Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

BIBLIA ELOBI NINI?

Banyama

Banyama

Na lolenge moko to mosusu, banyama ezalaka na ntina na bomoi ya moto nyonso. Bakosambisa biso mpo na ndenge oyo tosalelaka banyama makambo?

Bato basengeli kosalela banyama makambo ndenge nini?

OYO BATO BALOBAKA

Bato mosusu bakanisaka ete moto akoki kosala banyama likambo nyonso oyo alingi. Kasi, bamosusu bamonaka ete esengeli kosalela banyama makambo ndenge moko na bato.

  • Moto moko ya lokumu oyo abundelaka likambo ya kotosa lotomo ya banyama alobi ete esengeli kotosa “lotomo ya banyama mpe kozwa yango kaka te lokola biloko nyonso to biloko ya kotɛka.” Abakisi boye: “Tosengeli te konyokola banyama lokola nde ekómi biloko na biso.”

  • Atako bato mingi bakoki komona yango kolekisa ndelo, Leona Helmsley, moto moko ya mbongo mingi atikaki mosolo ya dolare milio 12 na testama mpo na mbwa na ye mpe alingaki ete bákunda mbwa yango pene ya lilita na ye soki ekufi.

Kanisá naino: Okanisi ete esengeli kosalela banyama makambo ndenge nini?

OYO BIBLIA ELOBI

Yehova Nzambe, Mozalisi ya bomoi ayebisaki bato ‘bázala na bokonzi likoló ya mbisi ya mbu mpe likoló ya bikelamu oyo epumbwaka na likoló mpe likoló ya ekelamu nyonso oyo ezali na bomoi, oyo ezali kolanda na mabele.’ (Ebandeli 1:28) Na yango, ebongi mpenza tóloba ete na miso ya Nzambe bato baleki banyama.

Vɛrsɛ oyo ezali liboso ya oyo totángi endimisi mpenza likambo yango. Biblia elobi ete “Nzambe abandaki kozalisa moto na elilingi na ye, na elilingi ya Nzambe azalisaki ye; azalisaki bango mobali ná mwasi.”​—Ebandeli 1:27.

Lokola bato bakelamaki na “elilingi ya Nzambe,” bakeseni mpenza na banyama mpo bamonisaka bizaleli ya Nzambe, lokola bwanya, bosembo mpe bolingo. Bato bakelamá mpe na likoki ya komonisa bizaleli malamu mpe mposa ya koyeba Nzambe. Kasi, banyama ezangi makoki yango mpo ekelamaki te “na elilingi ya Nzambe.” Moto aleki nyama na valɛrɛ mpe Nzambe akelaki yango te mpo básalela yango makambo ndenge moko na moto.

Yango elingi nde koloba ete bato basengeli konyokola banyama? Te.

“Mikolo motoba okosala mosala na yo; kasi na mokolo ya nsambo okotika kosala, mpo ngɔmbɛ-mobali na yo mpe mpunda na yo epema.”​Kobima 23:12.

Koboma banyama ezali mabe?

OYO BATO BALOBAKA

Babomi-nyama mpe babomi-mbisi mosusu babomaka nyama to mbisi mpo na lisano, esengo ya kosala bokila to kozwa banyama. Bamosusu bakoki kondima likanisi ya Leo Tolstoy, mokomi moko oyo akomaki ete koboma mpe kolya banyama ezali “ezaleli ya mabe.”

OYO BIBLIA ELOBI

Nzambe andimaka bato báboma banyama mpo na komibatela to kosala bilamba. (Kobima 21:28; Marko 1:6) Biblia elobi mpe ete bato bakoki koboma banyama mpo na kolya. Ebandeli 9:3 elobi ete “nyama nyonso oyo etambolaka oyo ezali na bomoi ekoki kozala bilei na bino.” Ata Yesu mpe asalisaki bayekoli na ye bákanga mbisi oyo na nsima balyaki yango.​—Yoane 21:4-13.

Ata bongo, Biblia elobi ete “molimo na Ye [Nzambe] eyinaka mpenza moto oyo alingaka mobulu.” (Nzembo 11:5) Ezali polele ete Nzambe alingaka te bato bányokolaka banyama to bábomaka yango kaka mpo na esengo to lisano.

Biblia emonisi ete Nzambe azwaka bomoi ya nyama na valɛrɛ.

  • Biblia elobi ete na ntango ya bozalisi, “Nzambe abandaki kosala nyama ya zamba oyo ezali na mabele na motindo na yango mpe nyama ya mboka na motindo na yango mpe nyama mikemike nyonso ya nse na motindo na yango. Mpe Nzambe amonaki ete ezali malamu.”​Ebandeli 1:25.

  • Biblia elobi boye mpo na Yehova: “Azali kopesa banyama bilei.” (Nzembo 147:9) Nzambe akelá mabele na ndenge oyo ekopesa banyama bilei oyo esengeli mpe esika ya kofanda.

  • Davidi, mokonzi ya Yisraele abondelaki boye: “Ee Yehova, obikisaka moto ná nyama.” (Nzembo 36:6) Na ndakisa, na ntango ya Mpela monene, Yehova abatelaki bato 8 ná banyama ya lolenge nyonso liboso aboma bato mabe.​—Ebandeli 6:19.

Emonani polele ete Yehova alingaka banyama mpo akelá yango mpe alingaka ete bato básalela yango makambo na ndenge ebongi.

“Moyengebene amibanzabanzaka mpo na molimo ya nyama na ye ya mboka.”​Masese 12:10.