Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

ELOBELI TITRE YA EZIPELI | NDENGE YA KOTIKA MIMESENO YA MABE

3 Kolɛmba nzoto te

3 Kolɛmba nzoto te

Balobaka ete esɛngaka mikolo 21 mpo moto amesana na likambo moko ya sika. Kasi bolukiluki emonisi ete mpo na bato mosusu esɛngaka ntango mingi te kasi mpo na basusu ezwaka ntango mingi mpo bámesana mpenza. Yango esengeli kolɛmbisa yo?

Tózwa ndakisa oyo: Kanisá ete olingi osalaka ngalasisi mbala misato na pɔsɔ.

  • Na pɔsɔ ya liboso, okokisi mokano na yo.

  • Na pɔsɔ ya mibale, ozangisi mokolo moko.

  • Na pɔsɔ ya misato, okokisi lisusu mokano na yo.

  • Na pɔsɔ ya minei, osali kaka mbala moko.

  • Na pɔsɔ ya mitano, okokisi lisusu mokano na yo mpe banda wana okokisaka mokano na yo pɔsɔ nyonso.

Esɛngaki pɔsɔ mitano mpo omesana na likambo yango ya sika. Ekoki komonana lokola eumelaki mpo omesana, kasi soki okokisi mokano yango, okosepela mpo omesani na likambo yango ya sika.

TOLI YA BIBLIA: “Moyengebene akoki kokwea mbala nsambo, mpe akotɛlɛma mpenza.”Masese 24:16.

Biblia elendisaka biso tólɛmba nzoto te. Likambo ya ntina ezali te mbala boni tokwei, kasi nde mbala boni tozali kotɛlɛma lisusu.

Likambo ya ntina ezali te mbala boni tokwei, kasi nde mbala boni tozali kotɛlɛma lisusu

OYO OKOKI KOSALA

  • Koloba te ete lokola olongi te, esili mpo na yo. Yebá ete okolonga te na makambo mosusu ntango ozali koluka kokokisa mokano na yo.

  • Kanisá nde ntango makambo ezalaki kotambola malamu. Na ndakisa, soki ozali koluka kobongisa ndenge ya kosolola na bana na yo, omituna boye: ‘Mbala ya nsuka oyo nayokaki mposa ya kogangela bana na ngai kasi nasalaki yango te, ezalaki ntango nini? Na esika na yango nasalaki nini? Ndenge nini nakoki kosala lisusu bongo?’ Mituna ya ndenge wana ekoki kosalisa yo okoba kosala bongo na esika otya miso na oyo ozali kokoka kosala te.

Okosepela koyeba ndenge toli ya Biblia ekoki kosalisa yo na makambo mosusu ya bomoi, na ndakisa ndenge ya kosala na mitungisi, kokóma na libota ya esengo mpe kozwa esengo ya solosolo? Sololá na Motatoli nyonso ya Yehova to kɔtá na site na biso jw.org.