Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Ndenge oyo tokoki kosalisa basusu

Ndenge oyo tokoki kosalisa basusu

FRANÇOIS, oyo azali nkulutu na ekólo moko ya bobola, alobi boye: “Mobulu oyo ebimaki nsima ya maponami mpo bato mosusu basepelaki te na mokonzi oyo alongaki, mpe etindaki bankóto ya Batatoli ya Yehova bákima bandako na bango. Bilei mpe nkisi ya monganga ezalaki lisusu mingi te, mpe mwa moke oyo etikalaki ekómaki ntalo mingi. Babanki ekangamaki mpe bamasini oyo basalelaka mpo na kozwa mbongo na banki ezalaki lisusu na mbongo te to ezalaki lisusu kosala te.”

Bandeko ya biro ya filiale babandaki nokinoki kotinda mbongo mpe biloko oyo esengeli mpo na kosunga bandeko oyo bakimaki na Bandako ya Bokonzi. Basoda ya ngámbo nyonso mibale bakangaki banzela, kasi lokola bayebaki ete Batatoli ya Yehova bakɔtaka na makambo ya politiki te, mbala mingi bazalaki kotika mituka ya Betele eleka.

François alobi boye: “Ntango tozalaki kokende na Ndako ya Bokonzi moko, basoda babandaki kobɛta motuka na biso masasi. Kasi, masasi ezwaki moto te. Ntango tomonaki soda moko azali kopusana mbangu pene na biso na mondoki na mabɔkɔ, tozongisaki motuka nsima, tobalukaki, mpe tozongaki mbangu na Betele. Topesaki Yehova matɔndi ndenge tobikaki na liwa. Na mokolo oyo elandaki, bandeko 130 oyo bazalaki na Ndako ya Bokonzi yango bakendaki na esika mosusu oyo bazalaki na libateli. Basusu bayaki na Betele, mpe tokokisaki bamposa na bango ya mosuni mpe ya elimo, tii ntango mobulu esilaki.”

François abakisi boye: “Na nsima, bandeko ebele bakomelaki biro ya filiale mpo na komonisa botɔndi na bango. Ndenge bandeko ya bikólo mosusu basalisaki bango etindaki bango bátyela lisusu Yehova motema mingi koleka.”

Ntango makama ebimi, ezala yango moko to bato nde babimisi yango, tósukaka te na koyebisa bandeko ete: “Bóyɔta mɔtɔ mpe bólya malamu.” (Yak. 2:15, 16) Tosengeli nde koluka kokokisa bamposa na bango ya mosuni. Ndenge moko mpe na siɛklɛ ya liboso, ntango bayokaki ete nzala moko makasi ezali koya, “bayekoli . . . bazwaki mokano, moto na moto na kolanda oyo azalaki na yango, ya kotindela bandeko oyo bazalaki kofanda na Yudea biloko ya lisungi.”​—Mis. 11:28-30.

Biso basaleli ya Yehova tokakatanaka te mpo na kosalisa bato oyo bazali na bosɛnga. Kasi, bato bazali mpe na bamposa ya elimo. (Mat. 5:3) Mpo na kosalisa bato báyeba yango mpe bákokisa yango, Yesu atindaki bayekoli na ye bákómisa bato mosusu bayekoli. (Mat. 28:19, 20) Mokomoko na biso apesaka ntango na ye, makasi na ye mpe biloko na ye mpo na kokokisa mosala yango. Ebongiseli ya Yehova esalelaka mbongo ndambo ya makabo mpo na kosunga bato, kasi makabo epesamaka libosoliboso nde mpo matomba ya Bokonzi ekende liboso mpe mpo na mosala ya kosakola nsango malamu. Na ndenge yango, tomonisaka ete tolingaka Nzambe mpe bazalani na biso.​—Mat. 22:37-39.

Moto nyonso oyo apesaka makabo mpo na mosala ya Batatoli ya Yehova na mokili mobimba ayeba ete makabo na ye esalelamaka malamu mpe na ndenge oyo ebongi mpenza. Yo mpe olingi kosalisa bandeko oyo bazali na bosɛnga? Olingi kopesa mabɔkɔ na mosala ya kokómisa bato bayekoli? Soki ezali bongo, “koboya te kosala malamu na baoyo basengeli na yango, ntango lobɔkɔ na yo ezali na nguya ya kosala yango.”​—Mas. 3:27.