) Eliata, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 28  ya ntuku mibale na moko (21) Hotire, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 29  ya ntuku mibale na mibale (22) Gidaliti, bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 30  ya ntuku mibale na misato (23) Mahaziote,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale; 31  ya ntuku mibale na minei (24) Romamiti-ezere,+ bana na ye ná bandeko na ye, zomi na mibale.

Maloba na nse