Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

LISOLO YA TITRE YA EZIPELI | BAANZELU​—BAZALAKA MPENZA? KOYEBA YANGO EZALI NA NTINA?

Baanzelu​—Bakoki kosalisa yo to kosala yo mabe?

Baanzelu​—Bakoki kosalisa yo to kosala yo mabe?

Mokolo moko ya lomingo nsima ya midi, Kenneth ná Filomena, oyo bafandaka na Curaçao, bakendaki kotala mobali moko ná mwasi na ye oyo bayekolaka na bango Biblia.

Kenneth alobi: “Ntango tokómaki kuna, ndako ezalaki ya kokanga mpe motuka ezalaki te. Kasi likanisi moko eyelaki ngai nabenga mwasi yango na telefone.”

Mwasi yango ayambaki telefone mpe alobaki ete mobali na ye akendaki mosala. Kasi, ntango ayebaki ete Kenneth ná Filomena bazali libándá, ayaki kofungola porte mpe ayebisaki bango bákɔta na ndako.

Bamonaki mbala moko ete mwasi yango autaki kolela. Ntango Kenneth azalaki kosala libondeli mpo bábanda koyekola, mwasi yango abandaki lisusu kolela. Na yango, Kenneth ná Filomena batunaki ye na boboto nyonso likambo nini ezali kotungisa ye.

Mwasi yango alobaki na bango ete alingaki komiboma kaka na nsima ya midi wana, mpe abandaki kokomela mobali na ye mokanda mpo na koyebisa ye ntina oyo amibomi; kasi, atikaki kokoma ntango Kenneth abengaki ye na telefone. Ayebisaki bango ete azali konyokwama na makanisi, mpe bandeko yango batángelaki ye bavɛrsɛ ya Biblia mpo na kobɔndisa ye. Libɔndisi yango ebikisaki bomoi na ye.

Kenneth alobi: “Topesaki Yehova matɔndi ndenge atindaki biso tósalela telefone, mbala mosusu na nzela ya anzelu to elimo santu na ye, mpo tóbenga mwasi wana oyo azalaki na mawa mpe azangaki elikya mpe tósalisa ye!” *

Ebongi mpenza ete Kenneth ná Filomena bándima ete Nzambe nde asalelaki anzelu to elimo santu (nguya na ye oyo esalaka mosala) mpo na kosalisa bango? To Kenneth abengaki kaka tiká abenga?

Toyebi mpenza te. Kasi toyebi ete Nzambe asalelaka baanzelu na ye mpo na kosalisa bato báyeba ye. Na ndakisa, Biblia elobi ete Nzambe asalelaki anzelu moko oyo ayebisaki Filipe, mopalanganisi ya nsango malamu, akende kosalisa mokonzi moko ya Etiopi, oyo azalaki na mposa ya koyeba Nzambe malamumalamu.​—Misala 8:26-31.

Mangomba mingi eteyaka ete baanzelu bazalaka, mpe ete baanzelu yango mosusu batindamaka mpo na kokokisa mokano ya Nzambe to babatelaka moto mokomoko. Bato mingi bandimaka ete baanzelu bazalaka mpe ete bakoki mpenza kosalisa bango to kosala bango mabe. Kasi, basusu mpe balobaka ete baanzelu bazalaka te.

Baanzelu bazalaka mpenza? Soki bazalaka, bautá wapi? Biblia elobi nini mpo na baanzelu? Bakoki kosalisa yo to kosala yo mabe? Tótalela likambo yango.

^ par. 8 Yehova ezali nkombo ya Nzambe ndenge ezali na Biblia.​—Nzembo 83:18.