LINƆ́NGI YA MOSƐNZƐLI No 6 2016 | Bimonaneli oyo emonisi ndenge likoló ezalaka

Bavɛrsɛ ya Biblia oyo ekosalisa yo omona makambo oyo emonanaka te.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Makanisi oyo bato bazalaka na yango mpo na baoyo bafandaka na likoló

Tokoki mpenza kozwa biyano oyo ebongi.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Bimonaneli etali baoyo bafandaka na likoló

Biblia elobi nini mpo na Yehova Nzambe, Yesu Kristo mpe baanzelu ya sembo?

Mateya oyo tokoki kozwa epai ya bandɛkɛ

Bandɛkɛ emonisaka misala ya Nzambe mpe elendisaka biso tótya miso na makambo oyo eleki ntina.

Lefèvre d’Étaples​—Alingaki ete bato mpamba báyeba Liloba ya Nzambe

Ndenge nini asalaki nyonso akokisa mokano na ye atako botɛmɛli?

LISOLO YA BOMOI

Nayambi solo ya Biblia atako nazangi mabɔkɔ

Elenge mobali oyo akómá ebɔsɔnɔ mpo na aksida, ata bongo amoni ntina ya kondimela Mokeli.

Biblia elobi nini?

Nzambe akoyoka mpe akoyanola mabondeli na yo?

Makambo mosusu

Nzambe nde akelaki Zabolo?

Satana autá wapi? Talá ntina oyo Yesu alobaki ete Zabolo “akangamaki makasi te na solo.”