1 Batesaloniki 5:1-28

5  Nzokande, bandeko, na likambo oyo etali bantango mpe bileko,+ ntina ya kokomela bino ata eloko moko ezali te.  Mpo bino moko boyebi malamu ete mokolo ya Yehova+ ekoya mpenza lokola moyibi na butu.+  Na ntango oyo bato+ bakoloba: “Kimya,+ likambo ya kobanga ezali te!” na ntango yango libebi+ ya mbalakaka ekoyela bango na mbala moko ndenge mpasi ya kobota eyelaka mwasi ya zemi;+ mpe bakokima soki moke te.+  Nde bino, bandeko, bozali na molili te,+ mpo mokolo wana ebimela bino pwasa lokola nde ebimeli miyibi,+  mpo bozali bino nyonso bana ya pole+ mpe ya moi.+ Tozali bato ya butu te, ya molili mpe te.+  Na yango, tólala mpɔngi te+ lokola bamosusu basalaka,+ kasi tózala nde ekɛngɛ+ mpe tóbatela makanisi na biso.+  Mpo baoyo balalaka mpɔngi,+ balalaka nde na butu,+ mpe baoyo balangwaka, balangwaka mingimingi na butu.  Nde biso baoyo tozali bato ya moi, tóbatela makanisi na biso mpe tólata ebateli-ntolo+ ya kondima+ mpe bolingo mpe ekɔti+ oyo ezali elikya ya lobiko;+  mpo Nzambe aponi biso, mpo na nkanda te,+ kasi mpo na kozwa lobiko+ na nzela ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+ 10  Akufelaki biso,+ mpo, ezala tolamuki to tolali mpɔngi, tózala na bomoi elongo na ye.+ 11  Yango wana bókoba kobɔndisana mpe kolendisana,+ ndenge kutu bozali kosala yango.+ 12  Nzokande tozali kosɛnga bino, bandeko, ete bózala na limemya epai ya baoyo bazali kosala mosala makasi na kati na bino mpe kokamba+ bino na kati ya Nkolo mpe kokebisa bino; 13  mpe ete bópesa bango lokumu oyo eleki mpenza na kati ya bolingo mpo na mosala na bango.+ Bózala na kimya kati na bino.+ 14  Lisusu, tozali kolendisa bino, bandeko, ete bókebisa bato ya mobulu,+ bólobaka na ndenge ya kobɔndisa epai ya milimo oyo enyokwami na makanisi,+ bósalisa bato ya bolɛmbu, bózala na motema molai+ epai ya bato nyonso. 15  Bókeba ete moto azongisa mabe na moto mosusu te,+ kasi ntango nyonso bino na bino bólanda kosalelana oyo ezali malamu; bósalaka yango mpe epai ya bato mosusu nyonso.+ 16  Bósepelaka ntango nyonso.+ 17  Bóbondelaka ntango nyonso.+ 18  Na makambo nyonso bópesaka matɔndi.+ Mpo wana ezali mokano ya Nzambe na bomoko elongo na Kristo Yesu na ntina na bino. 19  Bóboma mɔtɔ ya elimo te.+ 20  Bótyola maloba ya esakweli te.+ 21  Bóluka koyeba likambo nyonso soki ezali solo;+ bókangama makasi na oyo ezali malamu.+ 22  Bóboya mabe ya ndenge nyonso.+ 23  Nzambe ya kimya+ asantisa bino mobimba.+ Mpe na makambo nyonso, tiká elimo mpe molimo mpe nzoto na bino bandeko ebatelama na ndenge ya kozanga mbeba na ntango ya kozala ya Nkolo na biso Yesu Kristo.+ 24  Moto oyo azali kobenga bino azali sembo, mpe akosala mpe yango. 25  Bandeko, bókoba kobondela mpo na biso.+ 26  Bópesa bandeko nyonso mbote na lipwɛpwɛ mosantu.+ 27  Nazali kopesa bino mokumba monene na nzela ya Nkolo ete mokanda oyo etángama liboso ya bandeko nyonso.+ 28  Boboto monene+ ya Nkolo na biso Yesu Kristo ezala na bino.

Maloba na nse