Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Okoki kotyela lingomba motema na likambo etali mbongo?

Okoki kotyela lingomba motema na likambo etali mbongo?

Estelle * ná bana na ye nsambo oyo bazalaki kozanga te na eglize; alobi boye: “Nayebisaki pastɛrɛ na biso ete nazali na mposa ya koyekola Biblia.” Kasi, pastɛrɛ yango atikalá koyebisa ngai te ete tóyekola. Nsukansuka, Estelle atikaki kokende eglize. Abakisi boye: “Bakonzi ya lingomba bakomelaki ngai mokanda mpe balobaki ete ata soki nakoya eglize te, natinda kaka mbongo. Namonaki ete, ‘bakipaka kutu te soki nayaka eglize, bazalaka kaka na mposa ya mbongo na ngai.’”

Angelina oyo azalaki ntango nyonso komipesa na makambo ya losambo, alobaki boye: “Na eglize na biso, bazalaki kolekisa kitunga ya mabonza mbala misato mobimba mpe bazalaki kozela ete tótyaka mabonza na mbala nyonso oyo bazali kolekisa yango. Bazalaki ntango nyonso kosɛnga mbongo. Na nse ya motema, nazalaki koloba boye: ‘Bazali na elimo ya Nzambe te.’”

Na esika ofandi, mangomba esalelaka mayele ndenge na ndenge mpo na kotinda bato na makasi bábimisa mbongo? Yango eyokani na oyo Biblia eteyaka?

BIBLIA ETEYAKA NINI?

Yesu, mobandisi ya lingomba ya bokristo alobaki boye: “Bozwi ofele, bópesa ofele.” (Matai 10:8) Mateya ya Biblia ezali ya kotɛka te mpe esengeli koyebisa yango na moto nyonso oyo asepeli.

Ndenge nini bakristo ya liboso bazalaki kozwa mbongo ya kotambwisa misala ya lingomba?

Moto na moto azalaki kopesa “ndenge akani na motema na ye, na koimaima te to na kotindikama te, mpo Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo.” (2 Bakorinti 9:7) Ntoma Paulo alobaki boye: “Ezali na nzela ya mosala makasi butu moi, mpo na kotyela moto moko te na kati na bino kilo monene, nde tosakolaki nsango malamu.” (1 Batesaloniki 2:9) Paulo azalaki kosala mosala ya kotonga bahema mpo esunga ye na mosala na ye ya kosakola.​—Misala 18:2, 3.

BATATOLI YA YEHOVA BASALAKA NDENGE NINI?

Batatoli ya Yehova bayanganaka na bandako ya mindɔndɔmindɔndɔ te oyo babengaka Ndako ya Bokonzi. Bazwaka mbongo ndenge nini? Balekisaka basaani ya makabo te; batindelaka mpe bato ba anvelɔpɛ te mpo na kosɛnga mabonza. Kutu, kozanga ete bato bayeba, moto nyonso oyo asepeli na mateya ya Biblia, akoki kotya likabo na kɛsi ya makabo oyo ezalaka na Ndako ya Bokonzi.

Ndenge nini lingomba esengeli kozwaka mbongo ya kotambwisa misala na yango?

Ezali solo ete esɛngaka mbongo mingi mpo na kobimisa mpe kotinda zulunalo oyo na bisika ndenge na ndenge. Ata bongo, tosalelaka yango piblisite te mpe tosɛngaka mbongo te. Tomipesaka nde na koyebisa bato solo ya Biblia.

Okanisi nini: Kosala ndenge wana eyokani na oyo Yesu alobaki mpe ndenge oyo bakristo ya liboso bazalaki kosala?

^ par. 2 Na masolo oyo, bankombo mosusu ezali ya bango te.