LAMUKÁ! No 4 2016 | Ndenge ya kotika mimeseno ya mabe

Bayeba yango to te, mimeseno ekoki kosala ete olonga to olonga te.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

Ndenge ya kotika mimeseno ya mabe

Omindimisa ete mimeseno na yo ezali komemela yo matomba na esika esala yo mabe.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

1 Talelá makambo na ndenge ebongi

Okoki te kokóma na momeseno ya malamu mpe kobwaka oyo ya mabe kaka na mokolo moko. Talá ndenge ya kotya makambo ya ntina na esika ya liboso.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

2 Poná baninga mpe makambo oyo ekoki kosalisa yo

Zaláká elongo na baoyo bakosalisa yo ozwa bikateli ya malamu.

ELOBELI TITRE YA EZIPELI

3 Kolɛmba nzoto te

Ata soki omoni ete ezali mpasi komesana na makambo ya sika to kobwaka ya kala, kolɛmba te!

Biblia elobi nini na likambo etali kosangisa nzoto mibali na mibali to basi na basi?

Eboyi nde makambo ya kosangisa nzoto mibali na mibali? Etindaka bato báyina bato yango?

LISALISI MPO NA LIBOTA

Ntango makambo ebongwani

Makambo ebongwanaka kaka. Talá oyo basusu basali mpo na kolonga ntango makambo ebongwani.

MIKILI MPE BATO

Mobembo moko na Kirghizstan

Bato ya Kirghizstan bazali bayambi bapaya mpe bato ya limemya. Mimeseno nini ezalaka na mabota na bango?

BIBLIA ELOBI NINI?

Kitoko ya nzoto

Bakompanyi ya bilamba mpe bapanzi-nsango basalaka ete bato batalela kitoko na ndenge ebongi te.

EBIMÁ KAKA YANGO MOKO?

Bomoi ya mwa nyama babengi likenge

Bomoi ya kokamwa ya mwa nyama yango emonisi ete ebimaka kaka mwa bapɔsɔ nsima ya mbula 13 to 17.

Makambo mosusu

Ndenge ya kotika koswana

Yo ná molongani na yo boswanaka ntango nyonso? Talá ndenge oyo Biblia ekoki kobongisa libala na bino.

Bilenge balobeli makambo etali kondima ete Nzambe azali

Na video oyo ya miniti misato, bilenge bamonisi nini endimisi bango ete Mozalisi azalaka.