1 Bakorinti 2:1-16

2  Bongo ngai, bandeko, ntango nayaki epai na bino, nayaki te na elobeli ya kokamwisa+ to na bwanya ya kokamwisa mpo na kosakwela bino sekele mosantu+ ya Nzambe.  Mpo nazwaki ekateli ya koyeba eloko moko te na kati na bino longola kaka Yesu Kristo,+ mpe ye abakami na nzete.  Mpe nayaki epai na bino na bolɛmbu mpe na kobanga mpe na kolɛnga makasi;+  mpe elobeli na ngai mpe makambo oyo ngai nasakolaki ezalaki te na maloba ya kondimisa ya bwanya kasi na misala oyo ezalaki komonisa elimo mpe nguya,+  mpo kondima na bino ezala, na bwanya+ ya bato te, kasi na nguya ya Nzambe.+  Nzokande, tozali kolobela bwanya epai ya bato oyo bakɔmɛli,+ kasi bwanya+ ya ntango oyo te to mpe ya bakonzi ya ntango oyo te,+ oyo basengeli kokóma mpamba.+  Kasi tozali kolobela bwanya ya Nzambe na kati ya sekele mosantu,+ bwanya oyo ebombamá, oyo Nzambe akanaki mpo na nkembo na biso liboso bato bátya bibongiseli+ na bango.  Bwanya wana, ata moto moko te na bakonzi+ ya ntango oyo asili koyeba yango,+ mpo soki báyebaka yango, mbɛlɛ babakaki Nkolo oyo atondi na nkembo na nzete te.+  Kasi kaka ndenge ekomamá: “Liso emoná te mpe litoi eyoká te, mpe eyá te na motema ya moto, makambo oyo Nzambe abongisá mpo na baoyo balingaka ye.”+ 10  Mpo biso nde Nzambe amonisi+ yango na nzela ya elimo+ na ye, mpo elimo+ elukalukaka na kati ya makambo nyonso, ata na makambo mozindo+ ya Nzambe. 11  Mpo nani kati na bato ayebaka makambo ya moto, longola kaka elimo+ ya moto oyo ezali na kati na ye? Ndenge moko mpe, moto moko te ayebi makambo ya Nzambe, longola kaka elimo+ ya Nzambe. 12  Nzokande biso tozwaki elimo+ ya mokili te, kasi elimo+ oyo euti na Nzambe, mpo tóyeba makambo oyo Nzambe apesi biso na boboto.+ 13  Tozali mpe kolobela makambo yango, na maloba oyo eteyami na bwanya ya bato te,+ kasi na oyo eteyami na elimo,+ wana tozali kosangisa makambo ya elimo ná maloba ya elimo.+ 14  Kasi moto ya mosuni ayambaka makambo ya elimo ya Nzambe te, mpo ezali bozoba na miso na ye; mpe akoki te koyeba yango,+ mpo etalelamaka malamumalamu na ndenge ya elimo. 15  Nzokande, moto ya elimo+ atalelaka malamumalamu makambo nyonso, kasi ye moko atalelamaka malamumalamu+ ata na moto moko te. 16  Mpo “nani ayebi makanisi ya Yehova,+ mpo alakisa ye”?+ Kasi biso tozali na makanisi+ ya Kristo.

Maloba na nse