Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Okotyela yango motema to te?

Okotyela yango motema to te?

William Shakespeare, mokomi moko ya Angleterre, akomaki boye: “Kotyela mabaya epɔlá motema te.” Na ntembe te, soki olingi koleka na gbagba (pont) ya mabaya mpo na kokatisa libulu moko mozindo, okoluka naino koyeba soki mabaya wana epɔlá to te.

MALOBA wana ya Shakespeare eyokani na makanisi ya Salomo, mokonzi ya bwanya na Yisalaele ya kala. Eleki mbula soki 3000, mokonzi yango akomaki ete: “Zoba andimaka makambo nyonso oyo balobelaka ye; kasi moto ya ekenge akanisaka liboso ya kosala likambo.” (Batoli [Masese] 14:15, Bible na lingala ya lelo oyo) Ya solo, zoba azalaka moto ya bindimandima, alandaka toli mpe mateya ezangi ntina mpo na kozwa bikateli to kosala makambo na ye. Ndenge moko na moto oyo azali kotambola likoló ya mabaya oyo epɔlá, likama ekoki mpe kokómela biso soki totye motema na eloko moko to na moto moko oyo abongi te. Okoki komituna boye: ‘Epai wapi tokoki kozwa toli oyo ebongi mpenza kotyela motema?’

Bato mingi na mokili batyaka mpenza motema na buku moko ya kala; buku yango ezali Biblia Mosantu. Batikaka yango etambwisa bango. Balandaka toli na yango ntango bazwaka bikateli mpe basalaka makambo oyo eyokani na mateya na yango. Tokoki nde koloba ete bato yango bazali kotambola likoló ya mabaya oyo epɔlá? Mpo na kopesa eyano, esengeli naino tózwa eyano na motuna mosusu oyo: Ezali mpenza na makambo oyo ekoki kotinda moto atyela Biblia motema? Lamuká! oyo ya ntina mingi elobeli makambo yango.

Ntina ya Lamuká! oyo ezali te ya kondimisa yo na makasi mateya ya lingomba moko boye. Ezali nde mpo na komonisa makambo oyo etindi mpenza ebele ya bato bándima ete Biblia ezali buku oyo ebongi kotyela motema. Ntango okosilisa kotánga masolo oyo elandi, yo moko okopona soki okotyela Biblia motema to te.

Ebongi mpenza otalela likambo yango malamumalamu. Kutu, soki mpenza Biblia elakisaka biso nzela oyo Mozalisi alingi ete tólanda, ekozala malamu yo ná bandeko na yo mpe baninga na yo bótalela makambo oyo yango elobi.

Kasi, tótalela naino makambo mosusu etali Biblia oyo ezali kokamwisa mpe tokomona ete Biblia ekeseni mpenza na babuku mosusu nyonso.