1 Ntango 12:1-40

12  Mpe talá bato oyo bayaki epai ya Davidi na Ziklage+ ntango azalaki kobanga kotambola ndenge alingi mpo na Saulo+ mwana ya Kishe; mpe bazalaki na kati ya mibali ya nguya+ oyo basalisaki ye na etumba,  bazalaki na litimbo, bayebaki kosalela lobɔkɔ ya mobali mpe lobɔkɔ ya mwasi,+ ná mabanga+ to ná makula+ na litimbo.+ Bazalaki na kati ya bandeko ya Saulo, ya Benyamina.  Nkumu Ahiezere ná Yoashe bana ya Shemaa Mogibea,+ Yeziele ná Pelete bana ya Azemavete,+ Beraka ná Yehu Moanatote,+  Yishimaya Mogibeone,+ mobali ya nguya kati na bato wana ntuku misato+ (30) mpe mokonzi ya bato yango ntuku misato; Yirimia, Yahaziele, Yohanane ná Yozabade Mogedera,+  Eluzai, Yerimote, Bealia, Shemaria ná Shefatia Moharife,  Elekana, Yishia, Azarele, Yoezere ná Yashobeame, Bakora,+  Yoela ná Zebadia bana ya Yerohame ya Gedore.  Mpe Bagade mosusu bakabwanaki na bandeko na bango, balandi Davidi na esika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna, na esobe,+ bilombe, mibali ya nguya, mibali ya limpinga—mpo na etumba—bato oyo babongisá malamu nguba ya monene mpe likɔnga,+ bato oyo bilongi na bango ezalaki lokola bilongi ya bankɔsi,+ mpe mpo na mbangu, bazalaki lokola bamboloko likoló ya bangomba.+  Ezere azalaki mokonzi, Obadia moto ya mibale, Eliabe moto ya misato, 10  Mishimana moto ya minei, Yirimia moto ya mitano, 11  Atai moto ya motoba, Eliele moto ya nsambo, 12  Yohanane moto ya mwambe, Elzabade moto ya libwa, 13  Yirimia moto ya zomi, Makebanai moto ya zomi na moko. 14  Bango bazalaki na kati ya bana ya Gade,+ bakonzi ya limpinga. Moto oyo alekaki moke akokanaki na bato nkama moko (100), mpe oyo alekaki monene akokanaki na bato nkóto moko+ (1 000). 15  Bango nde bakatisaki Yordani+ na sanza ya liboso ntango yango ezalaki kotondisa bangámbo na yango nyonso,+ mpe na nsima babenganaki bato nyonso ya mabwaku ya patatalu, na ɛsti mpe na wɛsti. 16  Mpe bana mosusu ya Benyamina mpe ya Yuda bayaki kino na esika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna,+ epai ya Davidi. 17  Bongo Davidi abimaki liboso na bango, ayanolaki mpe alobaki na bango boye: “Soki ezali mpo na kimya+ nde boyei epai na ngai, mpo na kosalisa ngai, nakozala na bino motema moko.+ Kasi soki ezali nde mpo na kokaba ngai epai ya banguna na ngai atako mabe moko te ezali na mabɔkɔ na ngai,+ tiká Nzambe+ ya bankɔkɔ na biso atala yango mpe akata.”+ 18  Mpe elimo+ ekɔtelaki Amasai, mokonzi ya bato yango ntuku misato (30):“Tozali bato na yo, Ee Davidi, mpe tozali elongo na yo,+ Ee Mwana ya Yese.Kimya, kimya ezala na yo, mpe kimya na moto oyo azali kosalisa yo,Mpo Nzambe na yo asalisi yo.”+Na yango, Davidi ayambaki bango mpe atyaki bango na kati ya bakonzi ya bituluku ya basoda.+ 19  Mpe bato mosusu ya Manase bakimaki, bayaki epai ya Davidi ntango ayaki elongo na Bafilistia+ mpo na kobunda etumba na Saulo; kasi asalisaki bango te, mpo ndenge bankolo ya lisangani+ ya Bafilistia bazwaki mokano, batikaki ye akende, balobi: “Akokende epai ya nkolo na ye Saulo mpe mitó na biso ekozala na likama.”+ 20  Ntango ayaki na Ziklage,+ kuna bato oyo bautaki na Manase bayaki epai na ye: Adana, Yozabade, Yediaele, Mikaele, Yozabade, Elihu, Ziletai, bakonzi+ ya bato nkóto nkóto ya Manase. 21  Mpe bango nde basalisaki Davidi na kobunda na etuluku ya bapunzi,+ mpamba te bango nyonso bazalaki mibali ya nguya+ mpe bilombe, mpe bakómaki bakonzi ya basoda; 22  mpo mokolo na mokolo, bato bazalaki se koya+ epai ya Davidi mpo na kosalisa ye, tii ekómaki kaa moko monene,+ lokola kaa ya Nzambe.+ 23  Mpe talá mitángo ya bakonzi ya bato oyo bazalaki na bibundeli mpo na limpinga, baoyo bayaki epai ya Davidi na Hebrone,+ mpo na kopesa ye bokonzi+ ya Saulo, na kolanda etinda ya Yehova.+ 24  Bana ya Yuda oyo bazalaki komema nguba ya monene mpe likɔnga bazalaki bato nkóto motoba na nkama mwambe (6 800), oyo bazalaki na bibundeli mpo na limpinga. 25  Na bana ya Simeone, mibali ya nguya mpe bilombe ya limpinga bazalaki bato nkóto nsambo na nkama moko (7 100). 26  Na bana ya Balevi: bato nkóto minei na nkama motoba (4 600). 27  Mpe Yehoiada azalaki kokamba+ bana ya Arona,+ mpe bato nkóto misato na nkama nsambo (3 700) bazalaki elongo na ye. 28  Ná Zadoke,+ elenge mobali moko ya nguya mpe elombe, ná ndako ya bankɔkɔ na ye: bankumu ntuku mibale na mibale (22). 29  Mpe na bana ya Benyamina,+ bandeko ya Saulo,+ ezalaki na bato nkóto misato (3 000), mpe tii na ntango wana, mingi kati na bango bazalaki kobatela ndako ya Saulo makasi. 30  Mpe na bana ya Efraime, ezalaki na bato nkóto ntuku mibale na nkama mwambe (20 800), mibali ya nguya+ mpe bilombe, mibali ya lokumu, na kolanda ndako ya bankɔkɔ na bango. 31  Mpe na ndambo ya libota ya Manase,+ ezalaki na bato nkóto zomi na mwambe (18 000) oyo batángaki nkombo na bango báya kokómisa Davidi mokonzi. 32  Mpe na bana ya Isakare,+ baoyo bazalaki koyeba kososola ntango+ mpo na koyeba nini oyo Yisraele esengeli kosala,+ ezalaki na bankumu na bango nkama mibale (200), mpe bandeko na bango nyonso bazalaki kolanda mitindo na bango. 33  Na Zebulone,+ baoyo bazalaki kokende etumba, baoyo bazalaki kosala bituluku ya etumba ná bibundeli nyonso ya etumba, bazalaki bato nkóto ntuku mitano (50 000), mpe mpo na koyangana epai ya Davidi, bazalaki na mitema mibale te. 34  Mpe na Nafatali,+ ezalaki na bankumu nkóto moko (1 000), mpe elongo na bango, ezalaki na bato nkóto ntuku misato na nsambo (37 000) oyo bazalaki na nguba ya monene mpe likɔnga. 35  Mpe na Badani, baoyo bazalaki kosala bituluku ya etumba, bazalaki bato nkóto ntuku mibale na mwambe na nkama motoba (28 600). 36  Mpe na Ashere,+ baoyo bazalaki kokende etumba mpo na kosala bituluku ya etumba, bazalaki bato nkóto ntuku minei (40 000). 37  Mpe uta na ngámbo mosusu ya Yordani,+ na Barubene mpe Bagade mpe ndambo ya libota ya Manase, ná bibundeli nyonso ya limpinga ya basoda: bato nkóto nkama na ntuku mibale (120 000). 38  Bango nyonso wana bazalaki mibali ya etumba, baoyo bazalaki koyangana na molɔngɔ ya etumba; bayaki na Hebrone na motema moko+ mpo na kokómisa Davidi mokonzi ya Yisraele; mpe lisusu bato nyonso ya Yisraele oyo batikalaki bazalaki na motema moko mpo na kokómisa Davidi mokonzi.+ 39  Mpe batikalaki wana mikolo misato elongo na Davidi, bazali kolya mpe komɛla,+ mpo bandeko na bango babongiselaki bango makambo nyonso. 40  Mpe lisusu, baoyo bazalaki pene na bango, kino na Isakare,+ Zebulone+ mpe Nafatali,+ bazalaki komema biloko ya kolya na bampunda,+ na bakamela, na badɔngi mpe na bangɔmbɛ: biloko ya kolya oyo basali na farini,+ bagato ya figi oyo bafinafiná,+ bagato ya mbuma ya vinyo,+ vinyo,+ mafuta,+ bangɔmbɛ+ mpe bampate+ ebele mpenza, mpo esengo+ ezalaki na Yisraele.

Maloba na nse