LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI—NIMERO YA BOYEKOLI Sanza ya Mars 2020

Nimero oyo ezali na masolo ya boyekoli mpo na 04-31/05/2020.

Bolingo mpe botɔndi mpo na Yehova ekotinda yo ozwa batisimo

Bolingo mpo na Yehova ekoki kotinda yo ozwa batisimo. Kasi, nini ekoki kopekisa yo?

Okoki mpo na kozwa batisimo?

Biyano na yo na mituna oyo ezali na lisolo oyo ekosalisa yo ozwa ekateli.

LISOLO YA BOMOI

“Biso oyo! Bótinda biso!”

Jack ná Marie-Line bayebisi eloko oyo etindaki bango básala mosala ya ntango nyonso mpe oyo esalisaki bango bámesana ntango batindi bango na teritware ya sika.

Ntango nini ebongi koloba?

Talá bandakisa ya Biblia oyo ekosalisa biso tóyeba ntango nini tóloba mpe ntango nini tófanda nyɛɛ.

Bólinganaka makasi

Yesu alobaki ete bolingo nde elembo oyo ekosalisa bato báyeba bakristo ya solo. Ndenge nini bolingo esalaka ete tózala bato oyo batyaka kimya, tóponaka bilongi te, mpe tóyeba koyamba bapaya?

Oyebaki yango?

Longola Biblia, nini lisusu endimisi ete Bayisraele bazalaki baombo na Ezipito?

Mituna ya batángi

Bayuda oyo bazalaki bapolisi ya tempelo ezalaki banani? Misali nini bazalaki kosala?