Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

MOKAPO 55

Maloba ya Yesu ezokisi bato mingi

Maloba ya Yesu ezokisi bato mingi

YOANE 6:48-71

  • KOLYA MOSUNI NA YE MPE KOMƐLA MAKILA NA YE

  • BATO MINGI BABƐTI LIBAKU MPE BATIKI KOLANDA YE

Na sinagoga moko na Kapernaume, Yesu azali koteya ete azali limpa ya solosolo oyo euti na likoló. Emonani ete maloba yango eyei kobakisama na oyo alobaki na bato oyo balyaki mampa mpe mbisi oyo epesamaki na likamwisi na ngámbo ya ɛsti ya Mbu ya Galile.

Yesu alobi lisusu: “Bankɔkɔ na bino balyaki mana na esobe kasi bakufaki.” Abakisi ete: “Ngai nazali limpa ya bomoi oyo euti na likoló; soki moto azali kolya limpa yango akozala na bomoi libela; mpe, ya solo, limpa oyo nakopesa ezali mosuni na ngai mpo na bomoi ya mokili.”​—Yoane 6:48-51.

Na prɛnta ya mobu 30 T.B., Yesu ayebisi Nikodeme ete Nzambe alingi mokili mingi yango wana apesi Mwana na ye azala Mobikisi. Sikoyo Yesu amonisi ete esengeli kolya mosuni na ye, elingi koloba kondimela mbeka oyo akopesa. Yango nde nzela ya kozwa bomoi ya seko.

Kasi, bato baboyi kondima maloba ya Yesu. Babɛti libaku: “Ndenge nini moto oyo akoki kopesa biso mosuni na ye tólya?” (Yoane 6:52) Yesu alingi báyeba ete maloba yango ezali ya elilingi. Makambo oyo alobi na nsima emonisi yango.

Alobi: “Soki bolei mosuni ya Mwana ya moto te mpe bomɛli makila na ye te, bozali na bomoi na kati na bino te. Moto oyo azali kolya mosuni na ngai mpe komɛla makila na ngai azwi bomoi ya seko, . . . mpo mosuni na ngai ezali eloko ya kolya ya solosolo, mpe makila na ngai ezali eloko ya komɛla ya solosolo. Moto oyo azali kolya mosuni na ngai mpe komɛla makila na ngai azali koumela na bomoko elongo na ngai.”​—Yoane 6:53-56.

Maloba wana epesi Bayuda nkanda! Ntango mosusu bakanisi ete Yesu azali kosɛnga bango bálya mpenza mosuni na ye to bábuka mobeko ya Nzambe oyo epekisi kolya makila. (Ebandeli 9:4; Balevi 17:10, 11) Kasi Yesu azali kolobela mpenza kolya mosuni to komɛla makila na ye te. Azali komonisa ete moto nyonso oyo alingi kozwa bomoi ya seko asengeli kondimela mbeka oyo akopesa ntango akokaba nzoto na ye ya kokoka mpe akosopa makila na ye. Nzokande, mingi kati na bayekoli na ye bakangi ntina ya liteya wana te. Basusu balobi: “Liloba oyo ezali makasi; nani akoki koyoka yango?”​—Yoane 6:60.

Lokola Yesu amoni ete bayekoli na ye mosusu bazali koimaima, alobi na bango: “Yango ezali kobɛtisa bino libaku? Bongo soki bomoni Mwana ya moto azali komata epai ye azalaki liboso? . . . Maloba oyo nalobi na bino ezali elimo mpe ezali bomoi. Kasi bamosusu na kati na bino bazali kondima te.” Mpo na yango, bayekoli mingi bakei na bango, batiki kolanda ye.​—Yoane 6:61-64.

Na yango, Yesu atuni bantoma na ye 12 motuna oyo: “Bino mpe bolingi kokende te, boye te?” Petro apesi Yesu eyano oyo: “Nkolo, tokokende epai ya nani? Yo ozali na maloba ya bomoi ya seko; mpe biso tosili kondima mpe koyeba ete yo ozali Mosantu ya Nzambe.” (Yoane 6:67-69) Maloba oyo emonisi mpenza bosembo, atako Petro mpe bantoma mosusu bazali koyeba malamu mpenza te likambo oyo Yesu alingi koteya!

Yesu asepeli na eyano ya Petro, kasi alobi: “Naponaki bino nyonso zomi na mibale, boye te? Kasi moko na bino azali moto oyo akoselaka bato makambo.” (Yoane 6:70) Yesu azali kolobela Yudasi Mokeriota. Mbala mosusu Yesu amoni ete Yudasi abandi kolanda mposa mabe ya motema na ye.

Atako bongo, Yesu asepeli mpenza koyeba ete Petro mpe bantoma mosusu batiki kolanda ye te mpe bazali kosala elongo na ye mosala oyo ekobikisa bomoi ya bato.