Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

“Bino boleki . . . na motuya.”​—MATAI 10:31

Nzambe amonaka mpasi na yo?

Nzambe amonaka mpasi na yo?

BILOKO OYO NZAMBE AKELÁ EZALI KOTEYA BISO NINI?

Ntango mwana auti kobotama, esɛngaka kosalela malamu ngonga na ye ya liboso libándá mpo amesana na bomoi ya sika. Mpo na nini? Mpo boyokani oyo mama akolisaka ná mwana na ye na ngonga wana esalisaka mingi mpo mwana yango akola malamu. *

Nini esalaka ete mama akangama makasi na mwana oyo auti kobota? Na mokanda moko (The Journal of Perinatal Education), profesɛrɛ Jeannette Crenshaw alimboli ete nzoto ya mama ebongwanaka mingi mpe bolingo ya mama ná mwana “ekómaka lisusu makasi ntango azali kosimbasimba mwana, kotalatala ye, mpe komɛlisa ye libɛlɛ.” Mbongwana mosusu oyo esalemaka na nzoto ya mama “etindaka ye akokisa mposa ya mwana na ye” mpe ebakisaka bolingo ya mama ná mwana. Likambo yango ezali koteya biso nini?

Yehova Nzambe, Mozalisi na biso ya bolingo nde asalá ete mama ná mwana bálingana makasi ndenge wana. * Mokonzi Davidi alobaki ete Nzambe moto abimisaki ye “na libumu” ya mama mpe asalaki ete abanga eloko te ntango azali na mabɔkɔ ya mama na ye. Abondelaki boye: “Banda nabotamá, bapesaki ngai na maboko na yo; banda libumu ya mama na ngai, Nzambe na ngai ezali se yo.”​—Nzembo 22:10, 11, Bible na lingala ya lelo oyo.

KANISÁ NAINO: Soki Nzambe asalaki ete mama alinga mwana na ye makasi mpe akokisa bamposa na ye, esengeli kozala ete Nzambe yango ye moko akipaka biso mpenza, boye te?​—Misala 17:29.

OYO BIBLIA ETEYI MPO NA NDENGE OYO NZAMBE ATALAKA BISO

Yesu Kristo, moto oyo ayebi Nzambe koleka bato nyonso, ateyaki boye: “Batɛkaka bakɛngɛli-mboka mibale na mbongo ya bibende moko ya motuya moke, boye te? Nzokande ata moko na yango ekokwea na nse te bongo Tata na bino ayeba te. Kasi nsuki nyonso ya motó na bino etángami. Na yango bóbanga te. Bino boleki bakɛngɛli-mboka ebele na motuya.”​—Matai 10:29-31.

Mingi na biso tokipaka te mwa ndɛkɛ nyonso oyo tomoni; tokipaka mpe te ndɛkɛ oyo ekwei na nse. Kasi, Tata na biso ya likoló amonaka mokomoko na yango! Nzokande na miso ya Nzambe, bandɛkɛ, ata soki ezali ebele, ezali na valɛrɛ moko te na moto. Na yango, liteya ezali polele: Osengeli ‘kobanga te,’ Nzambe amonaka mpasi na yo. Kutu, miso na ye ezalaka ntango nyonso likoló na yo!

Nzambe alukaka mpenza bolamu na biso mpe atalatalaka biso mpo alingaka bisoBiblia elobi na biso

Bibia elobi na biso

  • “Miso ya Yehova ezalaka na esika nyonso, ezali kotalatala bato mabe ná bato malamu.”​—MASESE 15:3.

  • “Miso ya Yehova ezali epai ya bayengebene, mpe matoi na ye ezali koyoka kolela na bango mpo na kosɛnga lisalisi.”​—NZEMBO 34:15.

  • “Nakozala na esengo mpe nakosepela na motema boboto na yo, mpo omoni mpasi na ngai; oyebi bampasi ya molimo na ngai.”​—NZEMBO 31:7.

“NAZALAKI KOKANISA ETE YEHOVA ALINGAKA NGAI TE”

Koyeba ete Nzambe alukaka mpenza bolamu na biso mpe atalatalaka biso mpo alingaka biso ekoki kobongola eloko moko na bomoi na biso? Ɛɛ, ndenge Hannah, * na Angleterre, alimboli yango:

“Mbala mingi nazalaki kokanisa ete Yehova alingaka ngai te mpe ayokaka mabondeli na ngai te. Nazalaki kokanisa bongo mpo nazalaki na kondima te. Nazalaki kokanisa ete azalaki kopesa ngai etumbu to azalaki kokipe ngai te mpo nazali na ntina te. Nazalaki komona lokola nde Nzambe amonaka mpasi na ngai te.”

Kasi, lelo oyo Hannah amitunaka lisusu te soki Nzambe akipaka ye to alingaka ye. Nini ebongolaki makanisi na ye? Alobi boye: “Makanisi na ngai ezalaki kobongwana mokemoke. Eleki bambula, nalandaki diskur moko oyo elobelaki mbeka ya lisiko ya Yesu; diskur wana esimbaki mpenza motema na ngai mpe esalisaki ngai nandima ete Yehova alingaka ngai. Mpe ntango nazalaki komona ndenge Nzambe azalaki koyanola na mabondeli na ngai, mbala mingi nazalaki kolela, mpo nazalaki komona ete Yehova alingaka ngai mingi. Longola yango, koyekola Biblia mpe kokende na makita eteyaki ngai makambo mingi mpo na Yehova, bizaleli na ye, mpe ndenge oyo atalelaka biso. Lelo oyo, namonaka polele lobɔkɔ ya Yehova, bolingo na ye mpo na biso nyonso, mpe mposa na ye ya kosalisa mokomoko na biso.”

Maloba ya Hannah ezali mpenza kolendisa. Kasi, nini ekoki kondimisa yo ete Nzambe ayebi mpe oyo yo oyokaka na motema mpe abosanaka yango te? Lisolo oyo elandi ekolobela motuna yango.

^ par. 3 Bamama mosusu oyo banyokwamaka na makanisi nsima ya kobota bazalaka na mokakatano mpo na kokolisa boyokani wana na bana na bango. Kasi, basengeli komipesa foti te. Ebongiseli moko (U.S. National Institute of Mental Health) emonisi ete konyokwama na makanisi nsima ya kobota “eutaka na mpasi ya nzoto mpe ya makanisi . . . kasi eutaka te na likambo moko oyo mama asali to asali te.” Mpo na koyeba makambo mosusu, talá lisolo Comprendre la dépression postnatalena Réveillez-vous! ya 08/06/2003.

^ par. 5 Yehova ezali nkombo ya Nzambe na Biblia.​—Nzembo 83:18.

^ par. 15 Na masolo oyo, topesi bango bankombo mosusu.