Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

LISOLO YA TITRE YA EZIPELI | NDENGE YA KOZWA MATOMBA NA BOTÁNGI YA BIBLIA

Mpo na nini tosengeli kotánga Biblia?

Mpo na nini tosengeli kotánga Biblia?

“Nakanisaki ete ekozala mpasi mpenza koyeba mateya ya Biblia.”​—Jovy

“Namonaki lokola ekolɛmbisa ngai.”​—Queennie

“Komona kaka ndenge Biblia ezalaka monene, esilisaki ngai mposa ya kotánga yango.”​—Ezekiel

Ekómelá yo naino te oyoka mposa ya kotánga Biblia kasi otiki mpo ozali na makanisi ndenge moko na bato oyo tolobeli awa likoló? Bato mingi babangaka kotánga Biblia. Kasi okosala nini soki bayebisi yo ete Biblia ekoki kosalisa yo ozala na bomoi ya malamu mpe ya esengo? Bongo soki oyebi ete ezali na mayele oyo okoki kosalela mpo osepela lisusu mingi kotánga Biblia? Okosepela koyeba matomba Biblia ekoki komemela yo?

Tótalela naino maloba ya bato oyo bamonaki ete Biblia epesaka matomba ntango bakómaki kotánga yango.

Ezekiel oyo azali na mbula mwa moke koleka 20, alobi: “Liboso, nazalaki lokola moto oyo azali kokumba motuka kasi ayebi te esika azali kokende. Kasi kotánga Biblia esalisá ngai nazala na bomoi ya malamu. Ezali na batoli ya ntina oyo nakoki kosalela mokolo na mokolo.”

Frieda oyo azali mpe na mbula mwa moke koleka 20, alobi: “Nazalaki kosilika mingi. Kasi kotánga Biblia esalisaki ngai nayeba komipekisa. Yango esalaki ete nayokanaka na basusu mpe sikoyo nakóma na baninga ebele.”

Eunice, mwasi moko oyo azali na mbula mwa moke koleka 50, alobi boye mpo na Biblia: “Esalisaka ngai nakóma moto malamu, natika bizaleli na ngai ya mabe.”

Ndenge bato yango mpe bamilio mosusu ya bato bamoni, kotánga Biblia ekoki kosalisa yo ozala na bomoi ya malamu. (Yisaya 48:17, 18) Biblia ekoki mpe kosalisa yo (1) ozwa bikateli ya malamu, (2) ozwa baninga ya solosolo, (3) olonga mitungisi mpe oyo eleki ntina (4) oyeba solo na ntina etali Nzambe. Batoli ya Biblia eutá na Nzambe, soki olandi yango okobunga nzela te. Nzambe apesaka batoli ya mabe te.

Likambo ya ntina ezali nde kobanda naino kotánga. Makambo nini ekoki kosalisa yo mpo ozala na mokakatano te ya kobanda mpe osepela na botángi yango?