Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

“Nzambe azalaki komona to te?”

“Nzambe azalaki komona to te?”

“MOTUNA OYO EZONGAKA MBALA NA MBALA: NZAMBE AZALAKI KOMONA TO TE?”​—Pape Benoît XVI, ntango akendaki kotala bolɔkɔ ya kala ya Auschwitz, na ekólo Pologne.

NTANGO LIKAMA MOKO EKÓMELI BATO, MBALA MOSUSU YO MPE OMITUNAKA: ‘NZAMBE AZALAKI KOMONA TO TE?’ TO YO MOKO OKUTANÁ NA LIKAMBO MOKO, OYO ETINDAKI YO OMITUNA SOKI NZAMBE AKIPAKA YO MPENZA!

Mbala mosusu yo mpe okanisaka lokola Sheila, oyo afandaka na États-Unis. Na libota na bango bazalaki kosambela mingi; kasi alobi boye: “Banda bomwana, nazalaki kolinga Nzambe mpo azali Mozalisi na biso. Kasi, nazalaki komona te ete azali moninga na ngai. Nazalaki kokanisa ete azalaki komona ngai, kasi na mosika. Nazalaki kokanisa te ete Nzambe ayinaka ngai; kasi nazalaki mpe kondima te ete alingaka ngai.” Mpo na nini Sheila azalaki kokanisa bongo? Alobi boye: “Makambo ya mpasi elandanaki na libota na biso, kasi nazalaki komona ete Nzambe azalaki kosalisa biso te.”

Lokola Sheila, mbala mosusu yo mpe ondimaka ete Nzambe azali mpenza mpe azali na nguya nyonso. Kasi, ntango mosusu omitunaka soki akipaka yo mpenza. Yobo, moto oyo azalaki kondima ete Nzambe azali na nguya mpe na bwanya, azalaki mpe kokanisa bongo. (Yobo 2:3; 9:4) Ntango makama elandanaki na bomoi ya Yobo mpe azalaki komona moto ya kosalisa ye te, atunaki Nzambe boye: “Mpo na nini ozali kobomba elongi na yo mpe ozali kozwa ngai lokola monguna na yo?”​—Yobo 13:24.

Biblia eteyaka nini? Ntango likama moko ekómeli bato, tokoki nde kopesa Nzambe foti? Ezali nde na makambo oyo emonisi ete Nzambe akipaka bato, ata mpe mokomoko na biso? Moto nyonso akoki nde komona makambo oyo ekondimisa ye ete Nzambe amonaka mpasi na biso, ayebaka yango, amityaka na esika na biso, mpe asalisaka biso?

Na masolo oyo elandi, tokotalela makambo oyo tokoki koyekola na biloko Nzambe akelá, oyo emonisi ete Nzambe akipaka biso. (Baroma 1:20) Na nsima, tokotalela makanisi ya Biblia oyo emonisi ete Nzambe akipaka biso. Soki totaleli biloko oyo akelá mpe toyekoli Liloba na ye, ‘tokoyeba ye’ malamu, na nsima tokondima mpenza ete “atyelaka biso likebi.”​—1 Yoane 2:3; 1 Petro 5:7.