1 Bakorinti 12:1-31

12  Nzokande, bandeko, mpo na oyo etali makabo ya elimo,+ nalingi te ete bózanga boyebi.  Boyebi ete ntango bozalaki bato ya bikólo,+ bozalaki kotika bámema bino epai ya bikeko+ oyo elobaka te,+ ndenge kaka bozalaki komemama.  Na yango, nalingi bóyeba ete moto, ntango azali koloba na nzela ya elimo ya Nzambe, alobaka te ete: “Yesu alakelami mabe!”+ mpe moto akoki koloba te ete: “Yesu azali Nkolo!” soki na nzela ya elimo santu te.+  Nzokande, makabo ezali ndenge na ndenge,+ kasi elimo ezali kaka moko;+  mpe misala ya kosunga bato ezali ndenge na ndenge,+ mpe atako bongo Nkolo azali kaka moko;+  mpe misala ezali ndenge na ndenge,+ mpe atako bongo Nzambe azali kaka moko+ oyo azali kosala misala nyonso wana na kati ya bato nyonso.+  Kasi elimo emonisamaka epai ya moto na moto mpo na litomba moko boye.+  Na ndakisa, elobeli ya bwanya+ epesami epai ya mosusu na nzela ya elimo, elobeli ya boyebi+ epai ya mosusu na kolanda elimo wana kaka,  na mosusu kondima+ na nzela ya elimo wana kaka, na mosusu makabo ya kobikisa+ na nzela ya elimo yango kaka, 10  na mosusu mpe kosala misala ya nguya,+ na mosusu bisakweli,+ na mosusu bososoli+ ya maloba oyo euti na elimo,+ na mosusu minɔkɔ ndenge na ndenge,+ mpe na mosusu kolimbola+ minɔkɔ. 11  Kasi misala nyonso wana, elimo kaka moko nde esalaka yango,+ ekabelaka+ moto na moto ndenge yango moko elingi.+ 12  Mpo kaka ndenge nzoto ezalaka moko, kasi na binama mingi, mpe binama nyonso ya nzoto yango, atako ezalaka mingi, ezali nzoto kaka moko,+ Kristo mpe azali bongo.+ 13  Mpo, ya solo mpenza, na nzela ya elimo kaka moko biso nyonso tobatisami+ na nzoto kaka moko, Bayuda to Bagrɛki, baombo to bato ya bonsomi, bamɛlisaki+ mpe biso nyonso elimo kaka moko. 14  Mpo nzoto, ya solo, ezalaka enama moko te, kasi mingi.+ 15  Soki lokolo elobi: “Mpo nazali lobɔkɔ te, nazali eteni ya nzoto te,” ezali te mpo na bongo nde ekotika kozala eteni ya nzoto.+ 16  Mpe soki litoi elobi ete: “Mpo nazali liso te, nazali eteni ya nzoto te,” ezali te mpo na bongo nde ekotika kozala eteni ya nzoto.+ 17  Soki nzoto mobimba ezalaki liso, likoki ya koyoka elingaki kozala wapi? Soki mobimba na yango ezalaki litoi, likoki ya koyoka nsolo elingaki kozala wapi? 18  Kasi sikoyo Nzambe atye binama na nzoto yango, mokomoko na yango, ndenge asepelaki.+ 19  Soki yango nyonso ezalaki enama kaka moko,+ nzoto elingaki kozala wapi? 20  Nde sikoyo binama ezali mingi,+ kasi nzoto kaka moko. 21  Liso ekoki te koloba na lobɔkɔ ete: “Nazali na mposa na yo te”; to, lisusu, motó ekoki te koloba na makolo ete: “Nazali na mposa na bino te.” 22  Kasi ezalaka kutu nde boye: binama ya nzoto oyo emonanaka lokola ete ezali ya bolɛmbu+ ezalaka na ntina mingi, 23  mpe biteni ya nzoto oyo tomonaka ete ezali ya lokumu moke, tolatisaka yango lokumu mingi koleka,+ mpe na ndenge yango biteni na biso ya nsɔni ezalaka na kitoko mingi koleka, 24  nzokande biteni na biso ya kitoko ezalaka na mposa ya eloko te. Atako bongo, Nzambe asangisaki biteni ya nzoto, apesi lokumu mingi koleka na eteni oyo ezalaki kozanga yango, 25  mpo bokabwani ezala na nzoto te, kasi ete enama na enama ezala na lobanzo ndenge moko mpo na enama mosusu.+ 26  Mpe soki enama moko ezali koyoka mpasi, binama nyonso mosusu ezali mpe koyoka mpasi+ elongo na yango; to soki enama moko ekumisami,+ binama mosusu nyonso mpe esepelaka elongo na yango.+ 27  Nzokande, bino bozali nzoto ya Kristo, mpe bino nyonso, mokomoko, bozali binama.+ 28  Mpe Nzambe atye bato oyo na kati ya lisangá:+ ya liboso bantoma;+ ya mibale basakoli;+ ya misato bateyi;+ na nsima misala ya nguya;+ na nsima makabo ya kobikisa;+ misala ya kosunga,+ makoki ya kokamba,+ minɔkɔ ndenge na ndenge.+ 29  Bango nyonso te bazali bantoma, boye te? Bango nyonso te bazali basakoli, boye te? Bango nyonso te bazali bateyi, boye te? Bango nyonso te basalaka misala ya nguya, boye te? 30  Bango nyonso te bazali na makabo ya kobikisa, boye te? Bango nyonso te balobaka na minɔkɔ mosusu,+ boye te? Bango nyonso te bazali babongoli,+ boye te? 31  Kasi bókoba koluka na molende makabo oyo eleki minene.+ Nzokande, nalingi kolakisa bino nzela oyo eleki nyonso.+

Maloba na nse