LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI—NIMERO YA BOYEKOLI Sanza ya Juillet 2015

Nimero oyo ezali na masolo ya boyekoli kobanda 31/08 tii na 27/09/2015.

Salá nyonso mpo na kokómisa paradiso ya elimo kitoko

Paradiso ya elimo ná tempelo ya elimo ezali eloko moko? “Paradiso” nini ntoma Paulo amonaki na “likoló ya misato”?

“Kosikolama na bino ekómi pene”!

Nsango nini ekopesama nsima ya kobanda ya bolɔzi monene? Nini ekokómela bakristo oyo batyami mafuta na elimo na ntango wana?

Kobá kozala sembo na Bokonzi ya Nzambe

Ndenge oyo bakristo basengeli koyekola ndenge ya kozala sembo epai ya Yehova mpe Bokonzi na ye.

Oyo ezali esika na biso ya losambo

Ndenge nini tokoki komonisa limemya mpo na bisika na biso ya losambo? Mbongo mpo na kotonga mpe kobatela Ndako ya Bokonzi eutaka wapi?

LISOLO YA BOMOI

Kokanisa na bolingo oyo nazalaki na yango liboso esalisaki ngai nayika mpiko

Tángá lisolo ya bomoi ya ndeko Anthony Morris III, ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova.