1 Bakorinti 5:1-13

5  Ya solo, nsango eyokani ete pite+ ezali na kati na bino, mpe pite ya ndenge oyo ezalaka ata kutu te epai ya bikólo, ete mobali moko akamati mwasi ya tata na ye.+  Mpe bozali kovimba na lolendo;+ bosengelaki kutu te nde kozala na mawa+ te, mpo mobali oyo asali likambo wana alongolama na kati na bino?+  Mpo na ngai, atako na nzoto nazali te, kasi na elimo nazali, nasili mpenza kosambisa+ moto oyo asali ndenge wana, lokola nde nazalaki wana,  mpo ete na nkombo ya Nkolo na biso Yesu, ntango bokoyangana, ná elimo na ngai elongo na nguya ya Nkolo na biso Yesu,+  bópesa Satana+ moto yango mpo mosuni ebebisama,* mpe ete elimo+ ebikisama na mokolo ya Nkolo.+  Ntina oyo bozali komikumisa+ ezali malamu te. Boyebi te ete mwa levire moke evimbisaka+ pɔtɔpɔtɔ mobimba ya farini?+  Bólongola levire ya kala, mpo bózala pɔtɔpɔtɔ ya sika ya farini,+ lokola nkisi ya kovimbisa ezali te na kati na bino. Mpo, ya solo, Kristo+ elekeli+ na biso apesami mbeka.+  Na yango, tósala fɛti yango,+ na levire ya kala te,+ na levire+ ya makambo mabe te mpe ya ezaleli ya mabe te,+ kasi na bagato ezangá levire ya bosembo mpe ya solo.+  Na mokanda na ngai nakomelaki bino ete bótika kosangana na bato ya pite, 10  elingi koloba te kotika kosangana na makambo nyonso na bato ya pite+ ya mokili+ oyo to bato ya lokoso mpe babɔtɔli to basambeli ya bikeko. Soki bongo, ekosɛnga bólongwa na mokili.+ 11  Kasi sikoyo nazali kokomela bino ete bótika kosangana+ na moto nyonso oyo abengami ndeko, oyo azali moto ya pite to moto ya lokoso+ to mosambeli ya bikeko to mofingi to molangwi-masanga+ to mobɔtɔli, bólya kutu esika moko na moto ya ndenge wana te. 12  Mpo kosambisa bato ya libándá+ etali ngai na nini? Bino bosambisaka bato ya kati+ te, 13  wana Nzambe azali kosambisa baoyo ya libándá?+ “Bólongola moto mabe na kati na bino.”+

Maloba na nse

“To, ‘mpo na kolongola bopusi ya lisumu.’”